Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Stolný tenis - obvodné kolo

  Dňa  6.3. 2018 sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili  obvodného kola v stolnom tenise družstiev základných a stredných škôl na ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne. Družstvá pozostávali zo 4 chlapcov a 4 dievčat. Za chlapcov  nás reprezentovali: D. Kramár, A. Ulík, K. Kadučák, Ľ. Dragan. Spomedzi dievčat: D. Jurovčíková, T.Klocháňová, K. Spišáková a N. Ulíková. Aj napriek veľkej snahe sa nám nepodarilo umiestniť na popredných miestach. Mali však možnosť zasúťažiť si so žiakmi z iných škôl a tak porovnať svoje sily. Ďakujeme im pekne za účasť a reprezentáciu našej školy. Mgr. Mária Martinčeková

 • Zmena rozvrhu od 4.5.2018

  Oznamujeme Vám, že od pondelka 4.5.2018 sa zmenil rozvrh 6.ročníka - zmena sa týka predmetov GEOGRAFIA (z piatka na štvrtok), INFORMATIKA (zo štvrtka na utorok), NÁBOŽENSTVO (pridanie evanjelického náb. v stredu), SLOVENSKÝ JAZYK (piatok) a MATEMATIKA (zo stredy na piatok)

 • Zisťovanie záujmu o ZUŠ

  Vážení rodičia,

  Naša škola by rada rozšírila ponuku krúžkov v budúcom roku o odbory, ktoré by si u nás v škole otvorila externe ZUŠ I.Ballu. Z tohto dôvodu by sme potrebovali zistiť reálny záujem o jednotlivé krúžky – výtvarný odbor, hudobný odbor (treba uviesť nástroj), tanečný odbor. Následne by sme sa na základe záujmu so základnou umeleckou školou dohodli, či by bolo reálne, aby od septembra 2018 mohla otvoriť pracovisko na našej škole. Preto Vás prosíme o nahlásenie predbežného záujmu na tlačivách, ktoré sme rozdali žiakom, do 2.3.2018 (piatok). Cena výtvarného odboru a tanečného odboru pri vytvorení skupiny je 4,- € mesačne, cena hudobného odboru je 8,- € mesačne, nakoľko pedagóg ZUŠ bude pracovať so žiakom individuálne. 

 • Európsky deň 112

  Do galérie Deň 112 boli pridané fotografie.

  Aj v našej  materskej a základnej škole sme si pripomenuli Európsky deň 112. Pripravili sme nástenku na chodbe venovanú tejto problematike. Prečítať sa na nej dali rôzne informácie. Kedy toto číslo bolo zavedené, kedy bolo zavedené na Slovensku, kedy volať  na číslo 112, ako správne volať, prečo sa vyhýbať zneužívaniu volania na toto číslo.  Dali sa tu nájsť práce najšikovnejších žiakov našej školy, ktorí sa zapojili do maľovania, hľadania cestičky a rozdielov na pracovných listoch s logom ochranárika čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. O čísle 112 sa rozprávali žiaci aj vo svojich triedach v rámci vyučovania. 

  Vo štvrtok, 15. februára k nám zavítali zamestnanci  sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR z Bratislavy. Pani Ing. Lýdia Keruľová PhD. a pán Bc. Štefan Díreš. Deťom z MŠ a  žiakom školy urobili prednášku o čísle tiesňového volania, o jeho fungovaní  a taktiež o tom, aké je potrebné nosiť reflexné prvky. Deti im dávali rôzne otázky a oni s ochotou odpovedali. Okrem svojich rád a vedomostí so sebou priniesli reflexné vaky s logom 112, ktorého obsah tvorili reflexné  propagačné predmety (reflexné vesty, reflexné pásiky, šiltovky s logom 112 a pod.),. ktoré pedagogický zbor odovzdal každému žiakovi zo základnej a materskej triedy.  Žiaci si obliekli i reflexné vesty, založili reflexné pásky, dali šiltovky a celé natešené sa takto učili a behali po škole. Vesty, pásky, kalendáre a nálepky dostali aj všetci zamestnanci školy.

  Veľmi si to ceníme a  ďakujeme za   všetko Sekcii krízového riadenia MV SR a jej ochotným zamestnancom, ktorí merali za nami tak dlhú cestu.                          Mgr. Mária Kořalníková

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Pomoc pre vtáčiky - MŠ

  Do galérie Pomoc pre vtáčiky - MŠ boli pridané fotografie.

  "Do kŕmidla zrnká dáme, o vtáčkov sa postaráme" 

  Ako súčasť environmentálnej výchovy je aj starostlivosť o vtáčiky v zime. Aj my sme sa spolu s deťmi pričinili o to, aby vtáčiky, ktoré nám v okolí školy poletujú a robia radosť mali v zime dostatok potravy. Jeden otecko nám zhotovil kŕmidlo - búdku, my s deťmi sme využili Pet fľaše a tie naplnili semiačkami. Ďalšiu potravu sme pripravili formou pokusu. Skúmali pod lupou rôzne semiačka, potom deti pozorovali a prakticky manipulovali s teplom - rozpúšťali tuk, miešali semiačka, plnili do kelímkov , dali stuhnúť a hotovú potravu zavesili na stromy. Pravidelne potravu do kŕmidiel dopĺňame a z obloka pozeráme, ako nás vtáčiky navštevujú.         Katarína Slušňáková

 • Technický šikula

  Do galérie Technický šikula boli pridané fotografie.

  Na oblastnom kole technickej súťaže družstiev TECHNICKÝ ŠIKULA, ktorú organizovala Stredná odborná škola polytechnická Kňažia, nás reprezentovali Tadeáš Klocháň a Zdenka Kopilcová, žiaci 7. ročníka. Do súťaže sa zapojilo 23 škôl z celej Oravy. Naši žiaci obsadili výborné 7.miesto.  Gratulujeme  a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dejepisná olympiáda

  Na okresnom kole DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY v katagórii C nás 15.2.2018 reprezentovala Silvia Smoleňová, žiačka 9. ročníka. Bola úspešnou riešiteľkou OK. Skončila na 2. mieste z 11 účastníkov.  Gratulujeme  a ďakujeme za reprezentáciu školy. Zároveň jej budeme držať palce na krajskom kole. Mgr. Zdenka Prílepková

 • Predškolská zrelosť v MŠ

 • Geografická olympiáda

  Na okresnom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v katagórii E (8. a 9.ročník) nás 6.2.2018 reprezentovala Silvia Smoleňová, žiačka 9. ročníka. Bola úspešnou riešiteľkou OK. Skončila na 1. mieste z 19 účastníkov. Gratulujeme  a ďakujeme za reprezentáciu školy. Zároveň jej budeme držať palce v krajskom kole. Mgr. Peter Harmat

 • Zimné športovanie v MŠ

  Do galérie Zimné športovanie v MŠ boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky výcvik

  Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

  Od 22.1. do 26.1. 2018 sme  so skupinou siedmakov a  ôsmakmi absolvovali lyžiarsky výcvik v Krušetnici. Ubytovanie sme mali zabezpečené ako minulý rok v Agropenzióne AB Novoť. Majka Kořalníková, Zdenka Prílepková a Danka Hric, to bola trojica, ktorá opäť po roku mala dozerať na žiakov tohto kurzu. Ten prebiehal na  výbornom svahu, nad reštauráciou Pohoda v Krušetnici. Do miesta, kde sa lyžovalo sme sa z miesta ubytovania vždy dostali autobusom z Novote. Aj tento rok nás vozila pani Vlčáková. Ubytovanie bolo celkom dobré. Boli sme  spokojní najmä s  vybavením penziónu:  bazén, sauna, biliard, stolný futbal a stolný tenis.

       Po príchode sme si rozdelili izby, ubytovali sa a po krátkom oboznámení a vybalení sme obliekli lyžiarsku výstroj a hybaj na to! Začalo sa krátkym školením BOZP a oboznámením sa s pravidlami a správaním sa na svahu. Nasledovala rozcvička. Vždy sme sa pri nej zabavili. Musím pochváliť žiakov, pretože väčšinou dodržali čas, na ktorom sme sa dohodli. Tak sme nemuseli dávať žiadne upozornenia.  Musím podotknúť, že  väčšina stála na lyžiach prvýkrát. A niektorí druhý. Rozhodli sme sa, že prvý deň sa oťukáme za penziónom. Vyšliapali sme si svah a vytvorili provizórnu trať.  Najprv sa museli osmeliť. Prišli prvé pády. Ale nevzdali sme to. Naše osmeľovanie sprevádzali výbuchy smiechu. Brali sme to veľmi zodpovedne. Snažili sme sa predísť úrazu. Museli sa naučiť otáčať, padať i vstávať. A taktiež na svahu pomôcť druhým. Vybláznili sme sa a bojovali sme dovtedy, kým sme vládali. 

       Na druhý deň po raňajkách sme vyrazili do dedinky Krušetnica a vyskúšali svah. Prvé jazdy boli pomalé, svah sa schádzal po častiach. Posilňovali sme svoje lyžiarske schopnosti. V utorok a ďalšie dni sa postupne  z nelyžiarov stávali lyžiari a vo štvrtok  všetci zišli   svah len s malými problémami. Šťastní boli  žiaci, no hlavne my, inštruktori. Vozili sme sa na sedačkovej  lanovke. Aj počasie nám prialo, na lyžovanie bolo ako stvorené. V piatok sme si pomaľovali tváre a tak sme lyžovali. Bola to taká rozlúčka so svahom.

      Stravovanie prebiehalo priamo v penzióne.  Budíček sme stanovili na 6.45, vždy mali službu dvaja žiaci, ktorí to mali na zodpovednosti. Raňajkám, ktoré boli určené na 7.15, predchádzalo bodovanie izieb. A zasa lyžovanie, aktivity, večera a zábava do večierky, hranie biliardu, stolného tenisu, stolného futbalu, využitie bazénu i sauny, hranie kariet, počúvanie hudby. Najviac sme sa vybláznili v bazéne a v saune.

       Vo štvrtok sme popoludnie využili na návštevu Agrofarmy, ktorá bola od penziónu vzdialená len 500m. Chov ovečiek a kravičiek nám nie je až taký neznámy. Zaujali nás maľby na budovách, oslíky, pštrosy, divé husi, pes, malé teliatka.  Na deviatu večer sme pripravili pre deti prekvapenie, pizzu, ktorá bola výborná. Večierka sa trochu posunula, veď predsa sme tu posledný večer.  Maľovanie na tvár, parochne a iné rôzne aktivity zavŕšili náš posledný večer v tomto penzióne.    

       V piatok ráno, po budíčku, sme si museli zbaliť všetky veci. Naraňajkovali sme sa a išli sme na svah posledný raz.  Počasie nám prialo.  Po krátkom poslednom  nácviku sme si dali ešte voľné jazdy.  Po rozlúčení so svahom sme sa naobedovali a potom sa zišli v gazdovskej izbe penziónu, kde sme ocenili všetkých, pretože všetci si to zaslúžili. Za udržiavanie poriadku na izbe boli odmenené dve izby, jedna chlapčenská, jedna dievčenská. Každý účastník kurzu dostal sladkú odmenu vo forme sladkostí i ovocia. Keďže počas pobytu sme všetci dostávali červené a čierne body, za každý dobrý červený bod bola tiež sladká odmena. Odmenené boli aj žiačky, ktoré na svahu dosiahli najväčší pokrok.   Z pohľadu inštruktorky a dozor konajúcej osoby môžem povedať, že žiaci boli skvelou skupinou. Rešpektovali príkazy a tak nebolo potrebné vyvádzať disciplinárne opatrenia. Ďakujem všetkým zúčastneným, žiakom, ale aj p. u. Prílepkovej a Danke Hric za príjemne strávené spoločné chvíle.  Mgr. Mária Kořalníková

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

  Ako aj po minulé roky, ani tohtoročný fašiangový čas nezostal bez maškarného plesu pre deti. Veď ako by to bolo bez masiek, kostýmov či parochní? Všetky masky sa zišli v budove základnej školy, kde na nich už čakala príjemná hudba a tá pravá karnevalová nálada. Ocenená bola každá maska a komu sa málilo, mohol si zasúťažiť a tak získať nejakú sladkú odmenu. Po odmaskovaní si deti mohli zatancovať na diskotéke a ich rodičia posedieť pri kávičke alebo čaji a pospomínať na karnevaly z ich detstva. O organizáciu sa postarali naši deviataci, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Mgr. Mária Martinčeková

 • Zimná olympiáda v MŠ

  Do galérie Olympiáda v MŠ boli pridané fotografie.

  Športové a pohybové aktivity prispievajú k fyzickej a duševnej pohode. V rámci plnenia cieľov a úloh, aj v našej materskej škole realizujeme pohybové, relaxačné a súťaživé aktivity počas celého školského roka. Zimné obdobie je príležitosťou na získanie poznatkov z oblasti zimných športov a zimnej olympiády. Navyše pre ne máme v Malatinej výborné podmienky. Využili sme ich v stredu 24. januára hneď po desiatej, keď  sme sa spoločne presunuli na  školský dvor. Počasie nebolo veľmi priaznivé, ale to nás vôbec neodradilo. Pred samotnou olympiádou sa deti povzbudili k športu, olympijskou riekankou:

  „Holá, holá, biela zima volá.

  Olympiádu máme je to super vec,

  zvíťazí v nej každý športovec.

  Hip, hip, hurá, nás nikto nezdolá."

  Súťažili sme rozdelení na dve družstvá- dievčatá, chlapci. Prvou disciplínou bol beh okolo farebných kužeľov, druhou, skok znožmo do farebných kruhov, dnu a von. Na treťom stanovišti liezli v podpore po rebríku položenom na zemi. Napriek červeným, vyštípaným líčkam, súťaženie sprevádzal potlesk a smiech. Na záver sme spoločne hodnotili všetky disciplíny. Deti povedali, čo sa im páčilo- nepáčilo, prečo sa im niečo nepodarilo a naopak podarilo. Odmenou sa skvelé výkony bola medaila s diplomom, z čoho mali deti veľkú radosť.

   K zimným športom patrí neodmysliteľne aj sánkovačka a lyžovačka, tieto odvetvia zimných športov sme realizovali počas celého týždňa nesúťažne. Bc. Jarmila Peldová

 • Krúžková nocovačka

  Do galérie Krúžková nocovačka boli pridané fotografie.

  Na piatok 12. januára 2018  som si s deťmi dohodla krúžkovú nocovačku. Prišli deti z kinematografického a športového krúžku a tomu sme prispôsobili aj celkový program. Najprv sme sa rozložili, dali dokopy všetky zásoby, povedali si pravidlá, ktoré budeme dodržiavať a začali sme hrami. Hry Aktivity a Twister nás zabavili na hodnú chvíľu. Potom sme si dali hranolky s kečupom a tatárskou omáčkou, ktoré sme si pripravili. Plné brušká nás uložili na krátky oddych a pozerali sme film. Po oddychu sme sa rozhodli, že si zahráme futbal. Bol to boj na život a na smrť. Ale zábava. Gól padol aj presne o polnoci. Zasa sme sa posilnili očkami s rôznymi nátierkami a na chvíľu sme sa zašili k počítačom, pozrieť čo je nové vo svete. Čas pokročil, ale nám sa spať nechcelo. Tak sme počúvali hudbu a potom sme si zasa pozreli film. Niektorí vôbec nespali.   Ráno sme upratali svoj brlôžtek a cupitali unavení domov.                              Mgr. Mária Kořalníková

 • CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

  Na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne č. A/2018/001373 EPD  riaditeľ školy vyhlasuje chrípkové prázdniny a to nasledovne:

  CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY 7.2.2018 - 11.2.2018

  Chrípkové prázdniny platia pre všetkých žiakov základnej školy aj pre deti materskej školy.

  Chorobnosť bola v ZŠ v utorok 33,3% a v MŠ 60%.

  Vyučovanie začína podľa rozvrhu opäť v pondelok 12.02.2018.

  Mgr. Peter Harmat, riaditeľ školy

 • Divadlo Clipperton - Rumcajs

  Do galérie Divadlo Clipperton - Rumcajs boli pridané fotografie.

  Smiech a dobrá nálada, zavládli 19.januára 2018 v našej škole pri predstavení šiestej rozprávky Zbojník Rumcajs, divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Vtipným dejom obohateným o veselé pesničky zaujali herci nielen tých najmenších, ale aj žiakov 2. stupňa. Žiaci mali možnosť spoznať nebojácneho obuvníka, neskôr zbojníka , ktorý svojím humorom a spravodlivosťou prekonal trojhlavého draka a spoznal sa so „švárnou dievčinou“ Mankou. Aj napriek tomu, že bol  Rumcajs zbojníkom, ničoho sme sa nebáli. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a aktívne sa zapájali do diania. Bolo to jednoducho nadčasové... Hercom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Mgr. Marcela Kacová 

 • Aktivity SCPPP v našej škole

  Dňa 16.01.2018 sa v škole uskutočnili aktivity ponúkané poradenským centrom, s ktorým má naša škola veľmi dobrú spoluprácu. Úlohou aktivít bolo, aby pracovníčky centra z diagnostikovali jednotlivé vývinové funkcie detí, aby sa predišlo včasnému podchyteniu prípadných ťažkostí v učení a v správaní.

  V materskej škole sa vykonala diagnostika 3-5 ročných detí podľa testovacej metódy B. Sindelárovej "Mačka mňau",ktorá mapuje sluchové, zrakové, verbálne vnímanie, poruchy reči, motoriku, priestorovú orientáciu a pozornosť.

  Rodičia, ktorí využili ponuku SCŠPP v Dolnom Kubíne budú s výsledkami testov oboznámení dňa 23.01.2018 formou individuálnych konzultácií (v priestoroch materskej školy).

  V základnej škole sa taktiež uskutočnilo testovanie žiakov III. ročníka. Jednalo sa o testovanie "Čitateľskej gramotnosti", úlohou ktorého bolo zistiť do akej miery sú žiaci na I. stupni ZŠ schopní prečítať akýkoľvek text, porozumieť čítanému textu a či majú správne zvládnutú techniku čítania (správne - plynulé čítanie, spisovná výslovnosť s presnou artikuláciou...). Mgr. Diana Zúriková, špeciálny pedagóg školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria