• Začiatok šk.roka 2018/2019
   • 3.9.2018
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Lucie

      Do galérie Lucie boli pridané fotografie.

      Svätá Lucia noci upíja, ale dňu nepridá.

      Kedysi bol deň na Luciu považovaný za najkratší deň roka. Rozšírená bola viera, že počas najdlhšej noci mali všetky zlé sily a bytosti najväčší vplyv. V dedinskom prostredí to boli predovšetkým strigy. Dni od Lucie do Vianoc sa považovali za „strigônske“. Vravelo sa: "Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc." Ľudia sa pred strigami chránili jedením cesnaku, kreslením krížov posvätenou kriedou na dvere obydlí a stajní. Ten, kto chcel strigy vidieť na vlastné oči, mal zhotoviť drevený stolček podľa prísnych pravidiel – bez klincov, len jediným zaťatím sekery denne až do Štedrého dňa. Vtedy bolo treba vyjsť na krížne cesty, sadnúť si na stolček a čakať, kým sa zjavia bosorky z celej dediny. „Lucie“ nezabudli ani na našu školu. V jednotlivých triedach husím krídlom vymetali všetky kúty a vyháňali zlých d

    • Mikuláš v škole
     • Mikuláš v škole

      Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

      Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

      ...malo určite na jazýčku nejedno dieťa. A veru aj mal! Tak ako to už býva dobrým zvykom, aj tento deň k nám opäť po roku zavítal svätý Mikuláš. Naši deviataci si pripravili krátke divadielko o svätom Mikulášovi a o neposlušnom Jankovi, ktorého čerti zobrali do pekla, aby sa polepšil. Deti zase Mikulášovi zaspievali či zarecitovali a za odmenu od neho dostali mikulášsky balíček. Mgr. Mária Martinčeková

     • Sponzorský dar

      V školskom roku 2017/2018 chodili do školy vo večerných hodinách cvičiť ženy. Ich MIX TEAM - AEROBIC venoval škole za poskytnutie priestorov na cvičenie sumu 90,- €. Veľmi ďakujeme a financie použijeme na nákup ocenení pre našich žiakov. Mgr. Peter Harmat

     • Exkurzia deviatakov do závodov v D.Kubíne

      Do galérie Exkurzia do závodov boli pridané fotografie.

      Dňa 23. 11. 2017 sa deviataci zúčastnili exkurzie vo firmách MIBA a FONTANA v Dolnom Kubíne a tiež aj Dňa otvorených dverí SOŠ polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia.

      Všetci sme boli plní očakávaní, čo nové sa dozvieme a uvidíme. Pred firmou MIBA sme sa spojili s deviatakmi z Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne a rozdelili na tri skupiny. Každá skupina mala prideleného sprievodcu, ktorý nás sprevádzal po areáli firmy. Vo výrobných halách nám vysvetlil celý technologický postup výroby komponentov do automobilov - od prášku po hotový výrobok. Po prehliadke výrobných hál, v ktorých bol veľký hluk, sme sa dostali až do baliarne, kde robili kontrolu a balenie výrobkov.

     • Záver školského roka

      Školský rok sme ukončili 29.júna 2018. Na chodbe školy boli po príhovore riaditeľa školy odmenení jednotliví žiaci za prospech, reprezentáciu školy v súťažiach, za zbery papiera, bateriek, pomoc škole a podobne. Ocenení sme mali naozaj veľa, veď v každom ročníku boli minimálne 2 žiaci s vynikajúcimi výsledkami, v niektorých súťažiach sme obsadili prvé miesta v okrese (streľba zo vzduchovky, geografická olympiáda, dejepisná olympiáda, CO Mladý záchranár, Slávik Slovenska, ...) a žiaci potom školu reprezentovali na krajských kolách, kde boli úspešnými riešiteľmi.

     • Burza stredných škôl

      Dňa 14.11.2017 sme spolu s deviatakmi navštívili MsKs v Dolnom Kubíne, kde sa konala burza stredných škôl. Tu sa predstavovali jednotlivé školy nielen z Dolného Kubína, ale aj Žiliny, či Banskej Bystrice. Žiaci sa mali možnosť priamo študentov jednotlivých škôl opýtať na školský systém, spokojnosť so štúdiom, vyučujúcich, predmety, či vybavenosť školy. Vyskúšali si aj miešať nápoje, lakovať nechty alebo nechali sa nalíčiť. Verím, že im návšteva tejto burzy uľahčila rozhodovanie vo výbere povolania. Mgr. Mária Martinčeková

  • Zaujímavé www

   • Naše detičky
   • Zodpovedne
   • Prevencia šikanovania
   • Regionálne školy
   • Ochrana osobných údajov
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 17. 8. 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1603166
   • KALENDÁR

   • 1.6. Šk.výlet pre I.stupeň

           Účelové cvičenie II.stupeň

    21.-25.5. Škola v prírode (4.r)

                     Brezno, chata Poniklec

    24.5. Deň matiek v materskej škole

    22.5. CO Mladý záchranár kraj.kolo

    21.5. Stavanie mája

    18.5. Slávik Slovenska -okr.kolo

    17.5. Prijímačky na SŠ

    16.5. Vybíjaná dievčatá - okr.kolo

    15.5. Aktivity v centre CPPP - 6.roč.

    14.5. Prijímačky na SŠ

    11.5. Červený deň

    9.5. Biologická olympiáda - kr.kolo

    4.5. Na bicykli bezpečne - okr.kolo

    3.5. Hliadka mladých zdravotníkov - OK

    3.5. Futbal McDonald´s  cup - okr.kolo

    2.5. Slávik Slovenska - šk.kolo

    30.4. CO Mladý záchranár - okr.kolo

    30.4-31.5. Zápis do MŠ

    22.4. Deň Zeme

    16.4. Trištrvteročná PG rada

             Konzultácie s rodičmi, 

    13.4. Farebný piatok - zelená

    13.4. Deň narcisov

    12.4. Geografická olympiáda - krajské kolo (1 žiak)

    11.4. ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA

    11.4. Biologická olympiáda

    29.3.-3.4. Veľkonočné prázdniny

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV
  • Škola v prírode
  • Beseda o lesoch - Lesy SR
  • Športový deň
  • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018
  • Stavanie mája - Turíce
  • Hrnčiarstvo v materskej škole
  • Deň matiek v materskej škole
  • Družstvo mladých zdravotníkov - okr.kolo
  • Do školy na bicykli
  • Svetový deň mlieka
  • Preventívne aktivity 6.ročník v CPPPaP