• Škola v prírode

     • Žiaci 4.ročníka absolvujú školu v prírode od 21.5. do 25.5.2018 v rekreačnom zariadení Poniklec v Hronci pri Brezne. Spoločne s deťmi sú v škole v prírode p.učiteľky Maťokárová a Šišková.

     • Do školy na bicykli

     • Od pondelka 21. 5. do piatka 25.5 prebieha akcia Do školy na bicykli. Žiaci sa môžu do tejto akcie zapojiť tým, že do školy prídu na bicykli, kolobežke či skateboarde. Tešíme sa na čím najviac účastníkov.

     • Svetový deň mlieka

     • Do galérie Svetový deň mlieka boli pridané fotografie.

      15. máj  je v kalendári zapísaný ako medzinárodný  deň mlieka. My sme si ho na našej škole pripomenuli v utorok.  Tento školský rok sme si už pripomenuli aj Svetový deň mlieka na školách, v septembri.  Každý žiak i učiteľ mohol zobrať a vypiť pohár chutného mlieka. Niektorí to ku plným pohárom  otočili aj tri – štyri krát, niektorí aj viac. Bolo vidno, že patrí medzi ich obľúbenú tekutinu.  Niektorí nám prišli povedať, že pre alergiu mlieko piť nemôžu a niektorí, že jednoducho nemajú chuť. Mliečko  sme boli zaniesť aj deťom zo škôlky. Tie si na ňom tiež pochutnali.  

      Na nástenke  školy si nájdete pr informácie o mlieku , druhoch mlieka,  ale aj o rôznych výrobkoch, ktoré sa z neho vyrábajú.  Mlieko je naozaj veľmi dobré a zdravé.          Mgr. Mária Kořalníková  

     • Preventívne aktivity 6.ročník v CPPPaP

     • Do galérie Aktivity 6.ročník v CPPaP boli pridané fotografie.

      Vyučovanie žiakov 6. ročníka prebiehalo v utorok  15. mája 2018  trochu inak ako v bežné vyučovacie dni. Na rad skupinových aktivít, ktoré robili s triednou učiteľkou – koordinátorkou prevencie v škole nadviazali  aktivitami , ktoré pre nich pripravili odborné pracovníčky z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne. Pri  interview so spolužiakom , tvorbe svojej charakteristiky i erbu triedy boli vedení ku  vzájomnej spolupráci, sebahodnoteniu a vzájomnému rešpektovaniu sa.  Žiaci  veľmi aktívne pracovali v náhodne vytvorených  zmiešaných skupinách , čím sa  podporovala u nich spolupráca  a tímové riešenie konfliktov.  V týchto aktivitách budeme  naďalej pokračovať aj v škole, prípadne podľa potreby v CPPPa P v D. Kubíne.

      Po týchto aktivitách si pochutili na dobrej pizzi  v Pizzérii Oáza a v obchodnom centre si kúpili drobnosti pre seba a svojich najbližších. Foto vo fotoalbume. Ing. Jana Šuličová

     • Biologická olympiáda, katégoria E, odbornosť zoológia – krajské kolo

     • Na krajskom kole BIOLOGICKEJ  OLYMPIÁDY nás 9. 5. 2018 reprezentovala Alexandra Palugová, žiačka 9. ročníka. Bola úspešnou riešiteľkou krajského kola.  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Ing. Jana Šuličová

     • Ľahšie to ide ľahšie

     • Do galérie Ľahšie to ide ľahšie boli pridané fotografie.

      Ľahšie to ide ľahšie je projekt spoločnosti dm drogerie markt, ktorý vznikol v spolupráci s profesionálnymi trénermi vrcholových športovcov. Partnermi a odbornými garantmi projektu sú Zuzana a Maroš Molnárovi.  Jeho cieľom je motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu a vyššej pohybovej aktivite. Je určený pre 2. stupeň ZŠ.  My sme sa do tohto projektu zapojili na hodinách telesnej výchovy s chlapcami 5.,6. a 7. triedy. Nacvičovali sme súťažné dráhy, ktoré boli presne stanovené. Na účasť v súťaži bolo potrebné zostaviť súťažné družstvá, ktoré mali tvoriť 4 dievčatá a 4 chlapci po jednom z ročníkov 5. až 8. Odcvičili sme  všetky stanovené dráhy ale len s chlapcami a preto sme výsledný čas nemohli poslať.  Niektoré cviky boli ľahšie, niektoré zostavy príliš namáhavé. Bolo to zábavné, ale vedeli sme, že provizórne podmienky nám nedovolia dosiahnuť čas na postup do finále, ktoré sa bude konať začiatkom júna. Dôležité je ale zúčastniť sa a my sme sa zúčastnili takýmto spôsobom.   Mgr. Mária Kořalníková  

     • Bezpečne na bicykli

     • Do galérie Bezpečne na bicykli boli pridané fotografie.

      ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne aj tento rok hostila dopravnú súťaž Na bicykli bezpečne, ktorej sa aj naša škola zúčastnila. Naše družstvo bolo zložené z Magdaléna Klocháňová, Júlia Slušňáková, Juraj Jánošík a Oliver Hubčík. Na dopravnom ihrisku mali žiaci možnosť predviesť svoje znalosti z cestných pravidiel a v jazde zručnosti svoje praktické skúsenosti v jazde na bicykli. Naši žiaci nás výborne reprezentovali, z 9. družstiev si vybojovali výborné 3. miesto. Mgr. Mária Martinčeková

    • Mc Donald´s Cup
     • Mc Donald´s Cup

     • Do galérie Mc Donald´s Cup boli pridané fotografie.

      V štvrtok 03. 05  2018 sa starší žiaci (žiaci  8., 9. ročníka) zúčastnili regionálneho kola vo futbale starších žiakov McDonalds Cup v Dolnom Kubíne. Boli to šiesti žiaci (Martin Červeň, Matúš Dragan, Damián Kramár, Jakub Garabáš, Kristián Kadučák, Ľuboš Dragan),  ktorí si chceli porovnať sily so svojimi rovesníkmi. Na škodu bolo, že ich nebolo viac, lebo zúčastniť súťaže sa mohlo 10 žiakov. Keďže sa hralo systémom 4+1, na striedačke sme mali vždy len jedného žiaka, kým iné družstvá striedali celé päťky  a tak si mohli oddýchnuť. Na začiatku sa losovalo a my sme sa dostali do skupiny so školou M. Kukučína, Istebného a Zázrivej. Hralo sa systémom každý s každým 2x10 minút. Veľa z hráčov iných škôl  sú registrovaní futbalisti hrajúci ligu.  Boli to teda silní súperi a tak sme v tejto skupine skončili poslední a nepostúpili do hry o najlepšie miesta.  Chlapci však mali možnosť získať skúsenosti a uvedomiť si, že bez tréningov to na túto súťaž nestačí.    Najaktívnejším hráčom z našich bol Kristián Kadučák.                   Mgr. Mária Kořalníková

     • CO Mladý záchranár

     • Do galérie CO Mladý záchranár boli pridané fotografie.

      30.04. 2018 pri ZŠ v Kňažej prebehlo okresné kolo Mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev z dolnokubínskeho okresu. Za našu školu bojovali dve družstvá. Družstvo A: Terézia Klocháňová, Romana Peldová, Marek Barbina, Ľuboš Dragan,  družstvo B:  Ráchel Ferancová, Barbora Mudrončíková, Kristián Kadučák a Adrián Ulík. Vylosovali si poradie 1 a 3. Postupne plnili všetky úlohy. Napínavé to bolo do konca, pretože body za topografiu sa zapisovali do tabuľky posledné a tam žiaci strácali okrem zdravotnej prípravy najviac bodov.  Zle sa aj strieľalo zo vzduchovky, pretože dosť fúkalo. Po zrátaní bodov sme sa potešili, pretože družstvo A získalo najviac,  571 bodov. 563 bodov družstvo B zaradilo na tretiu pozíciu. Rovnaký počet bodov malo i iné družstvo. Horšie napísané testy nás posunuli na 4. miesto. Družstvo A mrzela strata bodov z topografie, družstvo B zasa strata bodov zo zdravotnej prípravy. Musím ale pochváliť obe družstvá. Cítila som veľkú snahu. Družstvo A postupuje z 1. miesta na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Kolároviciach  pri Bytči 22.05. 2018.                     Mgr. Mária Kořalníková

    • Deň Zeme - materská škola
     • Deň Zeme - materská škola

     • " Každé malé dieťa vie, čo sa patrí a čo nie"  

            Aj v našej škôlke sme si pripomenuli Deň zeme usilovnou prácou. Najskôr sme si pozreli príbeh o znečistenom lese, ktorý vyčistili usilovné zvieratká, počas vzdelávacej aktivity deti vystrihovali a triedili odpad, ktorý  lepením umiestnili do farebných kontajnerov na pracovné listy. Potom deti dostali rukavice a vrecia na odpad a rozišli sa po okolí školy a usilovne pracovali pri čistení priestorov, kde sa denne hrávajú. Navštívili svoje políčko s rastlinkami a semiačkami a spoločne ho poliali. Za usilovnú prácu boli odmenené sladkosťou a spoločnou fotografiou.  Katarína Slušňáková.

    • Biologická olympiáda – okresné kolo
     • Biologická olympiáda – okresné kolo

     • Na okresnom kole BIOLOGICEJ  OLYMPIÁDY v kategórii E , odbor zoológia nás 11.4.2018 reprezentovala Alexandra Palugová, žiačka 9. ročníka. Bola úspešnou riešiteľkou OK. Skončila na 1. mieste z 8 účastníkov. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Zároveň jej budeme držať palce 9.5.2018 na krajskom kole. Ing. Jana Šuličová

    • Geografická olympiáda – krajské kolo
     • Geografická olympiáda – krajské kolo

     • Na krajskom kole GEOGRAFICKEJ  OLYMPIÁDY nás 12.5.2018 reprezentovala Silvia Smoleňová, žiačka 9. ročníka. Bola úspešnou riešiteľkou krajského kola.  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Mgr. Peter Harmat

    • Dejepisná olympiáda – krajské kolo
     • Dejepisná olympiáda – krajské kolo

     • Na krajskom kole DEJEPISNEJ  OLYMPIÁDY nás 22.3.2018 reprezentovala Silvia Smoleňová, žiačka 9. ročníka. Bola riešiteľkou krajského kola.  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Mgr. Zdenka Prílepková

     • SIDAS – jazyková škola

     • Vážení rodičia, oslovili sme Vás s ponukou na letnú jazykovú školu. Keďže sa prihlásil veľmi malý počet žiakov na I.stupni a takisto na II.stupni, pre jazykovú školu to nie je výhodné. Z tohto dôvodu nebude letná škola u nás otvorená. Mgr. Peter Harmat

     • Zápis do ZŠ a zápis do MŠ

     • Informácie o zápisoch do ZŠ aj do MŠ sú v menu "O škole"

      Zápis do 1.ročníka ZŠ - 11.4.2018.

      Zápis do MŠ  - 30.4.-31.5.2018

    • Exkurzia na výstavu kraslíc
     • Exkurzia na výstavu kraslíc

     • Už po trinástykrát OKS v Dolnom Kubíne organizovalo súťaž o Najkrajšiu kraslicu, do ktorej sme sa aj tento rok spolu s našimi žiakmi a žiačkami zapojili. V rámci predmetu Výchova umením  sme sa zúčastnili výstavy  a pozreli si krásne diela šikovných autorov. Boli tam kraslice od výmyslu sveta vyšívané, slamené, drôtikované, či brúsené.  Ďakujeme za inšpiráciu do ďalších ročníkov. Mgr. Mária Martinčeková

     • Noc s Andersenom

     • Do galérie Noc s Andersenom boli pridané fotografie.

      Marec, mesiac knihy. A nielen to. Tradične očakávaná Noc s Andersenom. Deti na ňu netrpezlivo čakali. Večer a noc, ktorú môžu deti II. stupňa stráviť v škole.  Piatok, tento rok už 23 . marec a noc, ktorá nesie meno známeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Toto podujatie má  medzinárodný rozmer, pretože práve v túto noc  žijú rozprávkou  v školách a knižniciach deti z mnohých krajín. Zmyslom noci je pripraviť deťom taký program, aby sa cítili ako v rozprávke, zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné, hravé, jednoducho, strávili noc, na ktorú tak skoro nezabudnú. Tento rok sa nás stretlo spolu 37. Začali sme na dolnej chodbe. Povedali sme si pravidlá, skontrolovali, či niekto nechýba a išli pripraviť miesto na oddych. Deti sa hneď trochu posilnili a doplnili pitný režim. Vybalili zásoby a tých bolo veru hodne. Pokračovalo sa ďalšími aktivitami. Najprv sme sa zahriali športovými hrami na chodbe. Po nich sme sa presunuli do šiestej triedy. Tu sme si zahrali divadielko o Andersenovi, premietli prezentáciu a nasledovali kontrolné otázky. Dá sa povedať, že väčšina detí počúvala pozorne a vedeli odpovedať. Potom sme deti rozdelili do skupín a úlohou každej skupiny bolo poprehadzovať pomiešané písmenká a nájsť názvy rozprávok. Bolo to dosť náročné. Vo voľnom programe sa zabavili hrou Aktivity a Twister, niektorí  pozerali filmy. Zatiaľ sme im pripravili hranolky s kečupom a tatárskou omáčkou.  Najedli sa a čakala na nich ďalšia skupinová úloha. Mali si vybrať jednu rozprávku, napísať jej obsah a ilustrovať ju. Pravdaže rozprávku od Andersena.  Zabralo to dosť času. Ale podarilo sa. Všetky výtvory sme dali dokopy a zviazali. Vznikla nová kniha. Naša spoločná s názvom Noc s Andersenom.  Potom sme sa vrhli na pripravené očká so šunkou, klobáskou a syrom.  Niektorých aktivity unavili, ale aj tak to s futbalom, florbalom  a vybíjanou žilo do piatej rána. Potom škola pomaly na chvíľu zatíchla. Príjemne unavení sme sa rozišli do tried a uložili sa na „spánok“. Niektorým sa ale spať nechcelo a pri a počúvaní hudby vydržali až do konca. Po poctivom poupratovaní sme si ráno rozdali  účastnícke diplomy, vyhlásili sme výsledky súťaží a rozišli sme sa unavení, ale s dobrým pocitom vydarenej noci domov. Odmenu dostali všetci. Už len za to, že to úspešne zvládli. Už teraz sa tešíme na  Noc s Andersenom 2019.     Mgr. Mária Kořalníková

    • Projekt: KOŽA - Ochrana života a zdravia
     • Projekt: KOŽA - Ochrana života a zdravia

     • Na základe ponuky denníka SME sa žiaci 7.  8. ročníka zapojili do projektu KOŽA . Každý žiak dostal zadarmo pracovný zošit denníka SME so zaujímavými informáciami o ľudskej koži  ( jej význame, starostlivosti, opaľovaní, piercingu, tetovaní, nebezpečných znamienkach). Zošit tiež obsahuje veľa zaujímavých úloh , ktoré žiaci riešia v škole alebo doma. Využívajú pritom aj informácie z denníka SME, ktorý dostávajú bezplatne každý pondelok.

      Veríme ,že tento projekt prispeje k väčšej  starostlivosti žiakov o tento dôležitý orgán a tiež k upevneniu  ich celkového zdravia.      Ing. Šuličová Jana

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Svetový deň mlieka
  • Preventívne aktivity 6.ročník v CPPPaP
  • Ľahšie to ide ľahšie
  • Bezpečne na bicykli
  • Mc Donald´s Cup
  • CO Mladý záchranár
  • Zápis do 1.ročníka
  • Noc s Andersenom
  • Návšteva u starostu obce
  • Technický šikula
  • Zimné športovanie v MŠ
  • Európsky deň 112