• Mgr. Eva Balcová
   • Mgr. Eva BalcováUčiteľ
    e.balcova1@gmail.com
   • Marta Brnická
   • Marta BrnickáKuchár
   • Mgr. Žaneta Dobijová
   • Mgr. Žaneta DobijováUčiteľ
    dobijova.zaneta@gmail.com
   • Mgr. Roland Ferenc
   • Mgr. Roland FerencUčiteľ
   • Ingrid Garabášová
   • Ingrid GarabášováUpratovač
   • Mgr. Marianna Gašperová
   • Mgr. Marianna GašperováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 6.trieda
    marianna.gasperova@gmail.com
   • Mgr. Peter Harmat
   • Mgr. Peter HarmatRiaditeľ
    harmat35@gmail.com
   • Mária Janáková
   • Mária JanákováKuchár
   • Jana Jánošíkova
   • Jana JánošíkovaUpratovač
   • Mária Jánošíková
   • Mária JánošíkováKuchár
   • Bc. Martina Javoreková
   • Bc. Martina JavorekováUčiteľ
    martinakocalkova171@gmail.com
   • Mgr. Marcela Kacová
   • Mgr. Marcela KacováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 2.trieda, 4.trieda
    marcela.kacova@centrum.sk
   • Bc. Erika Klocháňová
   • Bc. Erika KlocháňováUčiteľ
   • Mgr. Mária Kořalníková
   • Mgr. Mária KořalníkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.trieda
    machajka@centrum.sk
   • Mgr. Renáta Kovalčíková
   • Mgr. Renáta KovalčíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 7.trieda
    renata.kovalcikova9@gmail.com
   • Mgr. Marta Kozáčiková
   • Mgr. Marta KozáčikováVychovávateľ
    mkozacikova@azet.sk
   • Mgr. Marta Kozáčiková
   • Mgr. Marta KozáčikováEkonóm
   • Mária Kucbelová
   • Mária KucbelováKuchár
   • Mgr. Mária Martinčeková
   • Mgr. Mária MartinčekováUčiteľ
    8355@azet.sk
   • Mgr. Diana Ondrušová
   • Mgr. Diana OndrušováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 8.trieda
    ondrusovadiana@gmail.com
   • Bc. Jarmila Peldová
   • Bc. Jarmila PeldováUčiteľ
    Triedny učiteľ: materská škola
    jarmila.peldova@gmail.com
   • Ján Sluka
   • Ján SlukaŠkolník
   • Katarína Slušňáková
   • Katarína SlušňákováZástupca
   • Mgr. Mária Ševčíková
   • Mgr. Mária ŠevčíkováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.trieda
    sevcicka@gmail.com
   • Mgr. Katarína Šišková
   • Mgr. Katarína ŠiškováUčiteľ
    Triedny učiteľ: 1.trieda, 3.trieda
    katarina.siskova@centrum.sk
   • Mgr. Jana Velebírová
   • Mgr. Jana VelebírováUčiteľ
    jana.velebirova@gmail.com
   • Mgr. Michal Záhora
   • Mgr. Michal ZáhoraUčiteľ
    michalzahora7@gmail.com
   • Mgr. Diana Zúriková
   • Mgr. Diana ZúrikováŠkolský špeciálny pedagóg
    bublinka2x@gmail.com
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • skola@zsmalatina.edu.sk
    • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
    • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
    • 037813609
    • 2021673995
  • Fotogaléria

   • Snehové kráľovstvo
   • Pečenie medovníkov v materskej škole
   • Predvianočný čas v našej materskej škole
   • Vianočné trhy a besiedka
   • Mikuláš
   • Technické dielne z Nadácie Kia Motors Slovakia
   • Hrdá škola
   • Deň remesiel
   • KATARÍNSKA DISKOTÉKA, PASOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV
   • Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník
   • Besiedka – Mesiac úcty k starším
   • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA