Navigácia

Základná škola Materská škola Školský klub detí (ŠKD) Základné dokumenty školy

Tlačivá a dokumenty

VZORY ŽIADOSTÍ:

žiadosť o ospraavedlnenie neúčasti žiaka na niektorej vyučovacej hodine, príp. na viacerých hodinách: 

ziadost_o_ospravedlnenie.doc

žiadosť o prijatie do školy (v priebehu alebo na začiatku školského roka:         

ziadost_o_prijatie_do_skoly.doc

žiadosť o odhlásenie zo školy (pri prestupe na inú školu):  

ziadost_o_odhlasenie_zo_skoly.doc

žiadosť o uvoľnenie z vyučovania (na 1 alebo viac dní): 

ziadost_o_uvolnenie_z_vyucovania.doc

žiadosť o oslobodenie z cvičenia na hodinách telesnej a športovej výchovy: 

ziadost_o_oslobodenie_z_TV.doc

tlačivo potrebné k žiadosti o oslobodenie od telesnej a šortovej výchovy (pre potvrednie doktorovi): 

Odporucenie_na_oslobodenie_od_povinnej_telesnej_vychovy.pdf

žiadosť o vydanie vysvedčenia (po polročnej klasifikácii dostáva žiak iba výpis, ak je potrebné vysvedčenie, rodič musí dať žiadosť) : 

ziadost_o_vydanie_vysvedcenia.doc

žiadosť o povolenie vykonať opravnú skúšku (ak žiak neuspeje z niektorých predmetov a má hodnotenie nedostatočný, rodič môže požiadať o opravnú skúšku): 

ziadost_o__opravnu_skusku.doc

záznam o organizácii a poučení o o BOZP a ochrane zdravia

/files/Zaznam_o_organizacii_a_pouceni_o_bezpecnosti_a_ochrane_zdravia.doc

SMERNICA:

 Smernicu príspevku 100 € pre nového žiaka a prváka si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze:

smernica_(prispevky)_1_2010.doc

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria