Navigácia

DENNÝ PORIADOK

Rozpis denných činností v MŠ

Školský rok: 2017/2018

 

 

Čas

Činnosti

7:00

8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:40

Otvorenie MŠ, schádzanie detí

Hry a hrové činnosti podľa výberu  detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Zdravotné cvičenie

8:40 – 9:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata

9:00

Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti korešpondujúcej so ŠkVP a ŠVP

10:00

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11:30 – 14:15

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed

Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok (minimálne 30 minút)

14:15 – 14:45

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena, olovrant

14:45 – 16:00

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa

16:00

Koniec prevádzky školy

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria