Navigácia


Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Malatiná 70 a zástupkyňa pre MŠ oznamujú, že 

zápis detí do materskej školy

k nasledujúcemu školskému roku 2016/2017 sa uskutoční

 

v termíne od 29. apríla 2016 do 31. mája 2016 alebo

 počas Dňa otvorených dverí v materskej škole (11. mája 2016)

 

 

K žiadosti, ktorú si vyzdvihnete v MŠ od 1. apríla 2016 v čase od 7:00 do 16:00, je potrebné priložiť potvrdenie o celkovom zdravotnom stave dieťaťa (zadná strana žiadosti). Žiadosť podávajú iba rodičia novoprijatých detí.

 

Rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ľahko mentálne, zmyslovo a  telesne postihnutých a  detí s narušenou komunikačnou schopnosťou) okrem potvrdenia od lekára pre deti a dorast priložia k žiadosti aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa.

 

Podmienky prijatia upravuje vnútorná smernica č.1/2013:

·              prijímame deti vo veku od 3 do 6 rokov (3 roky k 1.9.2016)

·              prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti so ŠVVP, 5 ročné deti (predškoláci), deti zam. rodičov

·             rozhodujúci je aj dátum doručenia žiadosti

 

Dieťa musí mať osvojené hygienické a seba obslužné návyky !!!!!

 

V prípade väčšieho záujmu ako je kapacita MŠ sa žiadosti zákonných zástupcov budú evidovať a pri uvoľnení miesta sa príjme dieťa podľa určeného poradia na základe predchádzajúcich kritérií.

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené najneskôr do 30. júna 2016.

Oznam o zápise si môžete pozrieť tu: 

Prihlášku si môžete stiahnuť tu:           Ziadost_o_prijatie_do_materskej_skoly.docx

Plagát k zápisu je tu:                           

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria