• 4.trieda

    •  

     •         „ Čo sa nachádza v makovici? „ – Makovníky  
     •         P. učiteľka, zobuj mi gumku /z vlasov/ 
     •         Na vychádzke: zima, mráz, cencúle – p. uč. Aj ja som videl u Sofii na streche veľké cibule /cencúle/ 
     •         Kto nám upratuje? – p. umyvárka 
     •         Čím budeš Igorko, keď vyrastieš? – kratkorníkom / traktoristom /
     •         Deti skladali obrázky povolaní- Boris, koho si poskladal? – morníka / námorníka /  
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Mikuláš
  • Technické dielne z Nadácie Kia Motors Slovakia
  • Hrdá škola
  • Deň remesiel
  • KATARÍNSKA DISKOTÉKA, PASOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV
  • Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník
  • Besiedka – Mesiac úcty k starším
  • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA
  • Medzinárodný deň školských knižníc
  • Ľudské práva v škole
  • Kuba - videoprojekcia
  • Deň jazykov na I.stupni