• 4.trieda

    •  

     •         „ Čo sa nachádza v makovici? „ – Makovníky  
     •         P. učiteľka, zobuj mi gumku /z vlasov/ 
     •         Na vychádzke: zima, mráz, cencúle – p. uč. Aj ja som videl u Sofii na streche veľké cibule /cencúle/ 
     •         Kto nám upratuje? – p. umyvárka 
     •         Čím budeš Igorko, keď vyrastieš? – kratkorníkom / traktoristom /
     •         Deti skladali obrázky povolaní- Boris, koho si poskladal? – morníka / námorníka /  
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV
  • Škola v prírode
  • Beseda o lesoch - Lesy SR
  • Športový deň
  • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018
  • Stavanie mája - Turíce
  • Hrnčiarstvo v materskej škole
  • Deň matiek v materskej škole
  • Družstvo mladých zdravotníkov - okr.kolo
  • Do školy na bicykli
  • Svetový deň mlieka
  • Preventívne aktivity 6.ročník v CPPPaP