Navigácia

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

Informácie o prijímaní žiakov na stredné školy v školskom roku 2016/17

Stredné školy na svojich webových stránkach a vo svojich priestoroch zverejnia:

 1. kritériá a termíny talentových skúšok                          do 1.2.2017

          Talentové skúšky uskutočnia sa v termíne                     od 25.3.–15.4.2017

 • na bilingválne gymnáziá 
 • na ostatné stredné školy vyžadujúce overenie talentu (konzervatóriá, ŠUV, pedagogické a umelecké školy, športové gymnáziá a športové triedy) 
 1. kritériá prijatia na ostatné študijné a učebné odbory  do 31.3.2017

 

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z.z. sa zaviedli povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre všetky študijné (maturitné) odbory stredných škôl

PRIJÍMACIE  SKÚŠKY

1. KOLO:                   9. mája 2017                      a                      11. mája 2017

 • Oba termíny sú rovnocennévýsledok prijímacích skúšok, resp., či je žiak prijatý, sa dozviete najskôr 13.mája  večer.

 

2. KOLO:                  20. júna 2017

 • Vyhlasujú stredné školy, ktorý nemajú dostatočný počet študentov. Môžu sa ho zúčastniť žiaci, ktorí sa nedostali na žiadnu školu, alebo chcú ísť na inú školu, resp. odbor, ktorý nemá  stredná škola naplnený.

 

VP určí termín, kedy príde jeden z rodičov podpísať dve prihlášky a zároveň preberie zápisný lístok na strednú školu. Zápisný lístok dostane rodič len jeden, Zákonný zástupca  ho odovzdá  SŠ, keď v určený deň po prijímacích pohovoroch pôjde svoje dieťa zapísať. Ak svoje dieťa nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné

* Prihlášky podpisuje žiak, rodič, lekár, triedny učiteľ/výchovný poradca a riaditeľ školy.

  Detský lekár na vypísanej prihláške potvrdzuje zdravotný stav dieťaťa,  poplatok za 1 prihlášku 2€.

  Po podpísaní prihlášok riaditeľom ZŠ výchovná poradkyňa zašle do 20.4.2017 prihlášky  na jednotlivé stredné školy.

  To platí aj pre žiakov  5. ročníka, ktorí majú záujem o štúdium na osemročných gymnáziách.

 CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV– Testovanie 9-2017

 z matematiky a slovenského jazyka

 • termín:                         5. apríla 2017
 • náhradný termín:       20. apríla 2017

 

 Výsledky Testovania 9 sú jedným z najdôležitejších kritérií prijatia na stredné školy. ZŠ ich dostane v elektronickej podobe.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria