• DENNÝ PORIADOK

     Rozpis denných činností v MŠ

     Školský rok: 2017/2018

     Čas

     Činnosti

     7:00

     8:00

     8:00 - 8:15

     8:15 - 8:40

     Otvorenie MŠ, schádzanie detí

     Hry a hrové činnosti podľa výberu  detí

     Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

     Zdravotné cvičenie

     8:40 – 9:00

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata

     9:00

     Vzdelávacie aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti korešpondujúcej so ŠkVP a ŠVP

     10:00

     Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

     11:30 – 14:15

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed

     Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok (minimálne 30 minút)

     14:15 – 14:45

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena, olovrant

     14:45 – 16:00

     Hry a hrové činnosti podľa výberu detí – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, hodnotenie dňa

     16:00

     Koniec prevádzky školy

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje