• Výlet II.stupeň - Slovakia Ring, Malkia park, Bratislava

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet II.stupeň - Slovakia Ring, Malkia park, Bratislava.

      V utorok 16.júna 2022 sme sa s našimi žiakmi vybrali autobusom na dlhú cestu na západ. Štartovali sme skoro ráno.  Na nikoho sme nemuseli čakať. Trošku sme sa zdržali na ceste pod Strečnom. Nám to však nevadilo. Atmosféra v autobuse bola výborná a všetci boli plní očakávania, čo nás čaká. 43 žiakov a 5 učiteliek tvorilo skvelú partiu. Po príchode do Orechovej Potône sme zakotvili v stredisku Slovakiaring, kde skoro všetci jazdili na motokárach. Bol to originálny zážitok. Veď nabúrať alebo predbehnúť učiteľku je niečo. A sledovať jazdy motoriek bolo tiež zaujímavé. Vedľa Slovakiaringu sme si pozreli vojenské múzeum. Staré vozidlá, zbrane,  munícia či rakety a vrtuľník deti zaujali. Nafotili kopu fotografií. Po múzeu nasledoval Malkiapark. Kŕmenie zvierat, prechádzka po ZOO, občerstvenie vo vnútri areálu zmrzlinou, či kofolou. Po prehliadke ZOO sme už boli mierne unavení a hodinový oddych pri presune v autobuse na hrad Devín nám celkom prospel. Výhľad z Devína stál za to. Videli sme sútok Váhu a Moravy, v diaľke pieskovcový vrch Sandberg i zámok Schloss Hof v Rakúsku. Pod hradom si niektorí dali zmrzlinu a nasledovalo vytúžené a očakávané nákupné centrum, kde bolo potrebné minúť všetko vreckové.  O 18.30 sme sa nalodili do autobusu a vydali sa späť  na našu rodnú Oravu. Výlet sa podaril a my už môžeme plánovať niečo zaujímavé na budúci školský rok.   Mgr. Mária Kořalníková

     • Návšteva policajta v základnej škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva policajta v základnej škole.

      Vo štvrtok 2. júna 2022 prišiel do našej školy na besedu pracovník prevencie kriminality z PZ v Dolnom Kubíne kpt. Mgr. Tibor Šándor. Na I. stupni sa venoval dopravnej výchove, hlavne chodcom, jazde na kolobežke, kolieskových korčuliach a bicykli. Žiakom 5.,6, a 7. triedy rozprával o šikane, kyberšikane, o tom ako sa majú správať voči spolužiakom, rodičom a učiteľom. O trestnom práve debatoval so žiakmi 8. a 9. ročníka. Upozornil ich na sankcie pri nerešpektovaní zákona, o riziku v ich veku používať omamné látky a tabakové výrobky, o jazde na motorových vozidlách bez vodičského oprávnenia. Porozprával im skutočné príbehy o mladých z Oravy, ktorí porušili zákon a  nie vždy sa ich príbehy skončili šťastne. Žiaci si vyskúšali  špeciálne okuliare, ktoré simulujú alkohol v tele.  Pre ostatných boli na smiech, ale bol to pre nich zaujímavý zážitok. Pán policajt u žiakov vzbudzoval rešpekt.   Mgr. Mária Kořalníková

     • Sadenie mája

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Stavanie mája.

      Ako sa už stalo dobrým zvykom, a ako sa na urastených oravských mládencov patrí, aj tento rok naši deviataci postavili pred školou máj všetkým dievčatám našej školy. Ako tradícia hovorí, v predvečer pred Turícami sa v našej dedine sadia máje, a tak sa v piatok 3.6.2022 na štvrtú hodinu presunuli všetci žiaci ZŠ aj MŠ pred školu, kde už čakal pripravený máj. Za hlasu harmoniky a spevu ľudových piesní ho dievčatá vyzdobili a chlapci s pomocou pána riaditeľa a školníka postavili. A keďže nám prialo aj počasie, mohli sme sa ešte do skončenia hodiny zabávať na školskom dvore spevom ľudových piesní. Dedinou sa tak niesol veselý huriavk spôsobený zabávajúcou sa mlaďou pri stavaní mája.  Mária Ševčíková

     • Regionálne školy v Dolnom Kubíne

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Regionálne školy v Dolnom Kubíne.

      V piatok 27.5.2022 sme ako predsedajúca škola Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou v spolupráci so Základnou školou Petra Škrabáka zorganizovali pracovnú poradu združenia. Privítala nás ZŠ  Petra Škrabáka s peknou výzdobou, množstvo prvkov regionálnej výchovy a bohatým programom. P.riaditeľka Ing. Mária Studeničová nám spoločne s p. učiteľkami a deťmi predstavili školu, prácu s regionálnou výchovou, vlastné učebnice regionálnej výchovy a celkovú filozofiu školy. Spoločne si pre nás pripravili aktivity spojené so včelárstvo, ktorému sa škola takisto venuje. Učitelia si vyrobili vlastné sviečky z včelích plastov. Potom prebehla pracovná porada, kde sme sa venovali hlavne začleňovaniu regionálnej výchovy do novosatvoriaceho kurikula a možnostiam, ktoré nám bude pravdepodobne nový štátny vzdelávací program poskytovať. Združenie nominovalo p.učiteľky do pracovných skúpín na tvorbu osnov pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Ďakujjeme p. riaditeľke aj p. učiteľkám ZŠ Petra Šrabáka za srdečné prijatie aj za poskytnutie príjemného a podnetného prostredia pre prácu združenia. Viac info na REGIOŠKOLY.    Peter Harmat

     • Plavecký výcvik MŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecký výcvik MŠ.

      V týždni od 16. mája do 20. mája 2022 žiaci 1,2., 3. a 4. ročníka absolvovali základný plavecký kurz. Konal sa v priestoroch Aqurelaxu  Dolný Kubín pod vedením skúsených inštruktorov plávania z plaveckej školy Tulipánik. Deti boli rozdelené do dvoch družstiev a počas celého týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Boli sme na našich žiakov pyšné. Boli disciplinovaní, snaživí a každý urobil veľa práce. Na konci každý získal "mokré vysvedčenie" a malú odmenu. Malí plavci majú možnosť pokračovať v plaveckých kurzoch individuálne. Pred samotnou výukou v bazéne deti absolvovali teoretickú inštruktáž o dýchaní vo vode, splývaní a o rôznych technikách plávania.  Mgr. Marcela Kacová

     • Záujem o antigénové samotesty pre šk. rok 2022/2023

     • Vážení rodičia,

      chceli by sme Vás požiadať o vyjadrenie záujmu/nezáujmu o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov na budúci školský rok.

      Je potrebné tak urobiť vo Vašom rodičovskom konte Edupage, kde Vám prišla správa, v ktorej to jednoducho odkliknete.  Termín je do 5.6.2022 . 

      MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami. 

      Vopred zdôrazňujeme, že rodičia, ktorí požiadajú o antigénové samotesty, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR. 

       

     • Fotenie 1.6.2022

     • Vážení rodičia, radi by sme Vám predstavili ponuku koncoročného  fotenia v škole. Oslovili sme Kamila Škvarku, ktorý fotil deti aj v minulosti. Fotenie pre záujemcov bude prebiehať 1.6.2022 (streda). Deti si môžu zakúpiť celú sadu fotografií (triednu fotografiu a portréty), alebo len fotku triedy. Boli by sme radi, keby sa na triednu fotku odfotili všetci žiaci triedy (aj tí, ktorí si túto fotku nechcú zakúpiť), aby žiaci, ktorí si fotku objednajú, mali pamiatku na všetkých spolužiakov. Ak už naozaj niekto nebude mať o triedne foto záujem, prosíme dopredu to oznámiť triednemu učiteľovi, takýto žiak by sa na triednu fotku odfotil, ale fotografiu by nedostal, teda by nič neplatil. Sady fotografií sa nevracajú, ak niekto absolvuje fotenie, musí si zakúpiť celú sadu fotografií za 8,- €.

     • Zber papiera a oleja

     • Oznamujeme Vám, že v základnej škole sa bude zbierať papier aj použitý olej. V zbere papiera aj oleja budú vyhodnotení jednotlivci na konci školského roka. Zber bude každý piatok od 7:00 do 17:00. Posledným dňom zberu je piatok 17.6.2022. Peter Harmat, RŠ

     • Po stopách slovenských spisovateľov

     • Začiatkom mája sa naši žiaci zúčastnili exkurzie v Dolnom Kubíne s názvom „Po stopách slovenských spisovateľov“.

      V rámci exkurzie navštívili Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka, kde ich čakala prehliadka skrytých aj menej skrytých „útrob“ knižnice. Oboznámili sa s jej fungovaním, s online katalógom a novinkami, ktoré môžu ako čitatelia využiť.

      Súčasťou exkurzie boli literárne hádanky, ktoré zase rozšírili vedomosti žiakov v súčasnej tvorbe slovenských aj svetových autorov. Po tejto aktivite čakala na najšikovnejších odmena od pani knihovníčky.

      Neskôr sa presunuli do Oravskej galérie na Námestí Pavla Országha Hviezdoslava. Pedagogická pracovníčka galérie previedla žiakov priestormi, kde mali možnosť vidieť aktuálne výstavy aj stále expozície.

      V súčasnosti v nej prebieha výstava pána Mateja Rabadu, známeho výrobou modrotlače. Žiaci sa na výstave dozvedeli, ako prebieha proces jej výroby a čo všetko je z nej možné vytvoriť .

      Po návšteve výstav sa žiaci aj učitelia zapojili do tvorivej činnosti. Z pripravených magnetiek vytvárali svoje osobné atribúty, ktoré charakterizujú ich záľuby a osobnosť.

      Samozrejme, na konci vyčerpávajúceho výletu nechýbalo osvieženie v podobe zmrzliny.

      Veríme, že sa žiakom exkurzia páčila a že sa niečo nové naučili.

      Mgr. Iveta Babničová

     • Deň matiek

     • Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky - pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.

      Po dvoch rokoch sme sa stretli v materskej škole s mamkami, starými mamami, ale i oteckami, aby sme si spoločne pripomenuli tento krásny sviatok. Pripravili sme si hudobno-tanečné pásmo prepletené básničkami na záver ktorého, detičky darovali mamkám vyrobené darčeky. Odmenou nám bol potlesk prítomných hostí a slová uznania a pochvaly, že hoci sú deti ešte malé, zvládli výkon na javisku na výbornú. Ďakujeme všetkým mamičkám za to, že ste.  Martina Javoreková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň matiek.

     • Pletenie korbáčov

     • V stredu pred Veľkou nocou sme sa v škole učili pliesť korbáče. Veď predsa každý poriadny kúpač musí mať poriadny korbáč. Ukázali sme si pletenie z ôsmych prútov. Prúty na pletenie som  vopred nachystala. Potrebné je ich mať  viac, ak by sa pri pletení náhodou niektoré prúty zlomili. Mali by  mať aspoň jeden meter a pred pletením je nutné ich ponoriť do vody aspoň  na 12 hodín, aby boli ohybnejšie. Žiaci sledovali pletenie a odvážnejší si to  aj vyskúšali. V galérii nájdete fotky, ktoré Vám prezradia, ako sa nám darilo.Mgr. Mária Kořalníková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pletenie korbáčov.

     • Deň Zeme - 22.apríl 2022

     • Svetový deň Zeme oslavujeme 22. apríla už od roku 1970. Po celom svete sa konajú rôzne aktivity podporujúce ochranu našej planéty Zem. Aj na našej škole sme si tento deň pripomenuli. Žiaci 1. aj 2. stupňa sa v úvode dňa venovali rôznym vzdelávacím aktivitám, pomocou ktorých sa dozvedeli informácie z histórie triedenia odpadov, ako dlho sa odpady rozkladajú v prírode a do ktorého odpadkového koša patria. Svoju tvorivosť žiaci 2. stupňa využili pri výrobe „ekovýrobkov“. Dokázali, že aj nepotrebný odpadový materiál môže vhodne poslúžiť. V druhej časti vyučovania sme spoločne odbremenili prírodu v okolí školy a obce od odpadového materiálu. Bol to vydarený Deň Zeme.    Mgr. Renáta Kovalčíková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje