• SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA

     • 16. október nesie prívlastok Svetový deň výživy a my si ho na našej škole budeme pripomínať celý týždeň od 15. do 19. októbra. Prosíme žiakov, aby v pondelok ráno doniesli do školy rôzne druhy ovocia a zeleniny (najlepšie z vlastnej záhrady, no môže byť aj exotické), ktoré si budú môcť po celý týždeň vychutnávať počas veľkej prestávky. Zároveň Žiacka školská rada vyhlasuje na tento týždeň súťaže SVETLONOS - o najkrajšieho tekvicového svetlonosa, NAJZAUJÍMAJŠIE DIELO Z OVOCIA A ZELENINY a NAJ OVOCIE A ZELENINA –súťaž o najväčší a najmenší jednotlivý druh ovocia a zeleniny (mrkva, zemiak, jablko,...)  Svetlonosa, dielko z ovocia či zeleniny a zaujímavý naj druh ovocia či zeleniny je potrebné doniesť najneskôr  vo štvrtok, 18.10.do školy.

     • S Alinom chráň našu Zem

     • V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapoja do environmentálneho projektu s názvom ALINO. Ide o projekt zameraný na zber hliníkového odpadu (potravinové vrchnáky, obaly, plechovky...) Podrobnosti sú na stránke www.prealina.sk.     

      Zbierajte hliníkové obaly (plechovky spučené na placky, viečka z jogurtov - halušky, alobal- guľky, obaly z paštét- placky,...), doneste do školy a nakŕmte Alina.

      Alino je postavička z vesmíru, ktorá zablúdila na Zem a papá len hliník. Pomôž nám zachrániť ho, aby nezomrel od hladu a tak zároveň chrániť našu ZEM. Nájdete ho na schodoch v budove školy. A je stále hladný!!!!!!!!!!!!

      Ďakujeme za pomoc a spoluprácu

     • Ponuka aktivít oboch centier špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Kubín - aktivity pre 1., 3.a 4.roč. a pre materskú školu

     • Štátne centrum ponúka pre žiakov 1.ročníka bezplatnú odbornú aktivitu "Prevencia ťažkostí v čítaní a písaní." (diagnostika predčitateľských a čitateľských zručností a poradenstvo pre učiteľov a rodičov). Prihlásiť sa treba do 29.10.2018. ​​​​​​​

      Súkromné centrum ponúka pre predškolákov a žiakov 1.ročníka bezplatnú odbornú aktivitu „Predchádzame problémom v učení“ (diagnostika jednotlivých psycho - motorických funkcií dieťaťa a poskytnutie stimulačných programov na ich rozvoj rodičovi, poradenstvo rodičovi). Prihlásiť sa treba do 29.10.2018. 

      Súkromné centrum ďalej ponúka pre žiakov 3. a 4.ročníka bezplatné vyšetrenie základných školských schopností (čítanie, porozumenie a reprodukcia textu, kvalita a gramatická správnosť písomného prejavu), zisťovanie úrvne reči, vyjadrovacích schopností, koncentrácie pozornosti atď. 

      Cieľom je včas upozorniť rodičov aj učiteľov na žiakov, kde vývin čítacích návykov, porozumenie textu a rýchlosť čítania výraznejšie zaostáva. Následne je odporučená vhodná forma precvičovania a práce so žiakom. Prihlásiť sa treba do 15.10.2018.

      Súkromné centrum ponúklo aj aktivity pre MŠ a to diagnostiku detí mladšieho predškolského veku (3-5 rokov) tzv. Mačičku a logopedickú diagnostiku. Aktivita sa po predchádzajúcich súhlasoch rodičov uskutoční 11.10.2018 v dopoludňajších hodinách (od 8:00) a následne budú v poobedňajších hodinách posktnuté konzultácie rodičom.    • VIDMO- Medzinárodná prehliadka horských a adrenalínových filmov
     • VIDMO- Medzinárodná prehliadka horských a adrenalínových filmov

     • V piatok 5. októbra sme s deviatakmi zasadli do sedadiel MsKS v Dolnom Kubíne, kde sme mohli vidieť prehliadku horských a adrenalínových filmov. Boli to kratšie dokumentárne  filmy, vhodné pre starších žiakov ZŠ a žiakov SŠ. Niektoré zaujali viac, niektoré menej, niektoré vyrazili dych.  Medzi najzaujímavejšie patrili určite  nasledovné filmy:  Chyť ma, ak to dokážeš: Burunduk – film o mladom dievčati, ktoré išlo do Mongolska s otcom a bratom. Kým sa otec so synom snažia  uloviť najväčšiu rybu , ona spoznáva mongolskú kultúru, pozoruje krajinu a domorodcov,  Posledný zberač medu-  dokument o posledných členoch prežívajúcej kultúry, ktorí zberajú divoký halucinogénny med v džungľových útesoch hlboko v odľahlých údoliach východného Nepálu. Žiaci tu mohli vidieť krásne scenérie našej prírody v rôznych častiach sveta. /Mgr. Mária Kořalníková/

     • Svetový deň úsmevu

     • Svetový deň úsmevu, ktorý sa na svete pripomína 6. októbra, sme si  na našej škole pripomenuli  vo štvrtok 4.10.  Našou úlohou bolo celý deň sa usmievať, obliecť sa do žltej farby, nakresliť smajlíka a rozdávať radosť všetkým okolo. V triedach i na chodbách  prevládala žltá farba. Malí škôlkári povedali, že slniečková. Na tváričkách i na oblečení mali deti prilepené, či pripnuté vlastnoručne vyrobené smajlíky.    A podstatné je, že sa naozaj usmievali.  Vyhodnotili sme zapojenie sa do tejto aktivity v triedach. Rátalo sa oblečenie a vyrobený smajlík. Jednoznačne najlepšia bola MŠ, kde každé dieťa malo niečo žlté.  Zo školských tried vyhrala III. trieda. Chválime Lauru Smolko, ktorá nakreslila pekný obrázok a Katarínu Harmatovú za upečenie chutných muffiniek ozdobených ako smajlíky. Víťazov a najkreatívnejších sme odmenili. Aj Vy darujte svoj úsmev.  Nič nestojí, možno niekoho potešíte a  urobíte niečo pre svoje zdravie.  Zapojíte do práce až 17 svalov, znížite riziko infarktu a posilníte svoju imunitu.      /Mgr. Mária Kořalníková/

     • S I M S A L A L A - hudobný program pre škôlky

     • V pondelok 1.10.2018 sme v našej materskej škole privítali vzácnu návštevu. Navštívila nás veselá Simsalala, ktorá deťom porozprávala o povolaniach - pekár, kuchárka, automechanik a p. učiteľka. Rozdala deťom hudobné nástroje a deti spolu so Simsalalou spievali, hrali na hudobných nástrojoch podľa pokynu - keď uvideli v ruke Simsalali vajíčko, veselo tancovali a riešili kvíz podľa obrázkov - hádali  o aké povolanie sa jedná. Deti boli aktívne, veselé, Simsalala ich pochválila a rozdala im pracovné listy o povolaniach, ktoré si po zaslúženom odpočinku pekne vyfarbili.   /Slušňáková Katarína/

     • Deň jazykov na I.stupni

     • Do galérie Deň jazykov na I.stupni boli pridané fotografie.

      Veľmi pútavou a kreatívnou formou sa do Európskeho dňa jazykov  zapojili aj naši menší žiaci 1. stupňa, ktorí poznávali vlajky európskych krajín, hádali význam slov z rôznych európskych jazykov, zhotovovali plagát. Rozvíjali komunikačné  zručnosti  a vytvorili vlajky s  názvami členských krajín EÚ. Žiaci sa naučili pozdravy v rôznych jazykoch. Žiaci 4. ročníka zhotovili projekty rôznych európskych krajín /priblíženie a kultúru danej krajiny/. Vydarené práce žiakov sme vystavili na nástenke triedy.        /Mgr. Kacová Marcela/

     • Svetový deň mlieka na školách

     • Do galérie Svetový deň mlieka na školách boli pridané fotografie.

      25. september 2019 je v kalendári zapísaný ako Svetový deň mlieka v školách. My sme si ho na našej škole pripomenuli presne v tento dátum. Zas po roku si na chodbe školy  každý žiak i učiteľ mohol zobrať pohár chutného mlieka, darovaného z mliekarne ORAVAMILK LEŠTINY.  Nie všetci to však využili.   Niekoľko detí nepije mlieko vôbec, lebo ho ešte neskúsili, alebo sa im nepáči jeho farba,  niektorí sú alergici a mlieko piť nemôžu.  Tých čo nechceli sme sa snažili prehovoriť, ale nepomohlo to. Zasa iní to ku fľašiam z mlieka otočili aj tri – štyri krát, niektorí aj viac.  Mliečko boli na chodbe ochutnať aj deti zo škôlky. Tie si na ňom tiež pochutili.  Na nástenke boli vyvesené informácie o mlieku,  ale aj o rôznych výrobkoch, ktoré sa z neho vyrábajú. /Mgr. Mária Kořalníková/

     • Európsky deň jazykov - 26.september

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

      Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. V našej škole sa niesol v duchu rôznorodosti európskych kultúr dňa 25. 9. 2018. Žiaci všetkých ročníkov  druhého stupňa si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami.  Mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch s európskou a jazykovou tematikou. Každá trieda vytvorila peknú prezentáciu o krajine, ktorú si vyžrebovali. Predstavili Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko a Slovensko. Vypočuli sme si štátne hymny, politickú, kultúrnu a jazykovú sféru daných krajín a ich zaujímavosti. Tvorivú atmosféru podfarbovala vôňa tradičných európskych jedál, ktoré naše šikovné deti pripravili. Žiaci si tak pochutili na talianskych špagetách, anglických hriankach a čaji, či jednohubkách s bryndzovou nátierkou. Výtvory našich detí boli naozaj kreatívne. Prežili sme tak spolu pekné zoznamovanie sa s európskou kultúrou. /Mgr. Marianna Gašperová/

     • Materská škola u starostu obce

     • Do galérie Materská škola u starostu obce boli pridané fotografie.

      „Tu bývam - moja obec,“ je názov septembrovej témy v Školskom vzdelávacom programe našej Materskej školy. Celý týždeň sa s deťmi rozprávame o zaujímavostiach našej dediny, o tom v akej lokalite bývajú, aké je ich číslo domu a adresa. Počas pobytu vonku spoznávajú lokálne inštitúcie a služby našej obce: kostol, farský úrad, obchod, poštu a obecný úrad. Tradíciou je vždy návšteva obecného úradu, na ktorú sa deti veľmi tešia. Aj tento rok nás pán starosta Mgr. Zdenko Kubáň privítal, usadil vo veľkej zasadačke a rozprával deťom o valašskej kultúre. Cez televíznu obrazovku sledovali dokument o ovečkách a pán starosta im ukázal aj fotografie novopostavenej „Pajty.“ Deťom sa páčila hasičská zástava, ale aj farebná vlajka a erb našej obce. V závere návštevy sme sa rozlúčili a odchádzali sme s plnou krabicou sladkej odmeny, za ktorú pánovi starostovi ďakujeme. /Jarmila Peldová/

     • Účelové cvičenie

     • Do galérie Účelové cvičenie boli pridané fotografie.

      12. – 13. septembra sme zrealizovali jesennú časť účelového cvičenia na našej škole.  V stredu prebehla príprava z teoretickej časti učiva. Oblasti: Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, Zdravotná príprava a Pohyb a pobyt v prírode sme obohatili o oblasti z dopravnej výchovy a environmentálnej výchovy. Vo štvrtok ráno, po zaznení varovného signálu, si žiaci vyskúšali fiktívnu evakuáciu budovy školy. Po nej sme sa svižným krokom presunuli na Pajtu, kde si žiaci mohli vyskúšať teoretické vedomosti v praxi a to vytvorenie ohniska zo skál,  zakladanie ohňa, udržanie ohňa, prípravu jednoduchého jedla, uhasenie ohniska, prácu s buzolou (určovanie svetových strán, odhad a presné určenie azimutu), pripraviť si a správne nasadiť ochrannú masku a orientovať sa v prírode. Tu sme sa stretli aj so starostom obce, ktorý nás tu čakal a bol po celý čas s nami. Debatoval so  žiakmi o ochrane  majetku obce a ako dbať o čistotu v priestoroch Pajty. Po spoločnej fotke sme odpochodovali naspäť do školy. /Mgr. Mária Kořalníková/

     • Didaktické hry

     • Do galérie Didaktické hry boli pridané fotografie.

      Dňa 12. 9. 2018 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili Didaktických hier v prírode. Počasie nám prialo,  slniečko  svietilo a na oblohe ani mráčik. V teoretickej časti didaktických hier si žiaci pripomenuli témy o ochrane života  a zdravia, prostredníctvom prezentácií spoznávali opatrenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, osvojovali si zásady bezpečného správania v rôznych dopravných situáciách. Na praktickú časť sme využili slnečné počasie a so žiakmi sme sa presunuli do areálu školy na ihrisko, kde sme svoje vedomosti mohli precvičiť v praktických cvičeniach. Vyskúšali si pomoc a transport "zraneného" spolužiaka.  Hľadali prírodniny (šišky), ktorými  hádzali na cieľ. Svoje pohybové schopnosti ukázali v športových aktivitách. Prežili sme aktívne, poučné a príjemné dopoludnie.   /Mgr. Marcela Kacová/    

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Oznamujeme Vám, že v tomto týždni (17.-21.9.2018) prebieha v škole zber papiera. Papier môžete doniesť denne od 7:00 do 16:00. V piatok zber končíme a objednáme zberné suroviny na odvoz. Vyhodnotenie zberu bude až po jarnom zbere na konci školského roka.

      Zároveň začíname zbierať použitý olej. Olej je potrebné doniesť v akýchkoľvek uzatvárateľných plastových fľašiach.

    • Voľné miesto v školskej jedálni
     • Voľné miesto v školskej jedálni

     • Vážení občania, Základná škola s materskou školou Malatiná Vám oznamuje, že hľadáme vyučenú kuchárku do školskej jedálne na plný úväzok s nástupom od 17.9.2018 (teda od pondelka prípadne od utorka). Voľné pracovné miesto je miesto kuchárky prípadne hlavnej kuchárky. Všetky informácie o plate a o náplni práce Vám poskytne riaditeľ školy, ktorého kontaktujte na mobilnom čísle 0907 856295, v pracovnej dobe aj na pevnej linke. Podrobné informácie Vám môže poskytnúť aj vedúca školskje jedálne - p.Kucbelová.

     • Základná umelecká škola I.Ballu - zmena

     • Definitívne stanovisko ZUŠ

      ZUŠ I.Ballu otvára v našej škole iba odbor akordeón. Vyučovať ho bude p.u.Kočalka v piatok v poobedňajších hodinách. Učiteľa na odbor klavír sa nepodarilo ZUŠ zabezpečiť z dôvodu veľkého počtu záujemcov o akordeón a preto nebude otvorený. Odbor husle takisto nebude otvorený. O odbor prejavili záujem iba dvaja žiaci ZŠ. 

       

      Vážení rodičia,

      ak má ešte niektoré dieťa záujem o odbor husle, prosíme rodičov, aby kontaktovali riaditeľa školy v Malatinej v priebehu piatka 14.9.2018 (v sobotu 15.9. už musia byť uzatvorené počty žiakov). Zatiaľ sú prihlásení 2 záujemcovia, minimálny počet sú 4 žiaci, maximálne 6 žiaci. Ak nebude naplnený počet, tak odbor husle nebude otvorený.

      Zároveň oznamujeme, že odbor akordeón bude určite otvorený, keďže je však veľa záujemcov, tak nie je možné, aby p.učiteľ učil aj klavír. Aj napriek snahu riaditeľa ZUŠ z tohto dôvodu klavír nebude otvorený v tomto školskom roku.

      V základnej škole Malatiná ešte k pôvodným krúžkom otvárame krúžok HRA NA GITARE. Nebude to viesť ZUŠ I.Ballu, ale Bc. Erika Klocháňová. Žiaci sa naň môžu prihlásiť v priebehu budúceho týždňa. Absolvujú 60 krúžkových hodín - podobne ako napr. športový krúžok, PC krúžok, ..... Môžu sa do neho prihlásiť žiaci I. aj II.stupňa. Mgr. Peter Harmat.

       

       

       

       

    • Didaktické hry a účelové cvičenie
     • Didaktické hry a účelové cvičenie

     • V stredu 12.9.2018 budú mať žiaci I.stupňa didaktické hry.  Nebudú mať klasické hodiny, ale porozprávajú sa o civilnej ochrane, prvej pomoci a podobne a potom pôjdu na ihrisko alebo niekde do okolia školy. Deti by mali prísť športovo oblečené a donesú si písacie potreby.

      Žiaci II.stupňa budú mať účelové cvičenie. Teoretická časť bude v stredu 12.9.2018 a praktická časť bude vo štvrtok 13.9.2018. Žiaci si precvičia základy prvej pomoci, topografie, civilnej ochrany, dopravnej výchovy a environmentálnej ochrany - budú mať teda 5 vyučovacích hodín.

     • Smútočné oznámenie

     • S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 7.9.2018 nás navždy opustil náš bývalý p.učiteľ a bývalý p.riaditeľ školy Mgr. Alfréd Patsch. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 11.9.2018 o 14:00 hodine v kostole v Malatinej.

     • Základná umelecká škola I.Ballu - info

     • Vážení rodičia,

      Naša škola rozširuje ponuku krúžkov v tomto roku o odbory, ktoré u nás v škole otvára ZUŠ I.Ballu. Tak, ako sme pôvodne informovali bude zatiaľ otvorený hudobný odbor (akordeón, klavír alebo husle).

      Husle vyučuje p.učiteľ Tomáš Uličný, vyučovanie bude vo štvrtok, akordeón a klavír vyučuje p.učiteľ Tomáš Kočalka, vyučovanie bude v piatok.  

      Počet žiakov je obmedzený, preto prosím prihláste svoje deti už v piatok (7.9.2018) a po konzultáciách zo ZUŠ pošleme záujemcom spätne záväznú prihlášku.

      Cena: 8 ,- € mesačne jeden hudobný nástroj (platené teraz za sept.-december) + ZRPŠ 15,- € jednorázovo.

      Peter Harmat

     • Začiatok školského roka

     • Školský rok začíname 3.9.2018. 

      Program: 8:00 Svätá omša;   9:00 Slávnostné otvorenie šk.roka v škole;   9:20 Triednicke hodiny  10:30 Ukončenie prvého dňa.

      MŠ: prevádzka zabezpečená od pondelka 3.9.2018   od 7:00 do 16:00

      ŠKD: prevádzka zabezpečená od pondelka 3.9.2018 (čo najskôr prosíme odovzdať prihlášky, žiaci 1.-4.ročníka, mesačný poplatok 3,- €, v pondelok bude mať obed iba žiak klubu, ktorý sa stihne nahlásiť do 7:15 v jedálni)

      Jedáleň: v prevádzke len pre deti MŠ, zamestnancov a žiakov šk.klubu, ktorí sa prihlásili do 7:15. 

      OBEDY BUDÚ PRE VŠETKÝCH, KTORÍ SA PRIHLÁSIA, OD UTORKA

      Žiaci z Osádky, Leštín a Vyšného Kubína - autobus p.Kuriak o 7:00 z V. Kubína. Do 9:00 môžu byť aj v PC učebni. Po skončení programu v ZŠ môžu ísť do šk.klubu (1.stupeň), starší čakajú na spoj SAD.

      Cena obeda: 

      Ročník                            I.-IV.       0,95 €

                                            V.-IX.      1,01 €

      MŠ                               celodenná  1,12 €

                                           poldenná   0,90 €

     • Základná umelecká škola I.BAllu

     • ZUŠ I. Ballu zorganizuje hneď v prvom týždni nábor žiakov a upresní si počty prihlásených žiakov na jednotlivé odbory. Ako sme spomínali v júni, v škole budeme otvárať odbory akordeón, klavír a husle. Záujem žiakov budú zisťovať aj do tanečného odboru. Predpokladaný termín návštevy učiteľov zo ZUŠ I.Ballu je zatiaľ vo štvrtok 6.9.2018. Peter Harmat

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Deň jazykov na I.stupni
  • Svetový deň mlieka na školách
  • Európsky deň jazykov - 26.september
  • Materská škola u starostu obce
  • Účelové cvičenie
  • Didaktické hry
  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV
  • Škola v prírode
  • Beseda o lesoch - Lesy SR
  • Športový deň
  • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018
  • Stavanie mája - Turíce