Navigácia

Počet návštev: 1206526

Iniciatíva slovenských učiteľovPomoc škole

V školskom roku 2015/2016 nám sponzorsky pomohli:

 

1.) Anna Zvarová - firma Tupperware - sponzorsky vykrajovačky (3 ks), škrabka (1 ks), pučiak na zemiaky (1 ks), valček (1 ks), vandlík (14 l)

2.) Urbár Malatiná - financie na nákup sadeníc stromčekov 

3.) Vojtech Klocháň - časť prác pri budovaní parkoviska pri škole

4.) Dom farieb Dolný Kubín - sponzoruje paletu interiérových farieb

Ďakujeme. 

 

 

V školskom roku 2014/2015 nám sponzorsky pomohli:

1.) p.Miroslav Paluga, Mikuláš Paluga  - pri výrobe násteniek, mapy so samorastom

2.) p.Jozef Kramár - pri oprave snežnej frézy

3.) p.Milan Ulík - doprava zeminy z Veličnej

4.) Dom farieb Dolný Kubín - sponzoruje farby pre deti v hodnote 100,- €

5.) p.Jozef Kopilec - futbalové bránky na nové ihrisko

6.) p. Jozef Javorek - časť prác pri úprave parkoviska pri škole

Ďakujeme. 

Najdôležitejšie termíny

27.5.2016 Župná kalokagatia

     súťaž žiakov v Zubrohlave (5 žiaci)

24.-27.5.2016 elektronické testovanie 4.ročníka

     matermatika a slovenský jazyk

24.-27.5.2016 elektronické testovanie 8.ročníka

     matematika a anglický jazyk

16.-20.5.2016 Plavecký výcvik - I.stupeň

17.5.2016 Biologická olympiáda

                    krajské kolo (1 žiačka)

13.5.2016 Stavanie mája

13.5.2016 Ukončenie súťaže Moja Família

9.-13.5.2016 Škola v prírode - 4.ročník

                        Račkova dolina - Hotel Mier

12.5.2016 Prijímacie skúšky na SŠ - 2.termín

11.5.2016 Exkurzia 5. a 6. ročníka - Lesy SR - Oravský Podzámok

10.5.2016 Slávik Slovenska - (3 žiaci) - okr.kolo

9.5.2016 Prijímacie skúšky na SŠ - 1.termín

6.5.2016 Deň matiek - besiedka v materskej škole

Regionálna škola

 

Od roku 2012 sme opäť školou, ktorá patrí k zakladajúcim školám 

Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou.

Bližšie info na tomto odkaze:

http://www.regioskola.sk

 

Zaujímavé www

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne známky a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 • Na krajskom kole BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY v katagórii E, odbornosť zoológia nás reprezentovala Alexandra Palugová, žiačka 7. ročníka. Bola úspešnou riešiteľkou KK. Skončila na 10. mieste zo 14 účastníkov. Gratulujeme  a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Turičný máj je novou ozdobou areálu  našej  školičky. Je to niekoľko desiatok metrov dlhý smrek s očistenou kôrou, ponechaný je len jeho vrchol, ozdobený stužkami . Skupina silných chlapcov z deviatej triedy strom vztýčila a ukotvila vo vykopanej jame bez použitia mechanizácie po tom, ako ho dievčence vyzdobili. Celý čas ku tejto práci vyhrávali dievčence Peldové na harmonike a husliach a spievali sa ľudové piesne. Jednou z nich bola  pieseň  Staviame my máje.

 • 11. mája žiaci 5. a 6. ročníka navštívili stálu expozíciu „ História lesníctva na Orave“ , ktorá je inštalovaná v budove Lesnej správy Oravský Podzámok.

   Z výkladu p. Dušana Grófa sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o práci lesníkov  v minulosti a súčasnosti, ťažbe dreva, významných  lesných drevinách  i o lesných  vtákoch a cicavcoch .  Vystavených zvierat sa deti nemohli dotýkať, no zážitkom pre nich bolo ohmatať vystavené exponáty srsti a otlačky stôp lesných zvierat. Po prehliadke expozície si so záujmom pozreli film o lesných zvieratách.

 • V okresnom kole súťaže Slávik Slovenska nás reprezentovali 3 žiaci: Júlia Slušňáková, Peter Ševčík - 2.miesto, Jarmila Peldová - 2.miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • "Moja zlatá maminka, mamka láskavá, každý večer do sna ma piesňou uspáva ..."

  Touto pesničkou, básničkami, pesničkami a divadielkom "O šípovej Ruženke" prišli deti našej materskej školy pozdraviť svoje mamičky k ich krásnemu sviatku. Za svoju odvahu boli odmenené veľkým potleskom od mamičiek. Deti mamičky za ich obetavosť a lásku obdarovali milým darčekom.   Katarína Slušňáková

 • Do súťaže Matematický klokan sa zapojilo 10 žiakov našej školy, ktorí sa porovnávali so žiakmi z celého Slovenska. Najlepšie výsledky dosiahli Katarína Harmatová (90,0% z max. počtu bodov), Oliver Hubčík (86,7% z max. počtu bodov) a Erika Slušňáková (70,8% z max. počtu bodov). Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • V apríli na stránke www.dobre-napady.sk  prebehol druhý ročník finančnej vedomostnej súťaže pre žiakov druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií . Aj my sme do tejto súťaže zapojili žiakov ôsmej a deviatej triedy. Otázky sa týkali fiktívnej rodiny pána Michala, pani Janky a ich dvoch detí, Vierky a Karola. Žiaci riešili úlohy z praktického života. Témy boli tri: kúpa  automobilu,  dovolenka a rodinné financie. Žiaci zodpovedali na otázky testovou formou a zaregistrovali sa pod svojím menom a hlavičkou našej školy. Mgr. Mária Kořalníková.

 • Na okresnom kole nás reprezentovali Samuel Klocháň, Matej Vrabec, Katarína Hubčíková a Gabriela Kramárová. Skončili na výbornom 1. mieste. Na základe počtu bodov postupujú do celoštátneho kolaktoré sa bude konať začiatko júna v Považskej Bystrici. Podobne nás reprezentovali s p.u. Kořalníkovou v celoštátnom kole minulý rok v Košiciach. Gratulujeme a  ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • 22. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Je dôležité si uvedomiť svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované a  že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. 

 • Slávik Slovenska - jedna z najobľúbenejších súťaží v speve ľudových piesní sa konala dňa 25. 04. 2016.

  Pretože sme škola s regionálnym zameraním považujeme za povinnosť uchovať krásne ľudové melódie pre ďalšie generácie, a to sa snažíme aj prostredníctvom propagovania tejto zvučnej súťaže, ktorá pretrváva už vyše štvrťstoročie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria