Navigácia

 • Dotácie z ÚPSVaR

  Vážení rodičia.

  Do 10. augusta 2017 (následne vždy do 10. v mesiaci) môžete požiadať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na stravu a školské potreby pre  deti z materskej školy a žiakov zo základnej školy. Tlačivá si môžete vytlačiť z tejto adresy http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/dotacie-na-stavu-a-skolske-potreby.html?page_id=228 , prípadne vyzdvihnúť na obecnom úrade Malatiná. Potrebné je potvrdenie o príjme za mesiace január až jún 2017 a vyplnený formulár na posúdenie príjmu. Suma životného minima je momentálne 199,48 €. Je dôležité dodržať termín do 10.august 2017. V opačnom prípade Vám dotácia za september nebude priznaná.

  Občania, ktorým je priznaná hmotná núdza, nemusia nepodávať žiadosť na UPSVaR.  Mgr. Peter Harmat

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Pomôcky pre žiakov

  V ľavom menu pribudol odkaz na pomôcky pre žiakov. Keďže je teraz dovolenkové obdobie, zverejnili sme minuloročné zoznamy. V podstate by sa nemali meniť, aktualizovať ich budeme (asi len minimálne) okolo 15.8.2017.

 • Premietane Viliama Grusku - Detva 1977

  Do galérie Premietane Viliama Grusku - Detva 1978 boli pridané fotografie.

  N á v r a t y   

  v spomienkach, aj vo vizuálnych záznamoch k uvedenie audiovizuálnej scénickej fresky ORAVA,

  ktorá bola rezentovaná v sobotu 9. júla 1977 o 20:30 hodine na XII. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve.

  V programe Orava v Detve účinkovali folklórne skupiny z obcí: Babín, Dlhá nad Oravou, Habovka, Hladovka, Hruštín, Chlebnice,

  Malatiná, Novoť, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabčice, Sihelné, Vasilov, Zázrivá, Zuberec, Žaškov

  Prednes poézie P. O. Hviezdoslava - Viliam Záborský, Hlas Oravca - Gustav Valach

  Premietanie prebehlo na chodbe základnej školy vo večerných hodinách - bolo prítomných asi 50 ľudí.

 • Bačovské dni 15.-16.7. (program)

  15. 7. 2017 – sobota

  9.00                       areál Pajta nad Malatinou    Vyháňanie oviec na Pajtu a valaské posiedky   (spoluúčinkujú trombitáši                                               Štefánikovci z Nimnice)

  16.30                     Základná škola Malatiná

                                Malatinské koberce  - predajná výstava tradičných tkaných kobercov  a tvorivé dielne v rámci projektu Šlabikár                                   oravských remesiel

                                Lepší čepiec než vrkoč  – výstava  čepcov z Oravy a tradičného odevu Slovákov z Vojvodiny

                                Ej, ženy, ženy – výstava fotografií rodinného odevu rodiny Kraskovej z Nitry, v spolupráci z Krajským osvetovým                                  strediskom v Nitre

  17.30                     amfiteáter

                                Privítanka – otvorenie a program domácich folkloristov, účinkuje detský folklórny súbor Skalka, folklórna skupina                                 Grúnik a seniorská spevácka skupina Mlynová z Malatinej

  18.00                     Z dolných zemí

                                účinkujú: folklórna skupina Bažalička z Plachtiniec – Príbeliec, krajanský folklórny súbor KUS Jána Kollára zo                                       Selenče z Vojvodiny (Srbsko), a folklórna skupina Škvarkare z Košickej Novej Vsi

   19.00                    Divadelné predstavenie v amfiteátri

                                Divadlo Štefana Kvietika z Veľkého Krtíša uvádza veselohru Juraja Matiáša:  Halúzka moja - Príbeh o živote                                       našich dedinčanov

  16. 7. 2017 – nedeľa

  8.00                      Rím.-kat. kostol Malatiná     -      Slávnostná sv. omša

  od 10.00               areál na Skalke Malatiná

                               Tradičný malatinský jarmok ľudových remesiel

  11.00 - 13.00       Základná škola Malatiná

                              Súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka  (syr hrudkový, syr údený, oštiepok, žinčica)  - hodnotí                                            verejnosť verejnou ochutnávkou

  11.00 - 17.00        koliba v areáli amfiteátra   - Súťaž o najkrajšie jahňa  a ukážky výroby syra, odvárania žinčice, dojenia, strihania                                oviec a bačovského riadu debnára Ladislava Slobodníka z Podkoníc

  12.00                    priestor pred amfiteátrom - Súťaž v práskaní bičom

  13.00                    amfiteáter               

                               Pastierske obrázky program folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb a sólistov

  účinkujú: Grupa mocneho uderženia z Trojmedzia, Ľubomír Párička z Martina a Janka Holeštiaková z Čadce, folklórne súbory Kokavan z Kokavy nad Rimavicou a Urpín z Banskej Bystrice,  folklórne skupiny Kýčera z Čierneho Balogu, Charita z Hornej Lehoty a FSk z Brezovice

                                 Vyhlásenie výsledkov súťaži

   

  14.30                     Ozveny spod Choča...

  Galaprogram

  účinkujú: krajanský folklórny súbor KUS Jána Kollára zo Selenče z Vojvodiny (Srbsko), folklórna skupina Bažalička z Plachtiniec – Príbeliec a folklórne súbory Lubieň (Poľsko), Kokavan z Kokavy nad Rimavicou a Urpín z Banskej Bystrice

 • Záver školského roka

  Školský rok 2016/2017 sme v škole ukončili príhovorom riaditeľa školy, ocenením najlepších žiakov, rozlúčkou s deviatakmi a odovzdávaním vysvedčení.

  Učitelia vybrali najlepších žiakov školy podľa prospechu: Tatiana Červeňová, Tomáš Črep, Karolína Hubčíková, Dorota Kubáňová, Adam Paluga, Peter Ševčík, Oliver Hubčík, Kamila Škvarková, Katarína Harmatová, Jessica Kramárová, Natália Ulíková, Silvia Smoleňová, Jarmila Peldová

  Na súťažiach sa zúčastnilo veľké množstvo žiakov:

  1.ročník

  Tatiana Červeňová (Hviezdoslavov Kubín, Vyšnokubínske prviesenky 2.miesto), Tomáš Črep (Vyšnokubínske prviesenky), Bianka Frančáková (Vyšnokubínske prviesenky 3.miesto ),

  2.ročník

  Tamara Javoreková (Slávik Slovenska), Dorota Kubáňová (Futbal, Vybíjaná)

  3.ročník

  Simon Smolko (Futbal, Vybíjaná, Pytagoriáda 10.miesto), Igor Jánošík, Bernadeta Klocháňová, Marek Lupták, Katarína Chiara Palugová (Futbal, Vybíjaná)

  4.ročník

  Peter Ševčík (Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska 3.miesto OK, Futbal, Vybíjaná, Vyšnokubínske prviesenky), Marek Dragan (Matematická Pytagoriáda 13.miesto), Jakub Fulier (Futbal, Vybíjaná, iBobor najlepší zo školy v kategórii Bobríci 3-4 ročník), Dušan Vrabec, Martin Črep, Magdaléna Klocháňová (Futbal, Vybíjaná), Boris Hubčík (Vybíjaná)

  5.ročník

  Oliver Hubčík (Matematická Pytagoriáda 16.miesto, iBobor najlepší zo školy v kategórii Benjamíni 5-7r., Matematická Olympiáda 16.miesto), Júlia Slušňáková (Hviezdoslavov Kubín 3.miesto OK, Vybíjaná), Marek Mužila             (Streľba zo vzduchovky 3.miesto OK, 1.miesto družstvo OK, účasť na KK), Lenka Palugová (Vybíjaná), Alžbeta Škvarková (Vybíjaná, Na bicykli bezpečne 2.miesto OK), Alexander Hubčík (Matematická Pytagoriáda 19.miesto), Laura Smolko (Matematická Pytagoriáda 13.miesto), Celá trieda (Hravo ži zdravo int. súťaž, 1.miesto Žilinský kraj do 20 žiakov)

  6.ročník

  Matúš Paluga (Dejepisná olympiáda 2.miesto OK), Katarína Harmatová (Vybíjaná, Matematická Pytagoriáda 18.miesto, English star nad 80%), Zdenka Kopilcová, Eduard Kucbel, Tadeáš Klocháň (Na bicykli bezpečne 2.miesto OK), Daniela Kopecká (Streľba zo vzduchovky 5.miesto OK, 1.miesto družstvo OK, účasť na KK)

  7.ročník

  Natália Ulíková, Barbora Mudrončíková, Alžbeta Jánošíková, Viktória Bachroňová, Ema Palugová, Karolína Kapinová,  Jessica Kramárová (Vybíjaná), Damián Kramár (Futbal, Cezpoľný beh 17. miesto, Streľba zo vzduchovky 1.miesto OK, 1.miesto družstvo OK, účasť na KK)

  8.ročník

  Silvia Smoleňová (Biologická olympiáda 1.miesto úsp.rieš. OK, 17.miesto úsp.riešiteľ KK, Geografická olympiáda 5.miesto OK, úsp.riešiteľ OK, Dejepisná olympiáda 5.miesto OK, úsp.rieš. OK, English star nad 80%), Alexandra Palugová (Biologická olympiáda 3.miesto úsp.rieš. OK), Romana Peldová (Hliadka mladých zdravotníkov ČK 7.miesto OK, CO mladý záchranár 1.miesto OK, 43.miesto celoslovenské kolo, Cezpoľný beh (12.miesto OK), Dominika Jurovčíková (Stolný tenis), Michal Červeň (Cezpoľný beh 21.miesto), Kristína Spišáková (Hliadka mladých zdravotníkov ČK 7.miesto OK, iBobor najlepší zo školy v kategórii Kadeti 8-9r.), Tibor Buranský (English star nad 80%), Marek Barbina               (CO mladý záchranár 1.miesto OK, 43. miesto celoslovenské kolo), Ľuboš Dragan (CO mladý záchranár 1.miesto OK, 43.miesto celoslovenské kolo), Ráchel Ferancová (CO mladý záchranár 2.miesto OK), Adrián Ulík (CO mladý záchranár 2.miesto OK), Kristián Kadučák (Hliadka mladých zdravotníkov ČK 7.miesto OK, Cezpoľný beh 20.miesto OK, CO mladý záchranár 2.miesto OK), Terézia Klocháňová (Matematická Pytagoriáda 15.miesto, Stolný tenis, Streľba zo vzduchovky 6.miesto OK, 4.miesto družstvo OK, Cezpoľný beh 13.miesto, Hliadka mladých zdravotníkov ČK 7.miesto OK, CO mladý záchranár (2.miesto OK)

  9.ročník

  Tomáš Kurej (Streľba zo vzduchovky 12.miesto, 4.miesto družstvo OK, Stolný tenis, Futbal), Jarmila Peldová (Streľba zo vzduchovky 8.miesto, 4.miesto družstvo OK, Hliadka mladých zdravotníkov ČK 7.miesto OK, CO mladý záchranár 1.miesto OK, 43.miesto celoslovenské kolo, Slávik Slovenska), Matilda Kramárová (Stolný tenis), Nikola Tkáčová (Stolný tenis, Cezpoľný beh 11.miesto)

   

  Okrem prospechu a súťaží sme oceňovali aj zbery – papiera, oleja a bateriek

   

  ZBER PAPIERA:  zapojilo sa 40 žiakov, vyzbierali sme 4041 kg papiera, najviac nazbierali: Slušňák Peter (331), Smoleňová Silvia (315), Kramárová Matilda (290,5), Dušan Vrabec (267,5), Kurej Tomáš (259), Kubáňová Dorota (203), Kubáňová Liliana (193), Paluga Marek  (182), Spišáková Viktória (178), Ševčík Roman (145), Harmatová Katarína a Mužila Marek (132), Harmatová Jana (131)

  ZBER OLEJA: zapojilo sa 12 „zberačov“, vyzbierali cca. 70 litrov oleja, najviac vyzbierali:  Damián Kramár a Harmatová Katarína (po 11 litrov), Tkáčová Nikola (10 l), Palugová Alexandra (8,8 l), Ševčík Roman, Smoleňová Silvia, Garabášová Monika (5 l), Adam Paluga (4,5 l), Kubáňová Liliana (3 l), Vrabec Dušan (2 l), Kurej Tomáš (1,8 l), Slušňáková Jana (0,5 l)

  ZBER BATERIEK: najviac bateriek odovzdali: Jakub Garabáš, Daniela Kopecká a Katarína Harmatová

   

  PEDAGOGICKÁ RADA rozhodla, že v školskom roku 2016/2017 sa najlepším

  žiakom I.stupňa stal  PETER ŠEVČÍK  

  najlepšou žiačkou II.stupňa SILVIA SMOLEŇOVÁ.

  Gratulujeme.

   

  Program pokračoval rozlúčkou deviatakov zo školou a na záver žiaci dostali vysvedčenia. Prajeme im krásne prázdniny.

 • Regionálne pexeso fotky

  Do galérie Regionálne pexeso fotky boli pridané fotografie.

  V amfiteátri v Malatinej sa v piatok 9.6.2017 predstavili školy a detské súbory reprezentujúce jednotlivé regióny Slovenska. Prehliadku organizovalo ZDRUŽENIE PEDAGÓGOV ZO ŠKÔL S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU (je to obnovené združenie, kde boli Malatinej s Liptovskými Sliačami, Očovou, atď. schválené ako prvým na Slovensku učebné osnovy podporujúce regionálnu výchovu v školách – www.regioskoly.sk)

  V združení je v súčasnosti 35 škôl, napr. Likavka, Liptovské Sliače, Lučenec, Očová, Staré hory, Heľpa, Slovenská Ľupča, Dobrá Niva, Dlhé Pole, Zubrohlava, Zázrivá, Banská Štiavnica. Cieľom združenia je zmysluplne oboznamovať žiakov s tradíciami a regiónom a budovať v nich základy hrdosti na svoj rodný kraj.

  Školy sa prezentovali folklórom alebo aj výrobkami typickými pre danú oblasť.  Na prehliadke sa zúčastnilo 300 žiakov, 12 škôl, 70 hostí, ale aj naši žiaci a bývalí učitelia. Prehliadka sa organizuje raz za 3-4 roky v niektorom regióne a my sme radi, že sme mohli privítať hostí v tomto roku. Prehliadka bola naozaj veľmi pekná a zaujímavá, škola aj obec sa prezentovala širokej verejnosti. Viaceré školy tu boli prvý raz a amfiteáter sa im naozaj veľmi páčil. Ďakujeme všetkým za pomoc pri organizácii tohto podujatia. /Mgr. Peter Harmat/

 • Športový deň fotky

  Do galérie Športový deň fotky boli pridané fotografie.

  V nedeľu 11.6.2017 sme sa spoločne stretli na športovom dni pri základnej škole. ZRPŠ zabezpečilo atrakcie pre deti  - aquazorbing, skákacie hrady a cukrovú vatu, obecný úrad zase elektrické autíčka. V záhrade pri škole bol pre všetkých otvorený bufet a varil sa guláš. Počas poobedia mohli deti aj dospelí súťažiť v rôznych súťažiach, ktoré pre nich pripravili učitelia. Počasie bolo vynikajúce, atrakcie sa páčili, guláš chutil, veľa detí si zasúťažilo a tak môžeme len konštatovať, že toto popoludnie sa naozaj podarilo. /Mgr. Peter Harmat/  

 • Športový deň

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Regionálne pexeso v Malatinej (9.6.2017)

  V amfiteátri v Malatinej sa 9.6.2017 (piatok) predstavia školy a detské súbory reprezentujúce jednotlivé regióny Slovenska. 

  Prehliadku organizuje ZDRUŽENIE PEDAGÓGOV ZO ŠKÔL S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU (je to obnovené združenie, kde boli Malatinej s Liptovskými Sliačami, Očovou, atď. schválené ako prvým na Slovensku učebné osnovy podporujúce regionálnu výchovu v školách – www.regioskoly.sk)

  V združení je v súčasnosti 35 škôl (napr. Likavka, Liptovské Sliače, Lučenec, Očová, Staré hory, Heľpa, Slovenská Ľupča, Dobrá Niva, Dlhé Pole, Zubrohlava, Zázrivá, ...), oslovené budú aj ďalšie školy vyučujúce regionálnu výchovu nielen v Žilinskom kraji.

  Cieľom združenia je zmysluplne oboznamovať žiakov s tradíciami a regiónom a budovať v nich základy hrdosti na svoj rodný kraj.

  Školy sa budú prezentovať folklórom alebo aj výrobkami typickými pre danú oblasť.

  Program:

  8,30 hod -  9,30 hod          Prezentácia účastníkov v ZŠ s MŠ Malatiná

  9,30 hod -10,00 hod          Sprievod  účinkujúcich obcou Malatiná k amfiteátru

  10,00 hod -10,30 hod        Otvorenie Regionálneho pexesa

                                       Certifikácia nových členov  Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou

  10,30 hod -12.30 hod        Regionálne pexeso

  13,00 hod                          Záver

  Účinkujú školy z Likavky, Dobrej Nivy, Liptovských Sliačov, Dlhého Poľa, Mane, Slovenskej Ľupče, Dolného Kubína, Sliača, Slatiny nad Bebravou, Očovej, Malatinej, Hrochote

  Pozvanka.pdf

 • Plavecký výcvik 22.5.-26.5.2017 Dolný Kubín

  Naši žiaci  1.-4. ročníka sa v dňoch 22.5. – 26.5. 2017  zúčastnili plaveckého výcviku v Aquarelaxe Dolný Kubín. Žiaci na výcvik dochádzali spojovým autobusom a dennú dochádzku späť zjednodušil  objednaný autobus. Plavecký kurz všetci žiaci úspešne absolvovali, za čo ďakujeme vedúcemu výcviku p. Skirčákovi a jeho spolupracovníkom, ktorí znásobili radosť z pohybu vo vode a ich pokrokov. Naši plavci dostali ,,Mokré vysvedčenie“, sladkú odmenu a 3-hod. vstupenku do Aquaparku Dolný Kubín ako pozornosť pre dieťa. Výcvik sa vy daril, žiaci sa naučili plávať a počasie nám prialo.                       Mgr. Kacová

 • Dental Alarm - 1.6.2017

  Do galérie Dental Alarm boli pridané fotografie.

  Naši žiaci ukončili všetky aktivity programov DentalAlarm a Brusher. Študenti lekárstva učili deti starať sa o zúbky správne, pravidelne a s radosťou. V škôlke aj v škole dostali žiaci 2 zubné kefky Curaprox, pohárik, pastu, množstvo nálepiek, propagačných materiálov, pexeso, tetovačky,.... Postupne sa naučili základy dentálnej hygieny, oboznámili sa s anatómiou ústnej dutiny, ochoreniami zubov a zdravou výživou. Školenia boli veľmi inšpiratívne, pre deti veľmi zaujímavé a poučné. Podrobnosti o školeniach sú na stránke www.dentalalarm.sk                      Mgr. Peter Harmat

   

 • Beseda s lesníkom - 25.5.2017

  Do galérie Beseda s lesníkom boli pridané fotografie.

  Vo štvrtok  25. mája 2017 sa uskutočnila  beseda  žiakov   5. a 9. ročníka  s p. Dušanom Grófom pracovníkom LESOV SR, z Lesnej správy Oravský Podzámok.  Porozprával im o význame lesov  pre prírodu a človeka,  o práci lesníkov  v lesoch počas celého roka, výsadbe stromčekov, starostlivosti  o lesné  porasty .  Žiakov veľmi zaujalo rozprávanie o lesných  zvieratách, ktoré stretol pri svojej práci a tiež systematická ochrana lesníkov proti lykožrútovi smrekovému. Mohli si pozrieť tiež  vzorkovnicu  lesných plodov a semien  našich najbežnejších stromov a krov, ktorú  sme dostali od  Lesov SR, ako ďalšiu  pomôcku na vyučovanie.         Ing. Jana Šuličová.

 • English Star - 19.5.2017

  Dňa 19.5.2017 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku English Star. Hlavným poslaním tejto súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.

  Žiaci riešili testy, ktoré pozostávali zo 70-tich úloh a mali na to 45 minút. Vyriešené testy sme poslali na adresu usporiadateľa. Výsledky budú zverejnené najneskôr 19.6.2017. Každý súťažiaci získa diplom a účastníci, ktorí získajú viac ako 80% bodov, dostanú diplom so zlatou medailou.  Všetci účastníci sú zároveň zaradení do žrebovania o vecné ceny.          Ing. Jana Slušňáková

 • Župná kalokagatia - 18.5.2017 Zubrohlava

  Súťaž sa konala 18. mája v Zubrohlave a bola určená pre žiakov 6. -8. ročníka ZŠ. Bežalo sa 6 km a súťažiaci museli využiť teoretické vedomosti z oblasti ochrana človeka a prírody, zdravotnej výchovy, geografie, topografie, prvej pomoci, občianskej výchovy, histórie, športu, požiarnej ochrany a BOZP v prepojení s fyzickou zdatnosťou. Za nesplnenie úloh sa pripočítavali trestné sekundy. Z našej školy sa súťaže zúčastnili žiaci ôsmej triedy v zložení Kristián Kadučák, Martin Červeň, Terézia Klocháňová, Romana Peldová a Kristína Spišáková.  Teoretickú časť zvládli na výbornú. Najviac sa však zdržali pri disciplíne zdravotná výchova, kde všetci piati museli predviesť umelé dýchanie a teda  stratili veľa času.  Keby mali celkový čas o minútu lepší, skončili by na druhom mieste. Nakoniec  však obsadili pekné  5. miesto z celkových ôsmych súťažných družstiev.             Mgr. Mária Kořalníková

 • Futbal McDonalds Cup starší žiaci - 16.5.2017 Dolný Kubín

  V utorok 16. 05  2017 sa starší žiaci (žiaci 7., 8., 9. ročníka) zúčastnili regionálneho kola vo futbale starších žiakov McDonalds Cup v Dolnom Kubíne. Boli to šiesti žiaci, ktorí si chceli porovnať sily so svojimi rovesníkmi. Na škodu bolo, že ich nebolo viac, lebo zúčastniť súťaže sa mohlo 10 žiakov. Keďže sa hralo systémom 4+1, na striedačke sme mali vždy len jedného žiaka, kým iné družstvá striedali celé päťky  a tak si mohli oddýchnuť. Na začiatku sa losovalo a my sme sa dostali do skupiny so školou Janka Matušku a Cirkevnou školou. Veľa z ich hráčov sú registrovaní futbalisti hrajúci ligu.  Boli to teda silní súperi a tak sme v tejto skupine skončili poslední a nepostúpili do hry o najlepšie miesta.  Chlapci však mali možnosť získať skúsenosti a uvedomiť si, že bez tréningov to na túto súťaž nestačí.                                                                            Mgr. Mária Kořalníková

 • Škôlkári a začiatok jari

  Do galérie Škôlkári a začiatok jari boli pridané fotografie.

  "Unavená pani zima zložila sa k spánku, na jej miesto nastúpila jar v sprievode vánku......"  

  Všetci sa tešíme, že už prišla jar a príroda ožila jasnými farbami. Vtáčiky spievajú, trávička rastie a prebúdza sa nový život. Či už u zviaratiek alebo rastliniek. Aj my v MŠ sme sa zoznámili s postupom, ako zo semienka vyrastie rastlinka. Každé dieťa si do nádobky zasadilo svoje semienko o ktoré sa staralo- polievalo ho, skúmalo a zaznačovalo ako rýchlo alebo pomaly rastie. Potom nám v zákl. škole poskytli malú záhradku, kde si deti overili svoje vedomosti tým, že spoločne pokopali, pohrabličkovali pôdu, zasadili a zasiali semienka. Hotovú záhradku poliali a keďže sa nachádza po oknami škôlky,majú možnosť sledovať ich rast rovno z okna aj v prípade, keď je nepriaznivé počasie. A keď zasa svieti slniečko, veselo vybehnú z triedy a malými krhličkami záhradku osviežia. Už sa tešia, ako rastlinky pomaly vychádzajú zo zeme a čakajú, čím ich ešte záhradka prekvapí.        Katarína Slušňáková

 • Deň matiek v MŠ - 15.5.2017

  Do galérie Deň matiek v MŠ boli pridané fotografie.

  Vítame vás drahé mamy, vítame vás medzi nami, blahoželať vám dnes chceme.... Týmito slovami privítali deti z materskej školy svoje mamičky a staré mamy. Druhá májová nedeľa je dňom, kedy si v mnohých krajinách sveta, deti osobitne spomenú na svoje mamičky. Nezabudli sme ani my. Veselým pásmom pesničiek, básničiek a tancov,  deti potešili svoje starké a mamičky, vyjadrili im tým úctu a poďakovanie za starostlivosť a lásku. V závere sa ešte raz poďakovali malým darčekom a kvietkom. Spolu sme strávili veľmi pekné popoludnie.  Jarmila Peldová

 • LEGO hračka BOJNICE - exkurzia ŠKD a krúžku Lego

  Do galérie LEGO hračka BOJNICE - exkurzia ŠKD a krúžku Lego boli pridané fotografie.

  Žiaci navštevujúci LEGO krúžok v spolupráci so ŠKD  dňa 10. 05. 2017 obdivovali exponáty vytvorené z obrovského množstva lego kociek na výstave, ktorá je inštalovaná v bojnickom múzeu. Vytvorené diela vyzerali kúzelne a originalitu niektorých  zvýrazňovalo ich uvedenie do pohybu. Absolvovali  aj prehliadku ZOO, pohrali sa na detskom ihrisku, nakúpili drobnosti a občerstvili sa zmrzlinou.            Mgr. Katarína Šišková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria