• Batôžková veselica

     • Hneď na začiatku januára (12.1.) rodičia zo ZRPŠ zorganizovali Batôžkovú veselicu v sále obecného úradu. Hostia prichádzali oblečení v tom, v čom sa cítia dobre (v krojoch, tričkách, sukniach, šatách, oblekoch, ...), zároveň si v batôžkoch doniesli dobroty, alebo nejaké občerstvenie. ZRPŠ zabezpečilo živú hudbu, kapustnicu, koláčik, kávu a bohatú tombolu. Nálada bola výborná, všetci sa bavili až do ranných hodín. Ďakujeme všetkým sponzorom, hosťom, hlavne však rodičom zo ZRPŠ.  Opäť spravili niečo veľké pre našu školu, ale hlavne pre deti, pre ktoré výťažok z tejto veselice (400,- €) po dohode so ZRPŠ využijeme. Ešte raz ďakujeme. Peter Harmat

     • Žiadosti občanov - hmotná núdza, živ.minimum

     • Vážení rodičia,

      do 10. januára 2019 môžete požiadať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na stravu a školské potreby pre deti z materskej školy a žiakov zo základnej školy. Tlačivá si môžete vytlačiť z tejto adresy http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/dotacie-na-stavu-a-skolske-potreby.html?page_id=228 , prípadne vyzdvihnúť na Obecnom úrade Malatiná. Potrebné je potvrdenie o príjme za mesiace júl až december 2018. Je dôležité dodržať termín do 10. január 2019. V opačnom prípade Vám dotácia za január nebude priznaná. Mgr. Peter Harmat

     • Poďakovanie

     • Koncom kalendárneho roka pomohli škole viacerí občania obce: P. Mária Marettová Šlachtová darovala škole 100,- €, ZRPŠ pomohlo pri zbierke pre Svetielko nádeje, ktoré pomáha detským onkologickým pacientom, Urbár Malatiná daroval škole drevo na stavbu dielní v podkrovných priestoroch, Michal Sluka s firmou sponzoroval dopravu dreva z píly a vykladku dovezeného dreva do podkrovných priestorov. Viacerých darcov máme aj v hornom menu O ŠKOLE - Pomoc škole-sponzori. Ďakujeme za pomoc, ktorou sa snažíte zlepšiť a skrášliť našu školu. Mgr. Peter Harmat

     • Vianočné trhy a besiedka

     • Do galérie Vianočné trhy a besiedka boli pridané fotografie.

      Týždeň pre Vianocami sme spoločne so ZRPŠ zorganizovali vianočné trhy pred obecným úradom a besiedku s programom detí. V stánkoch deti predávali svoje výrobky, ktoré sami alebo s pomocou rodičov pripravovali už od novembra. Ponuka bola naozaj bohatá a výrobky boli veľmi pekné. ZRPŠ ponúkalo vo svojom stánku vianočný punč a fánky. Detský program začal folklórnym vystúpením súboru Skalka vonku pred obecným úradom a pokračoval scénkami, básničkami, pesničkami v sále obecného úradu. Atmosféru dotvárali vianočné piesne, ale aj dobrá nálada.

      Počas vianočných trhov sme vyzbierali skoro 700,- € (z toho ZRPŠ vyzbieralo 113,- €). Tak ako sme avizovali - polovicu sumy z detských výrobkov + výťažok ZRPŠ a dar rodiča 19 € - teda spolu 415,- € sme venovali Svetielku nádeje (Centrum pomoci detskej onkológie v B. Bystrici) a druhú polovicu použijú triedne kolektívy na svoje akcie. Ďakujeme, že ste nám pomohli prispieť organizácii, ktorá pomáha ťažko chorým deťom a ich rodinám.                                              Peter Harmat  

     • Predvianočný čas v našej materskej škole

     • Tak zas sú tu Vianoce, úžasný čas, čo sa dotkne našich sŕdc a naplní ich niečím zvláštnym, nevšedným. Tú nevšednosť vidieť najmä v očiach detí pri zdobení vianočného stromčeka vlastnoručne vyrobenými ozdobami, či keď vkladajú „Ježiška“ do kolísky, a vidieť ju aj pri slávnostnom prestieraní stola na vianočnú hostinu. Začali sme ju modlitbou, medovými krížikmi na čelo a samozrejme oblátkami. Deti si vyberali podľa chuti  z koláčov, orieškov, ovocia a pripili si džúsom. Nezabudli sme ani na reťaz súdržnosti, cesnak a jabĺčko zdravia aj na pár mincí pre hojnosť. Zaspievali sme koledy, zavinšovali a nad kolískou s „Ježiškom“ každý vyjadril svoje prianie pod stromček pre seba, svojich blízkych, pre Miloška, aby sa čoskoro vrátil medzi nás. Všetci spoločne Vám prajeme nech sa Vaše želania a sny stanú skutočnosťou a Váš domov je naplnený mnohými požehnaniami. Jarmila Peldová

     • Pečenie medovníkov v materskej škole

     • Do galérie Pečenie medovníkov v materskej škole boli pridané fotografie.

      Predvianočné obdobie, v našom poňatí „Advent“, je spojené s mnohými tradíciami, zvykmi, či aktivitami. Jednou z nich je aj pečenie a zdobenie medovníkov v našej materskej škole. Do pečenia sme sa spolu so starými mamkami pustili už posledný novembrový týždeň. Deti sa na túto činnosť veľmi tešia, lebo vedia, že čoskoro prídu Vianoce. Voňavé cesto vykrajovali rôznymi figúrkami a ukladali ich na plech. Starké medovníky starostlivo upiekli a o týždeň neskôr ich mamičky spolu s deťmi obliekli do vianočných šiat. Mamička Monika predviedla deťom pečenie oblátok, vôkol vládla vianočná nálada. Úsmev a sladká chuť v ústach nechýbala nikomu. Urobili ste nám veľkú radosť svojou prítomnosťou, tak nech sú aj Vaše sviatky naplnené takou radosťou. Jarmila Peldová

     • Mikuláš

     • Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

      O svätom Mikulášovi dodnes koluje množstvo legiend a povestí.  Ktoré z nich sú pravdivé, to sa už asi nedozvieme. Ale jedno je isté, každý rok sa tešíme na jeho príchod. Aj do našej školy už tradične chodieva Mikuláš v sprievode soba, anjelov a čertov. Ani tento rok na nás nezabudol. Vo štvrtok, 6. decembra, si pod vyzdobený stromček odložil  vrecia plné dobrôt pre malých škôlkarov, školákov, pedagógov i ostatných zamestnancov našej školy. Dobré deti pochválil. Menej usilovných čerti postrašili, ponatierali čiernou farbou, aby si ich označili a Mikuláš im dohovoril, aby viac poslúchali.  Najväčších nezbedníkov poviazali čerti reťazami, vyviedli pred školu a ponaháňali ich. Veru vypadla aj nejedna slzička od strachu. Naši deviataci si dali veľmi záležať a vyzerali naozaj presvedčivo.       Mária Kořalníková

     • Hlasuj za našu školu - GESTO PRE MESTO

     • Raiffeisen banka podporí projekty s najjvyšším počtom hlasov v 42 mestách po celom Slovensku sumou 1000 €.

      Hlasovanie je bezplatné a prebieha od 1. decembra do 31. decembra 2018.
      Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu:
      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/ruzomberok/3822 

      Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránkewww.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekt, ktorý získal v danom meste najvyšší počet hlasov, zverejníme nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.       Výherné projekty sa túto príjemnú správu dozvedia e-mailom 1. januára 2019, zároveň budú zverejnené na stránke www.gestopremesto.sk.

      Ďakujeme. Mgr. Mária Ševčíková

       

     • Technické dielne z Nadácie Kia Motors Slovakia

     • Do galérie Technické dielne boli pridané fotografie.

      V októbri sme sa zapojili do výzvy Nadácie Kia Motors Slovakia Vzdelávací program – Smart region 2018. Podarili sa nám spoločne z ďalšími piatimi školami v rámci Žilinského kraja uspieť a získali sme grant v hodnote 18.519,56 € na vybudovanie technickej dielne pre žiakov školy. Dielňa obsahuje 15 učených pomôcok Unimat classic a spotrebný materiál na výrobu z dreva, 15 pracovných dielenských stolov s teplovzdušnými pištoliami, ručnými vŕtačkami, zverákmi, kovadlinami, spájkovačkami, hoblíkmi atď. Dielne sme umiestnili dočasne do jednej z tried, avšak žiaci z triedy teraz musia chodiť do voľných tried, čo nie je ideálne. Aj z tohto dôvodu sme sa s obecným zastupiteľstvom dohodli, že vytvoríme dielenskú triedu v podkroví. Žiaci už v dielňach skúšajú pracovať a v súčasnosti vyrábajú prvé ozdoby na vianočné trhy. Ďakujem nadácii za finančný dar a určite ho využijeme na zlepšenie technických zručností našich žiakov.  Mgr. Peter Harmat, RŠ

     • FENOMÉNY SVETA

     • Expedícia Fenomény sveta je vzdelávací projekt, ktorý prináša do škôl zážitok, objavovanie a dobrodružstvo. Teraz HRAJ O SUPER CENY.

      Ako súťažiť v Expedícii s Bačom

      Sleduj dobrodružné Expedície s youtuberom Bačom, zvládni jeho zábavné výzvy a vyhraj expedíciu do nórskych fjordov pre celú triedu. Ako na to?

      1. Ak si žiakom druhého stupňa základnej školy požiadaj svojho rodiča o vytvorenie účtu na portáli www.fenomenysveta.sk.
      2. V období od 26. 10. 2018 do 3. 2. 2019 sa postupne zapoj do siedmich kôl súťaže Expedícia s Bačom. V každom kole zbieraš body a hráš o skvelé individuálne ceny.
      3. Aby si mohol byť zaradený do žrebovania, musíš získať minimálny počet bodov v danom kole. V prípade, že nemáš dostatok bodov, ďalšie môžeš získať, ak danú expedíciu nazdieľaš svojim kamarátom.
      4. Na splnenie výzvy každého súťažného kola máš jeden týždeň. Výhercov daného kola zverejníme vždy najneskôr 1 deň pred začiatkom ďalšieho kola.
      5. Počas súťaže sa ti body priebežne spočítavajú. Ak sa ti podarí získať potrebný počet bodov, si v hre o hlavné ceny.
      6. Ak si sa do súťaže zapojil neskôr a nestihol si niektoré z predchádzajúcich kôl, stále ich môžeš absolvovať a dodatočne získať body do celkového súčtu.
      7. Hlavné ceny v súťaži závisia od počtu zapojených žiakov. Preto neváhaj a povedz o súťaži všetkým svojím spolužiakom a kamarátom.
      8. Výhercu, resp. výhercov hlavných cien zverejníme po skončení posledného kola vo februári 2019.

      Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci II. stupňa základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií vo veku 10 až 15 rokov, bez ohľadu na zapojenie sa školy alebo triedy do projektu Expedícia Fenomény sveta.

      Súťažiť môžu aj všetci učitelia týchto žiakov.

      Rodičia si môžu nesúťažne prezrieť jednotlivé kvízy a videá zo súťaže prostredníctvom svojho účtu.

      Všetkým súťažiacim prajeme veľa šťastia a tešíme sa na spoločnú expedíciu!

       

      Takže - zhrnutie:

      1. Rodič ťa musí zaregistrovať

      2. Ty sa potom prihlásiš, pozrieš si 2 videá a absolvuješ minitest z toho videa a získavaš body

      3. Potom môžeš absolvovať ďalšie expedície

      Všetko na: http://www.fenomenysveta.sk  v časti Expedícia s Bačom

     • Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky

     • Na okresnom kole v ZŠ M. Kukučína 22.11.2018 nás reprezentovali mladší žiaci Peter Ševčík (2. miesto v kategórii mladší žiaci) a Laura Miškovičová (1. miesto v kategórii mladšie žiačky) , ktorá postupuje na krajské kolo v Martine. Starší žiaci Damián Kramár (5. miesto v kategórii starší žiaci, Peter Jurovčík a Viktória Bachroňová  skončili ako družstvo na 5. mieste.   Žiakov pripravovala na súťaž Mgr. Mária Kořalníková.

      Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu. 

     • KATARÍNSKA DISKOTÉKA, PASOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV

     • Do galérie Katarínska disco boli pridané fotografie.

      K tradičným podujatiam deviatakov patrí „Katarínska diskotéka“ spojená s pasovaním prváčikov a prijatím piatakov medzi starších žiakov. Kráľovstvo s názvom  Školička Malatiná a zámok.   Za zvukov slávnostných fanfár medzi prítomných prišiel kráľovský pár so svojím sprievodom. Nesmelo, no plní očakávania, čo sa bude diať, vystúpili dopredu prváci.. Nedali sa zahanbiť a všetky úlohy hravo zvládli. Po zložení prváckeho sľubu ich kráľ  s kráľovnou  pasovali do prváckeho cechu. V starej drevenej lavici svoj sľub vlastnoručne podpísali. Prevzali si pamätný list, dôkaz toho, že sa stali platnými žiakmi školy.

      Potom predstúpili  piataci. Ich úlohou bolo dokázať, že si zaslúžia, aby sa stali platnými žiakmi druhého stupňa. Skladali skúšku z vybraných slov, násobilky a  zručnosti. Skúšku zložili a kráľ im udelil certifikát o prijatí medzi žiakov druhého stupňa.

      Slávnostný akt vystriedala voľná zábava, deviataci jednotlivé tanečné kolá doplnili vtipnými súťažami. Všetci prítomní sa podpísali na pamätnú tabuľu a mohli odfotiť v pripravenom fotorámiku.  Za vydarené podujatie im patrí poďakovanie.                                                                       Mgr. Mária Kořalníková

     • Deň remesiel

     • Do galérie Deň remesiel boli pridané fotografie.

      Po pondelňajšom výchovnom koncerte sme v téme remesiel pokračovali aj v piatok. 23. november bol totiž už dávno v triednych kalendároch zapísaný ako Deň remesiel. Po druhej hodine žiaci prvého stupňa odložili učebnice a spoločne s pani učiteľkami začali tvoriť výrobky. Po tretej hodine sa k nim pridali ostatní žiaci školy. Každá pani učiteľka i pán učiteľ si pripravili pomôcky na výrobu, tvorbu jedného zaujímavého výrobku. Boli to nielen tradičné, ale aj netradičné, moderné a pre deti zaujímavé tvorenia, z ktorých si vyberali podľa svojho záujmu. Na prvom stupni sa tak žiaci naučili vyrábať farebné kriedy, obrázky na sklo či porcelán a drôtených vtáčikov. Žiaci druhého stupňa ťahali korbáčiky, zbíjali drevené kŕmidlá pre vtáky, šili a vyšívali ozdoby z filcu, viazali náramky priateľstva, varili prírodné mydlá a pod dozorom pani učiteľky chemikárky vyrábali šumivé farebné bomby do kúpeľa. A nezaháľali  ani naši najmenší. Škôlkári sa naučili viazať strapce na kobercoch, a potom si prezreli ako pracujú ich starší kamaráti. Takéto zakončenie týždňa sa veru všetkým páčilo a už dnes sa tešíme na podobný deň, ktorý bude 6.12., keď si žiaci skrátia a spríjemnia čakanie na Mikuláša vytváraním výrobkov do vianočného jarmoku.  Mgr. Mária Ševčíková

     • Hrdá škola

     • Do galérie Hrdá škola boli pridané fotografie.

      Vo štvrtok 22.novembra sa naša škola zmenila na štýlovú školu a žiaci i učitelia sa hodili do gala.  Tým sme splnili podmienky pre účasť v projekte Hrdá škola. Musím pochváliť ôsmu triedu, v ktorej sa do gala dali všetci žiaci. V statných triedach a vo škôlke to bolo tiež výborné, celkovo percentuálne sa zapojilo do akcie 94%.   Mgr. Mária Kořalníková

     • Súťaž iBobor

     • V týždni od 12. - 16.11. 2018 sa všetci žiaci našej školy (okrem prvákov) už tradične zapojili do internetovej súťaže iBobor. V jednotlivých kategóriách sa tak, ako mnohí iní žiaci na Slovensku prihlásili na stránku súťaže a riešili rôzne logické úlohy "až sa niektorým z kečky parilo". A o tom, že to nebola žiadna "brnkačka" svedčia i výsledky - na našej škole sme mali iba 10 úspešných riešiteľov. Tí si okrem diplomov zaslúžia i takúto verejnú pochvalu - takže:

      • v kategórii Drobec (2.,3. ročník) - žiadny úspešný riešiteľ
      • v kategórii Bobrík (4.,5. ročník)  - D. Kubáňová, A. Paluga, J. Javorek 
      • v kategórii Benjamín (6., 7. ročník.) - M. Mužila, K. Škvarková, L. Smolko, O. Hubčík
      • v kategórii Kadet (8.,9. ročník) - V. Bachroňová, B. Mudrončíková, J. Kramárová

      Všetkým žiakom však patrí pochvala za snahu a svedomité vypracovanie testov. Už dnes môžu na stránke súťaže trénovať na ďalší ročník. Veríme, že bude úspešnejší.  Mgr. Mária Ševčíková

                                                                 

     • Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník

     • Do galérie Výchovný koncert REMESLÁ boli pridané fotografie.

      V pondelok 19.11. sa chodbou školy rozozvučal hlas zvoncov. Mnohým prebehlo mysľou, že Mikuláš ide akosi skoro. No nebol to Mikuláš - to si pripravoval svoje nástroje na vystúpenie pán Hlbocký, ktorý nám prišiel ukázať a naučiť nás niečo zo svojho umenia. A veru bolo sa na čo pozerať. Názov koncertu "Ja som dobrý remeselník" bol naozaj výstižný. Dozvedeli sme sa o hrnčiaroch, drotároch, mlynároch, vinároch i zbojníkoch...a to všetko príjemnou spievanou formou so sprievodom rôznych ľudových hudobných nástrojov, na ktorých vedel ujo Hlbocký dokonale hrať. Mnohí prvý krát videli a počuli o okaríne, koncovke, ninere... Zaujímavé boli i ukážky rôznych remeselných výrobkov ako aj zvoncov, ktorých zvuk vytváral ujovými rukami krásne melódie. V závere vystúpenia si s ním zahrali aj niektorí naši žiaci. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.  Mgr. Mária Ševčíková

     • Súboj tried

     • Naši deviataci sa svojou fotkou zapojili do hlasovacej súťaže na stránke talentagent.sk s názvom SÚBOJ TRIED.  Hlasovanie prebiehalo celý týždeň a fotka našej deviatky skončila na peknom 6 mieste z 26 fotiek a získali  skoro 30 000 bodov.  Ďakujeme všetkým, ktorí nás v hlasovaní podporili.         Mgr. Mária Kořalníková

      http://talentagent.sk/detail/5000-blazniva-deviatka

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Snehové kráľovstvo
  • Pečenie medovníkov v materskej škole
  • Predvianočný čas v našej materskej škole
  • Vianočné trhy a besiedka
  • Mikuláš
  • Technické dielne z Nadácie Kia Motors Slovakia
  • Hrdá škola
  • Deň remesiel
  • KATARÍNSKA DISKOTÉKA, PASOVANIE PRVÁKOV A PIATAKOV
  • Výchovný koncert - Ja som dobrý remeselník
  • Besiedka – Mesiac úcty k starším
  • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA