• Zber papiera
     • Zber papiera

     • Oznamujeme Vám, že v tomto týždni (17.-21.9.2018) prebieha v škole zber papiera. Papier môžete doniesť denne od 7:00 do 16:00. V piatok zber končíme a objednáme zberné suroviny na odvoz. Vyhodnotenie zberu bude až po jarnom zbere na konci školského roka.

      Zároveň začíname zbierať použitý olej. Olej je potrebné doniesť v akýchkoľvek uzatvárateľných plastových fľašiach.

    • Voľné miesto v školskej jedálni
     • Voľné miesto v školskej jedálni

     • Vážení občania, Základná škola s materskou školou Malatiná Vám oznamuje, že hľadáme vyučenú kuchárku do školskej jedálne na plný úväzok s nástupom od 17.9.2018 (teda od pondelka prípadne od utorka). Voľné pracovné miesto je miesto kuchárky prípadne hlavnej kuchárky. Všetky informácie o plate a o náplni práce Vám poskytne riaditeľ školy, ktorého kontaktujte na mobilnom čísle 0907 856295, v pracovnej dobe aj na pevnej linke. Podrobné informácie Vám môže poskytnúť aj vedúca školskje jedálne - p.Kucbelová.

     • Základná umelecká škola I.Ballu - zmena

     • Definitívne stanovisko ZUŠ

      ZUŠ I.Ballu otvára v našej škole iba odbor akordeón. Vyučovať ho bude p.u.Kočalka v piatok v poobedňajších hodinách. Učiteľa na odbor klavír sa nepodarilo ZUŠ zabezpečiť z dôvodu veľkého počtu záujemcov o akordeón a preto nebude otvorený. Odbor husle takisto nebude otvorený. O odbor prejavili záujem iba dvaja žiaci ZŠ. 

       

      Vážení rodičia,

      ak má ešte niektoré dieťa záujem o odbor husle, prosíme rodičov, aby kontaktovali riaditeľa školy v Malatinej v priebehu piatka 14.9.2018 (v sobotu 15.9. už musia byť uzatvorené počty žiakov). Zatiaľ sú prihlásení 2 záujemcovia, minimálny počet sú 4 žiaci, maximálne 6 žiaci. Ak nebude naplnený počet, tak odbor husle nebude otvorený.

      Zároveň oznamujeme, že odbor akordeón bude určite otvorený, keďže je však veľa záujemcov, tak nie je možné, aby p.učiteľ učil aj klavír. Aj napriek snahu riaditeľa ZUŠ z tohto dôvodu klavír nebude otvorený v tomto školskom roku.

      V základnej škole Malatiná ešte k pôvodným krúžkom otvárame krúžok HRA NA GITARE. Nebude to viesť ZUŠ I.Ballu, ale Bc. Erika Klocháňová. Žiaci sa naň môžu prihlásiť v priebehu budúceho týždňa. Absolvujú 60 krúžkových hodín - podobne ako napr. športový krúžok, PC krúžok, ..... Môžu sa do neho prihlásiť žiaci I. aj II.stupňa. Mgr. Peter Harmat.

       

       

       

       

    • Didaktické hry a účelové cvičenie
     • Didaktické hry a účelové cvičenie

     • V stredu 12.9.2018 budú mať žiaci I.stupňa didaktické hry.  Nebudú mať klasické hodiny, ale porozprávajú sa o civilnej ochrane, prvej pomoci a podobne a potom pôjdu na ihrisko alebo niekde do okolia školy. Deti by mali prísť športovo oblečené a donesú si písacie potreby.

      Žiaci II.stupňa budú mať účelové cvičenie. Teoretická časť bude v stredu 12.9.2018 a praktická časť bude vo štvrtok 13.9.2018. Žiaci si precvičia základy prvej pomoci, topografie, civilnej ochrany, dopravnej výchovy a environmentálnej ochrany - budú mať teda 5 vyučovacích hodín.

     • Smútočné oznámenie

     • S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 7.9.2018 nás navždy opustil náš bývalý p.učiteľ a bývalý p.riaditeľ školy Mgr. Alfréd Patsch. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 11.9.2018 o 14:00 hodine v kostole v Malatinej.

     • Základná umelecká škola I.Ballu - info

     • Vážení rodičia,

      Naša škola rozširuje ponuku krúžkov v tomto roku o odbory, ktoré u nás v škole otvára ZUŠ I.Ballu. Tak, ako sme pôvodne informovali bude zatiaľ otvorený hudobný odbor (akordeón, klavír alebo husle).

      Husle vyučuje p.učiteľ Tomáš Uličný, vyučovanie bude vo štvrtok, akordeón a klavír vyučuje p.učiteľ Tomáš Kočalka, vyučovanie bude v piatok.  

      Počet žiakov je obmedzený, preto prosím prihláste svoje deti už v piatok (7.9.2018) a po konzultáciách zo ZUŠ pošleme záujemcom spätne záväznú prihlášku.

      Cena: 8 ,- € mesačne jeden hudobný nástroj (platené teraz za sept.-december) + ZRPŠ 15,- € jednorázovo.

      Peter Harmat

     • Začiatok školského roka

     • Školský rok začíname 3.9.2018. 

      Program: 8:00 Svätá omša;   9:00 Slávnostné otvorenie šk.roka v škole;   9:20 Triednicke hodiny  10:30 Ukončenie prvého dňa.

      MŠ: prevádzka zabezpečená od pondelka 3.9.2018   od 7:00 do 16:00

      ŠKD: prevádzka zabezpečená od pondelka 3.9.2018 (čo najskôr prosíme odovzdať prihlášky, žiaci 1.-4.ročníka, mesačný poplatok 3,- €, v pondelok bude mať obed iba žiak klubu, ktorý sa stihne nahlásiť do 7:15 v jedálni)

      Jedáleň: v prevádzke len pre deti MŠ, zamestnancov a žiakov šk.klubu, ktorí sa prihlásili do 7:15. 

      OBEDY BUDÚ PRE VŠETKÝCH, KTORÍ SA PRIHLÁSIA, OD UTORKA

      Žiaci z Osádky, Leštín a Vyšného Kubína - autobus p.Kuriak o 7:00 z V. Kubína. Do 9:00 môžu byť aj v PC učebni. Po skončení programu v ZŠ môžu ísť do šk.klubu (1.stupeň), starší čakajú na spoj SAD.

      Cena obeda: 

      Ročník                            I.-IV.       0,95 €

                                            V.-IX.      1,01 €

      MŠ                               celodenná  1,12 €

                                           poldenná   0,90 €

     • Základná umelecká škola I.BAllu

     • ZUŠ I. Ballu zorganizuje hneď v prvom týždni nábor žiakov a upresní si počty prihlásených žiakov na jednotlivé odbory. Ako sme spomínali v júni, v škole budeme otvárať odbory akordeón, klavír a husle. Záujem žiakov budú zisťovať aj do tanečného odboru. Predpokladaný termín návštevy učiteľov zo ZUŠ I.Ballu je zatiaľ vo štvrtok 6.9.2018. Peter Harmat

     • Sponzorský dar

     • Dňa 4.8.2018 sa v Malatinej uskutočnila súťaž vo varení gulášov - Malatinský kotlík 2018. Tak ako minulý rok, aj tento rok vyhralo družstvo okolo p. Ing. Felixa Dӧményho - riaditeľa SPŠ strojníckej v Bratislave. A tak ako minulý rok, aj tento rok venovali výhru 50,- € škole ako sponzorský dar. Veľmi pekne ďakujeme.

     • Pomôcky pre žiakov v novom šk.roku

     • Na hlavnej stránke školy v menu: O ŠKOLE - RÔZNE - POMÔCKY PRE ŽIAKOV sme zverejnili zoznam predpokladaných pomôcok pre každého žiaka v novom školskom roku 2018/2019.

     • Sponzorský dar

     • V školskom roku 2017/2018 chodili do školy vo večerných hodinách cvičiť ženy. Ich MIX TEAM - AEROBIC venoval škole za poskytnutie priestorov na cvičenie sumu 90,- €. Veľmi ďakujeme a financie použijeme na nákup ocenení pre našich žiakov. Mgr. Peter Harmat

     • Dotácia hmotná núdza - august 2018

     • Vážení rodičia,

      do 10. augusta 2018 môžeteOpožiadať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na stravu a školské potreby pre  deti z materskej školy a žiakov zo základnej školy. Tlačivá si môžete vytlačiť z tejto adresy http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/dotacie-na-stavu-a-skolske-potreby.html?page_id=228 , prípadne vyzdvihnúť na Obecnom úrade Malatiná. Potrebné je potvrdenie o príjme za mesiace január až júl 2018. Je dôležité dodržať termín do 10. augusta 2018. V opačnom prípade Vám dotácia za september nebude priznaná. Mgr. Peter Harmat

     • Exkurzia deviatakov do závodov v D.Kubíne

     • Do galérie Exkurzia do závodov boli pridané fotografie.

      Dňa 23. 11. 2017 sa deviataci zúčastnili exkurzie vo firmách MIBA a FONTANA v Dolnom Kubíne a tiež aj Dňa otvorených dverí SOŠ polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia.

      Všetci sme boli plní očakávaní, čo nové sa dozvieme a uvidíme. Pred firmou MIBA sme sa spojili s deviatakmi z Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne a rozdelili na tri skupiny. Každá skupina mala prideleného sprievodcu, ktorý nás sprevádzal po areáli firmy. Vo výrobných halách nám vysvetlil celý technologický postup výroby komponentov do automobilov - od prášku po hotový výrobok. Po prehliadke výrobných hál, v ktorých bol veľký hluk, sme sa dostali až do baliarne, kde robili kontrolu a balenie výrobkov.

       Potom sme si prezreli priestory slovensko-talianskej firmy FONTANA,  v ktorej vyrábajú rôzne druhy nožov do poľnohospodárskych strojov. Následne sme sa presunuli mikrobusom do SOŠ polytechnickej. Tam nám ukázali triedy, dielne, novú 3D tlačiareň a iné zaujímavé stroje a zariadenia, na výrobe ktorých sa podieľali aj samotní študenti. Na záver nám pani riaditeľka Ing. Belová predstavila študijné a učebné odbory, formy vzdelávania a spoluprácu s okolitými firmami. Na exkurzii sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí.  Silvia Smoleňová - 9. tr.

                                                                                                                           

     • Záver školského roka

     • Školský rok sme ukončili 29.júna 2018. Na chodbe školy boli po príhovore riaditeľa školy odmenení jednotliví žiaci za prospech, reprezentáciu školy v súťažiach, za zbery papiera, bateriek, pomoc škole a podobne. Ocenení sme mali naozaj veľa, veď v každom ročníku boli minimálne 2 žiaci s vynikajúcimi výsledkami, v niektorých súťažiach sme obsadili prvé miesta v okrese (streľba zo vzduchovky, geografická olympiáda, dejepisná olympiáda, CO Mladý záchranár, Slávik Slovenska, ...) a žiaci potom školu reprezentovali na krajských kolách, kde boli úspešnými riešiteľmi.

      Najlepšími reprezentantmi školy boli: Tatiana Červeňová, Bianka Frančáková, Dorotka Kubáňová, Bernadetka Klocháňová, Peter Ševčík, Magdaléna Klocháňová, Oliver Hubčík, Júlia Slušňáková, Juraj Jánošík, Zdenka Kopilcová, Tadeáš Klocháň, Silvia Smoleňová, Alexandra Palugová, Romana Peldová, Kristína Spišáková, Marek Barbina, Ľuboš Dragan, Terézia Klocháňová a mnohí ďalší.

      zbere papiera sme nazbierali 4 tony papiera (najväčší zberači Kamilka Škvarková 508 kg, Dušan Vrabec 306 kg, Viktória Bachroňová 210 kg a Peter Slušňák 212 kg ), v zbere oleja 90 litrov (najväčší zberači Alžbetka Jánošíková a Damián Kramár po 24 litrov) a v zbere bateriek boli najaktívnejší Marek Mužila a Daniela Kopecká.

      Pedagogická rada vybrala aj najlepších žiakov školy. Žiakom I.stupňa sa stala Dorotka Kubáňová a žiakom II.stupňa Silvia Smoleňová. Gratulujeme.

      V novom školskom roku nastanú aj zmeny pedagogickom zbore aj v prevádzkových zamestnancoch.

      Ku koncu školského roka odchádzajú zo školy p. kuchárka Kramárová, p.u.Šuličová, p.u.Prílepková, p.u.Slušňáková a p.u.Maťokárová. Všetkým zamestnancom ďakujeme za všetko, čo pre školu spravili a želáme im veľa zdravia, šťastia a úspechov v ďalšom živote.

      Na záver sa so žiakmi a zamestnancami školy pekne rozlúčili deviataci a každý dostal vysvedčenie za svoju snahu počas školského roka.

      Všetkým prajem príjemné prázdniny plné pokoja, radosti, zážitkov a oddychu. Mgr. Peter Harmat

     • Burza stredných škôl

     • Dňa 14.11.2017 sme spolu s deviatakmi navštívili  MsKs v Dolnom Kubíne, kde sa konala burza stredných škôl. Tu sa predstavovali jednotlivé školy nielen z Dolného Kubína, ale aj Žiliny, či Banskej Bystrice. Žiaci sa mali možnosť priamo študentov jednotlivých škôl opýtať na školský systém, spokojnosť so štúdiom, vyučujúcich, predmety, či vybavenosť školy. Vyskúšali si aj miešať nápoje, lakovať nechty alebo nechali sa nalíčiť. Verím, že im návšteva tejto burzy uľahčila rozhodovanie vo výbere povolania. Mgr. Mária Martinčeková

      Do galérie Burza stredných škôl boli pridané fotografie.

     • ZUŠ v našej škole od nového šk.roka

     • Od nového školského roka bude v našej škole ZUŠ I.Ballu otvárať hudobné odbory AKORDEÓN a KLAVÍR. Zároveň je zo strany ZUŠ záujem otvoriť ak odbor HUSLE, preto spravíme v septembri prieskum o záujme. Detailnejšie informácie Vám poskytneme k začiatku šk. roka 2018/2019.

     • Katarínska diskotéka

     • Do galérie Katarínska diskotéka boli pridané fotografie.

      Katarínske tanečné zábavy majú dávnu tradíciu. V mnohých mestách i na dedinách ju dodržiavajú dodnes. Určite ich nevynechal nikto, kto mal rád zábavu, hudbu a veselú spoločnosť. Ani naši deviataci neporušili tradíciu Katarínskej diskotéky, spojenej s pasovaním prvákov a prijatím piatakov do cechu žiackeho. Zvedaví prváci i piataci za zvukov kráľovských fanfár vošli cez vyzdobenú bránu do kráľovstva „ Žiačikovo“, aby po splnení úloh slávnostne sľúbili, že si budú vzorne plniť svoje školské povinnosti a stanú sa tak platnými členmi cechu žiackeho. V starodávnej lavici sľub podpísali a potvrdili odtlačkom svojho prsta. Potom pokľakli pred kráľa Ľuboša I., ktorý ich pasoval a z rúk kráľovnej Rachel si prevzali pamätný list.

                      Po slávnostnom akte začala zábava. Všetci sa príjemne zabavili, vyskákali, zatancovali pri obľúbených piesňach. Deviataci pripravili zaujímavé súťaže s balónmi, stoličkový tanec, karaoke.  Víťazi i ostatní  účastníci boli odmenení sladkosťami. Mgr. Zdenka Prílepková

       

     • Beseda o lesoch - Lesy SR

     • Do galérie Beseda o lesoch - Lesy SR boli pridané fotografie.

      V piatok  15. júna 2018 sa uskutočnila  beseda  žiakov   5. a 6. ročníka  s p. Dušanom Grófom pracovníkom LESOV SR, z Lesnej správy Oravský Podzámok.  Porozprával im o význame lesov  pre prírodu a človeka,  o práci lesníkov  v lesoch počas celého roka, výsadbe stromčekov, starostlivosti  o lesné  porasty .  Žiakov veľmi zaujalo rozprávanie o systematickej ochrane lesníkov proti lykožrútovi smrekovému. Mohli si pozrieť  uhynutého chrobáka, larvami lykožrúta smrekového  poškodené  lyko na kôre smreka a tiež lapač na tohto škodcu. Vzorkovnicu  kvetov a súkvetí  najbežnejších stromov a krov,  a tiež iný náučný materiál , ktorý  sme dostali od  Lesov SR využijeme na vyučovacích hodinách biológie a prírodovedy.  Ing. Jana Šuličová.

     • Ľudové remeslá v MŠ

     • Súčasťou vzdelávania v Materskej škole sú aj praktické pracovné návyky, aby mohli deti preniknúť do práce našich predkov, remeselníkov a vlastnými rukami si vyskúšať ich remeslo. Ponúka to vzdelávacia oblasť Človek a svet práce, v rámci ktorej sa snažíme viesť deti k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, aj remeselnej. Už tu sa približujeme k vytváraniu ich vlastnej životnej a profesijnej orientácie.

      Tkanie kobercov, pletenie košíkov, výroba slaných korbáčikov, rezbárstvo, kováčstvo a hrnčiarstvo boli, aj sú nielen zdrojom obživy, ale aj zmyslom a náplňou života mnohých ľudí. Ich výrobky vnášajú nezvyčajnosť, čaro do života všedných dní. V našej obci máme niekoľko šikovných remeselníkov, jedným z nich je pán Jozef Mužila- drevorezbár. Spolu s deťmi sme ho navštívili v jedno piatkové dopoludnie. Oboznámil nás s pracovným materiálom a nástrojmi potrebnými k rezbárstvu. Vysvetlil, s ktorým drevom sa mu pracuje najlepšie a po ukážke si deti vyskúšali remeslo vlastnými rukami. Okrem toho sa spolu s manželkou venuje chovu oviec a dobytka, spojeného s výrobou syrových produktov, oštiepkov a korbáčikov.

      O niečo neskôr sme privítali majsterku hrnčiarskeho umenia pani Vierku Šinálovú z Medzibrodia. Predstavila nám hrnčiarsky kruh na nožný pohon a hrnčiarsku hlinu vhodnú na tvarovanie riadu. V priebehu niekoľkých sekúnd vymodelovala mokrými rukami misku a od hrnčiarskeho kruhu ju oddelila tenkým drôtikom. S veľkou dávkou trpezlivosti pomohla každému škôlkarovi vytvoriť si vlastnú mištičku. Tie sme odniesli do hrnčiarskej pece na vypálenie, a keď sa vrátia, tak si ich deti vymaľujú.

      Systém odovzdávania skúseností z generácie na generáciu už dávno nefunguje, preto chceme deťom umožniť preniknúť do histórie, aby poznali prácu svojich predkov, oboznámili sa s pracovnými materiálmi a zároveň si vyskúšali remeslo vlastnými rukami. Obom majstrom pekne ďakujeme. Jarmila Peldová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV
  • Škola v prírode
  • Beseda o lesoch - Lesy SR
  • Športový deň
  • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018
  • Stavanie mája - Turíce
  • Hrnčiarstvo v materskej škole
  • Deň matiek v materskej škole
  • Družstvo mladých zdravotníkov - okr.kolo
  • Do školy na bicykli
  • Svetový deň mlieka
  • Preventívne aktivity 6.ročník v CPPPaP