• Alino - environmentálny projekt v našej škole
   • Príprava na testovanie piatakov
   • 12. a 16.10. elektronické testovanie piatakov
   • Zber oleja
   • Termín: priebežne do 15.6.2019
   • Jesenné prázdniny
   • 30.10. štátny sviatok
    31.10.-04.11 prázdniny
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA

      16. október nesie prívlastok Svetový deň výživy a my si ho na našej škole budeme pripomínať celý týždeň od 15. do 19. októbra. Prosíme žiakov, aby v pondelok ráno doniesli do školy rôzne druhy ovocia a zeleniny (najlepšie z vlastnej záhrady, no môže byť aj exotické), ktoré si budú môcť po celý týždeň vychutnávať počas veľkej prestávky. Zároveň Žiacka školská rada vyhlasuje na tento týždeň súťaže SVETLONOS - o najkrajšieho tekvicového svetlonosa, NAJZAUJÍMAJŠIE DIELO Z OVOCIA A ZELENINY a NAJ OVOCIE A ZELENINA –súťaž o najväčší a najmenší jednotlivý druh ovocia a zeleniny (mrkva, zemiak, jablko,...) Svetlonosa, dielko z ovocia či zeleniny a zaujímavý naj druh ovocia či zeleniny je potrebné doniesť najneskôr vo štvrtok, 18.10.do školy.

     • S Alinom chráň našu Zem

      V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapoja do environmentálneho projektu s názvom ALINO. Ide o projekt zameraný na zber hliníkového odpadu (potravinové vrchnáky, obaly, plechovky...) Podrobnosti sú na stránke www.prealina.sk.

      Zbierajte hliníkové obaly (plechovky spučené na placky, viečka z jogurtov - halušky, alobal- guľky, obaly z paštét- placky,...), doneste do školy a nakŕmte Alina.

     • Ponuka aktivít oboch centier špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Kubín - aktivity pre 1., 3.a 4.roč. a pre materskú školu

      Štátne centrum ponúka pre žiakov 1.ročníka bezplatnú odbornú aktivitu "Prevencia ťažkostí v čítaní a písaní." (diagnostika predčitateľských a čitateľských zručností a poradenstvo pre učiteľov a rodičov). Prihlásiť sa treba do 29.10.2018. ​​​​​​​

      Súkromné centrum ponúka pre predškolákov a žiakov 1.ročníka bezplatnú odbornú aktivitu „Predchádzame problémom v učení“ (diagnostika jednotlivých psycho - motorických funkcií dieťaťa a poskytnutie stimulačných programov na ich rozvoj rodičovi, poradenstvo rodičovi). Prihlásiť sa treba do 29.10.2018.

    • VIDMO- Medzinárodná prehliadka horských a adrenalínových filmov
     • VIDMO- Medzinárodná prehliadka horských a adrenalínových filmov

      V piatok 5. októbra sme s deviatakmi zasadli do sedadiel MsKS v Dolnom Kubíne, kde sme mohli vidieť prehliadku horských a adrenalínových filmov. Boli to kratšie dokumentárne filmy, vhodné pre starších žiakov ZŠ a žiakov SŠ. Niektoré zaujali viac, niektoré menej, niektoré vyrazili dych. Medzi najzaujímavejšie patrili určite nasledovné filmy: Chyť ma, ak to dokážeš: Burunduk – film o mladom dievčati, ktoré išlo do Mongolska s otcom a bratom. Kým sa otec so synom snažia uloviť najväčšiu rybu , ona spoznáva mongolskú kultúru, pozoruje krajinu a domorodcov, Posledný zberač medu- dokument o posledných členoch prežívajúcej kultúry, ktorí zberajú divoký halucinogénny med v džungľových útesoch hlboko v odľahlých údoliach východného Nepálu. Žiaci tu mohli vidieť krásne scenérie našej prírody v rôznych častiach sveta. /Mgr. Mária Kořalníková/

     • Svetový deň úsmevu

      Svetový deň úsmevu, ktorý sa na svete pripomína 6. októbra, sme si na našej škole pripomenuli vo štvrtok 4.10. Našou úlohou bolo celý deň sa usmievať, obliecť sa do žltej farby, nakresliť smajlíka a rozdávať radosť všetkým okolo. V triedach i na chodbách prevládala žltá farba. Malí škôlkári povedali, že slniečková. Na tváričkách i na oblečení mali deti prilepené, či pripnuté vlastnoručne vyrobené smajlíky. A podstatné je, že sa naozaj usmievali. Vyhodnotili sme zapojenie sa do tejto aktivity v triedach. Rátalo sa oblečenie a vyrobený smajlík. Jednoznačne najlepšia bola MŠ, kde každé dieťa malo niečo žlté. Zo školských tried vyhrala III. trieda. Chválime Lauru Smolko, ktorá nakreslila pekný obrázok a Katarínu Harmatovú za upečenie chutných muffiniek ozdobených ako smajlíky. Víťazov a najkreatívnejších sme odmenili. Aj Vy darujte svoj úsmev. Nič nestojí, možno niekoho potešíte a

     • S I M S A L A L A - hudobný program pre škôlky

      V pondelok 1.10.2018 sme v našej materskej škole privítali vzácnu návštevu. Navštívila nás veselá Simsalala, ktorá deťom porozprávala o povolaniach - pekár, kuchárka, automechanik a p. učiteľka. Rozdala deťom hudobné nástroje a deti spolu so Simsalalou spievali, hrali na hudobných nástrojoch podľa pokynu - keď uvideli v ruke Simsalali vajíčko, veselo tancovali a riešili kvíz podľa obrázkov - hádali o aké povolanie sa jedná. Deti boli aktívne, veselé, Simsalala ich pochválila a rozdala im pracovné listy o povolaniach, ktoré si po zaslúženom odpočinku pekne vyfarbili. /Slušňáková Katarína/

     • Deň jazykov na I.stupni

      Do galérie Deň jazykov na I.stupni boli pridané fotografie.

      Veľmi pútavou a kreatívnou formou sa do Európskeho dňa jazykov zapojili aj naši menší žiaci 1. stupňa, ktorí poznávali vlajky európskych krajín, hádali význam slov z rôznych európskych jazykov, zhotovovali plagát. Rozvíjali komunikačné zručnosti a vytvorili vlajky s názvami členských krajín EÚ. Žiaci sa naučili pozdravy v rôznych jazykoch. Žiaci 4. ročníka zhotovili projekty rôznych európskych krajín /priblíženie a kultúru danej krajiny/. Vydarené práce žiakov sme vystavili na nástenke triedy. /Mgr. Kacová Marcela/

     • Svetový deň mlieka na školách

      Do galérie Svetový deň mlieka na školách boli pridané fotografie.

      25. september 2019 je v kalendári zapísaný ako Svetový deň mlieka v školách. My sme si ho na našej škole pripomenuli presne v tento dátum. Zas po roku si na chodbe školy každý žiak i učiteľ mohol zobrať pohár chutného mlieka, darovaného z mliekarne ORAVAMILK LEŠTINY. Nie všetci to však využili. Niekoľko detí nepije mlieko vôbec, lebo ho ešte neskúsili, alebo sa im nepáči jeho farba, niektorí sú alergici a mlieko piť nemôžu. Tých čo nechceli sme sa snažili prehovoriť, ale nepomohlo to. Zasa iní to ku fľašiam z mlieka otočili aj tri – štyri krát, niektorí aj viac. Mliečko boli na chodbe ochutnať aj deti zo škôlky. Tie si na ňom tiež pochutili. Na nástenke boli vyvesené informácie o mlieku, ale aj o rôznych výrobkoch, ktoré sa z neho vyrábajú. /Mgr. Mária Kořalníková/

  • Zaujímavé www

   • Naše detičky
   • Zodpovedne
   • Prevencia šikanovania
   • Regionálne školy
   • Ochrana osobných údajov
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 15. 10. 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1686024
   • KALENDÁR

   • 31.10. - 2.11. Jesenné prázdniny 

               nástup do ZŠ 5.11.

    30.10. Štátny sviatok 

    29.10. Besiedka Mesiac úcty k starším

    26.10. Konferencia regionálnych škôl

               Obec Kriváň

    24.10. Medzinárodný deň šk.knižníc

    15.10.-19.10. Týždeň zdravej výživy

    16.10. E-test piataci MAT

    12.10. E-test piataci SJL

    11.10. Aktivity SCPPP D.Kubín v MŠ

             "Mačička, logopédia"

    9.10. Kuba - dve tváre slobody 

            projekcia v D.Kubíne (7,8,9 r.)

    5.10. Vidmo - prehliadka filmov (9.r.)

    4.10. Svetový deň úsmevu

    1.10. Výchovný koncert v materskej škole

    27.9. ZRPŠ (15:00 - 17:00)

    24.-29.9. Európsky týždeň športu

    25.9. Európsky deň jazykov

    10.9. Deň holokaustu

    6.9. Účelové cvičenie

    5.9. Účelové cvičenie 

           Didaktické hry

    3.9. Začiatok školského roka

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Deň jazykov na I.stupni
  • Svetový deň mlieka na školách
  • Európsky deň jazykov - 26.september
  • Materská škola u starostu obce
  • Účelové cvičenie
  • Didaktické hry
  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV
  • Škola v prírode
  • Beseda o lesoch - Lesy SR
  • Športový deň
  • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018
  • Stavanie mája - Turíce