• Zoznam žiakov

   • Jana Harmatová
   • Jana Harmatová1.trieda
   • Dominik Kopilec
   • Dominik Kopilec1.trieda
   • Dominika Maretáková
   • Dominika Maretáková1.trieda
   • Bianka Škvarková
   • Bianka Škvarková1.trieda
   • Matej Hatala
   • Matej Hatala2.trieda
   • Nela Hubčíková
   • Nela Hubčíková2.trieda
   • Lucia Klocháňová
   • Lucia Klocháňová2.trieda
   • Nina Kramárová
   • Nina Kramárová2.trieda
   • Viktória Kubáňová
   • Viktória Kubáňová2.trieda
   • Katarína Marettová
   • Katarína Marettová2.trieda
   • Jakub Miškovič
   • Jakub Miškovič2.trieda
   • Natália Nemčeková
   • Natália Nemčeková2.trieda
   • Daniela Šinálová
   • Daniela Šinálová2.trieda
   • Tatiana Červeňová
   • Tatiana Červeňová3.trieda
   • Tomáš Črep
   • Tomáš Črep3.trieda
   • Hugo Dobija
   • Hugo Dobija3.trieda
   • Simeon Feranc
   • Simeon Feranc3.trieda
   • Bianka Frančáková
   • Bianka Frančáková3.trieda
   • Karolína Jánošíková
   • Karolína Jánošíková3.trieda
   • Alojz Nikolas Kadučák
   • Alojz Nikolas Kadučák3.trieda
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Mikuláš
  • Technické dielne z Nadácie Kia Motors Slovakia
  • Hrdá škola
  • Deň remesiel
  • KATARÍNSKA DISKOTÉKA, PASOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV
  • Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník
  • Besiedka – Mesiac úcty k starším
  • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA
  • Medzinárodný deň školských knižníc
  • Ľudské práva v škole
  • Kuba - videoprojekcia
  • Deň jazykov na I.stupni