• 12. - 18. november

  Trieda:
  Typ:
  • Pon12. 11.
  • 2.trieda
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Zopakovať si a doučiť sa učivo o čase, kalendári - bude opravná previerka!
   Priniesť rodičom podpísanú previerku.
  • 4.trieda
   ·
   domáca úloha
   Prírodoveda
   :
   uč s.33/2
  • Uto13. 11.
  • 6.trieda
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   zaokrúhliť v pracovnom liste do riadku 16, dobrovoľne celý
  • 7.trieda
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Prečítať učivo, naučiť sa, farebná mapa, pridelená prezentácia na naučenie typov krajín
  • Str14. 11.
  • 9.trieda
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   str. 31/vyskúšajte sa
  • Štv15. 11.
  • 8.trieda Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 14. nov 2018
  • Pia16. 11.
  • 5.trieda Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 15. nov 2018
  • 6.trieda Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 15. nov 2018
  • 7.trieda Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 15. nov 2018
  • 9.trieda Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   Domáca úloha z 14. nov 2018
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Besiedka – Mesiac úcty k starším
  • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA
  • Medzinárodný deň školských knižníc
  • Ľudské práva v škole
  • Kuba - videoprojekcia
  • Deň jazykov na I.stupni
  • Svetový deň mlieka na školách
  • Európsky deň jazykov - 26.september
  • Materská škola u starostu obce
  • Účelové cvičenie
  • Didaktické hry
  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV