Navigácia

Vážení rodičia, prinášame Vám základné informácie o prevádzke MŠ

TLAČIVÁ : pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ dostanete tlačivá, ktoré treba vyplniť a vrátiť do 7 dní p. učiteľkám 

 •        vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa 
 •        splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ 
 •        informácie o dieťati   

 

DENNÁ  PREVÁDZKA  MŠ:

Začína sa o 7.00 hod., deti prichádzajú do 8.00 hod., kedy sa vchod z bezpečnostných dôvodov zamyká. Prevádzka sa končí o 16.00 hod. Prosíme o dodržiavanie príchodu a odchodu detí do a z MŠ.

Telefónne číslo MŠ : 043 3811950   

ČO  VAŠE  DIEŤA  POTREBUJE:   

 •      pyžamo
 •      prezúvky (nie šľapky ani kroksy)
 •      zubná kefka s dlhšou rúčkou  
 •      pasta 
 •      hrebeň (dievčatá)
 •       náhradné oblečenie
 •       náhradná obuv
 •       pohárik na vodu

 

Deti do MŠ  NESMÚ NOSIŤ: 

 • sladkosti, žuvačky a iné drobnosti. Tiež nie je vhodné nosiť hračky z domu, pretože za ich stratu a poškodenie neručíme.   

PLATBY  A POPLATKY   :

 • STRAVNÉ: mesiac vopred trvalým príkazom na úhradu alebo na účet, prípadne šekom - bližšie info v menu ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
 • Zo stravy je možné  dieťa odhlásiť 24 hod. vopred alebo najneskôr do 8,00 hod. ráno v deň odhlasovania a to ústne alebo telefonicky u učiteľky alebo vedúcej jedálne na č. t. 043 3811950, 043 5895178. Pri náhlom ochorení dieťaťa sa  prvý deň môže strava zobrať do obedára. Preplatky na stravnom sa vyučtujú
 • Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ sa platí triednej   učiteľke v hotovosti a to v súčasnosti vo výške 13,- € (od 3 rokov) a 26,- € (do 3  rokov) -  VZN obce Malatiná  -  do 10-teho v príslušnom mesiaci. PROSÍM, DODRŽAŤ  TERMÍNY !
 • Ostatné príspevky schválené na stretnutí -  ZRPŠ, pracovné zošity sa platia postupne.  

 

Veríme, že tieto informácie Vás povzbudia k dobrej spolupráci a spoločnými silami prispejeme k pohode Vašich detí v našej MŠ.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria