Navigácia

Projekty na škole

2017-2018

 1. VÚDPaP „Komplexný poradenský systém prevencie  ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“ - projekt pre výchovných poradcov - ukončený
 2. „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ ;škola získala interaktívku, notebook, ozvučenie učebne; cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na zš a sš s využitím inovatívnych foriem a metód výučby - ukončené
 3. „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ e-testovanie žiakov na PC pripojených na internet, učitelia škôl môžu využívať e-testy a úlohy zostavené z banky úloh a testov NÚCEM - ukončené
 4. Digiskola „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"; vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému; tvorba a sprístupňovanie  ŠkVP a digitalizácia; škola získala interaktívku a 20 tabletov - ukončené
 5. „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“; inovatívne formy  a metódy vzdelávania, metodiky, nové pohybové aktivity; škola získala športové potreby - ukončené
 6. „Aktivizujúce metódy vo výchove“ ; vychovávateľka ŠKD, MŠ, I.stupeň; mediálna výchova, etická výchova, zdravotná výchova, dopravná výchova; škola získala vzdelávací obsahpre jednotlivé predmety - ukončené

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria