• Stránku pripravujeme

      Táto stránka sa zatiaľ pripravuje

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • skola@zsmalatina.edu.sk
      • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
      • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
      • 037813609
      • 2021673995
  • Fotogaléria

    • Mikuláš
    • Technické dielne z Nadácie Kia Motors Slovakia
    • Hrdá škola
    • Deň remesiel
    • KATARÍNSKA DISKOTÉKA, PASOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV
    • Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník
    • Besiedka – Mesiac úcty k starším
    • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA
    • Medzinárodný deň školských knižníc
    • Ľudské práva v škole
    • Kuba - videoprojekcia
    • Deň jazykov na I.stupni