• TESTOVANIE 5 - 21.11.2018

     • Podrobné informácie o priebehu testovania sme zverejnili v hornom menu - v záložke O ŠKOLE - ZÁKLADNÁ ŠKOLA - TESTOVANIE 5. Všetky informácie sú dostupné aj na stránke NUCEM-u: 

      http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

      Nájdete tam presný harmonogram, špecifikácie testov z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry ale aj vzorové úlohy.

     • Sférické kino v našej škole

     • Dňa 12.11.2018 (v pondelok) bude v našej škole nainštalované sférické kino (alebo aj mobilné planetárium). Na vnútornú stranu kupoly bude žiakom ZŠ aj deťom v MŠ premietnutý cca. 45 minútový film, ktorý bude prispôsobený veku detí. Žiaci pôjdu do kupoly v skupinách. Začíname o 9:00 hod. Bližšie info na www.sferickekino.sk

     • Besiedka – Mesiac úcty k starším

     • Do galérie Besiedka – Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

      Ako každý rok, v pondelok 29. októbra, pri príležitosti mesiaca starších,  sme našim  starým rodičom i  iným obyvateľom našej obce spríjemnili dopoludnie kultúrnym programom v sále obecného úradu. Mohli uvidieť pásmo pesničiek a básní od detí z MŠ, starší i mladší žiaci prispeli hudobným vstupom, kde ukázali, že vedia hrať na hudobných nástrojoch i spievať, žiaci deviateho ročníka zahrali  poučnú scénku Otec a syn  a divadelné predstavenie – rozprávku Zlatá priadka. Nakoniec sa starším prihovoril aj starosta obce a pozval ich na občerstvenie.

            Staroba je ako jeseň života a my  všetci si ju ctíme. Starší ľudia, starí a prastarí rodičia. S úctou sa skláňame pred rokmi, ktoré naplnili činmi a láskou. Sú pre nás studničkou múdrosti a oázou pokoja.  Zaslúžia si poďakovanie za trpezlivé odpovede na naše zvedavé otázky, povzbudenie, keď sme smutní, či  sa nám nedarí. Vždy si pre nás nájdu čas. Tešia ich naše úspechy. Jednoducho sú pre nás nenahraditeľní, preto si ich vážime a máme ich veľmi radi.                   Mgr. Mária Kořalníková

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Do galérie Medzinárodnýý deň školskch knižníc boli pridané fotografie.

      Štvrtý októbrový pondelok  je tradične každý rok  venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.          

      Aj my sme si v našej škole pripomenuli tento významný sviatok. Na hodinách literatúry sme so žiakmi piateho a šiesteho ročníka vytvárali pekné záložky do knihy s motívom farby prvej československej zástavy. Vo vyšších ročníkoch sme si pozreli peknú prezentáciu o tom, ako to pred sto rokmi vyzeralo na našom území. Žiaci robili pekné projekty o prvej republike, o peniazoch, o domácnostiach a ich vybavení. Zaujalo ich, ako sa učilo v školách, aké používali učebnice a pomôcky. Dievčatá si prezerali módu, chlapci žasli nad tým, na akých automobiloch sa ľudia  vozili. Prežili sme pekné chvíle a spestrili si tak hodiny  literatúry. Zároveň sme zhotovili peknú tematickú nástenku na dolnej chodbe, ktorú majú možnosť pozrieť si všetci žiaci.         Mgr. M. Gašperová

     • Ľudské práva v škole

     • Do galérie Ľudské práva v škole boli pridané fotografie.

      Dňa 2. októbra sme si aj v našej škole pripomenuli Medzinárodný deň nenásilia. Aj napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, násilie je žiaľ bežnou realitou pre mnoho ľudí na svete. Na hodinách výtvarnej výchovy a etiky žiaci s vyučujúcimi aktívne diskutovali o typoch násilia v dnešnom svete, prevencii násilia, ľudských právach ale aj o dôležitosti vzájomnej pomoci. Navzdory tomu, že naši žiaci sa s praktizovaním násilia na vlastnej koži nestretávajú, vedeli pomenovať jeho rôzne typy a kreatívnymi nápadmi prispieť k tomu, ako sa dá násiliu predchádzať a ako s ním bojovať. Svoje názory a pocity následne zhmotnili na papier a vznikla z toho veľmi pekná galéria s názvom Stop násiliu. Do tejto aktivity sa zapojili aj žiaci prvého stupňa, ktorí vytvárali obrázky na tému Pomoc druhým.    Mgr. Diana Ondrušová

     • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA

     • Do galérie Deň zdravej výživ a svetlonos boli pridané fotografie.

      Svetový deň výživy, ktorý bol  16. októbra sme si na našej škole  pripomínali  celý týždeň od 15. do 19. októbra. Žiaci  nosili   ráno do školy rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré si potom nakrájané na tanieroch mohli vychutnávať každý deň  počas veľkej prestávky. Zároveň prebiehali  na škole  súťaže SVETLONOS - o najkrajšieho tekvicového svetlonosa, NAJZAUJÍMAJŠIE DIELO Z OVOCIA A ZELENINY a NAJ OVOCIE A ZELENINA –súťaž o najväčší a najmenší jednotlivý druh ovocia a zeleniny (mrkva, zemiak, jablko,...).  Všetci, ktorí sa zapojili do súťaží dostali pochvalu a odmenu. Najväčšiu tekvicu do školy doniesol Matúš Paluga z 8. triedy. S vyrezávaním tekvíc  sa potrápili Katarína Harmatová, Michal Červeň, Tatiana Červeňová, Janka Harmatová, Sebastián Škvarka, Katarína Marettová a Laura Miškovičová. Medzi najzaujímavejšie diela patrili postavičky od Sebastiána Dobiju a Huga Dobiju. Ocenená bola aj p. učiteľka Slušňáková z MŠ za najväčšiu burgyňu a ostatné deti, ktoré doniesli rôzne zvláštne  tvary a veľkosti ovocia a zeleniny.  Ďakujeme  všetkým za zapojenie sa do tejto aktivity.       Mgr. Mária Kořalníková

     • Oznam pre rodičov detí MŠ

     • Prosíme deti z materskej školy, ktoré budú vystupovať v pondelok 29.10.2018 v programe, aby prišli na skúšku programu v pondelok ráno o 7: 30 hod. Ďakujeme. 

     • Priebeh vyučovania v pondelok 29.10.2018

     • Vyučovanie v pondelok 29.10. začína v normálnom čase 7:30. Žiaci si budú precvičovať program na besiedku., prípadne budú mať triednicke hodiny. Vystúpenie začína o 10:00 hod. v sále OcÚ. Po skončení programu môžu ísť žiaci domov, na obed alebo do školského klubu.

      Školský klub funguje normálne do 15:00 hod., materská škola má bežnú prevádzku do 16:00 hod. Dochádzajúci žiaci môžu počkať na najbližší autobus v priestoroch školy.

      Od utorka 30.10.2018 začínajú jesenné prázdniny. Vyučovanie opäť začína 5.11.2018. 

     • Futsalový turnaj

     • Dňa 11.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola vo futsale. Turnaj sa konal v Dolnom Kubíne v telocvičniach ZŠ Martina Kukučína a ZŠ Janka Matúšku. Za účasti 10 družstiev sa zoskupenie našej školy napriek veľkej snahe a bojovnému duchu neprebojovalo na postupové miesta. Mgr. Michal Záhora

     • Kuba - videoprojekcia

     • Do galérie Kuba - videoprojekcia boli pridané fotografie.

      Žiaci 7., 8. a 9.ročníka sa 9.októbra 2018 zúčastnili projekcie "Kuba - dve tváre slobody". Projekcia je súčasťou cyklu SVET OKOLO NÁS - jedinečného vzdelávacieho cyklu pre žiakov a študentov. Mladí cestovatelia sa snažia svojimi cestami po svete, pri ktorých filmujú, fotia a spoznávajú krajinu, priblížiť jednotlivé krajiny žiakom škôl vlastnými zážitkami. K tomu všetkému ponúkajú aj rôzne vzdelávacie aktivity a pomôcky. Tento rok sme sa so žiakmi vydali na Kubu, kde sme si priblížili život ľudí nielen v dovolenkových destináciách. Premietanie a následná diskusia bola naozaj uzaujímavá a poučná. Už sa tešíme na ďalšie krajiny v budúcom školskom roku. Mgr. Peter Harmat

     • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA

     • 16. október nesie prívlastok Svetový deň výživy a my si ho na našej škole budeme pripomínať celý týždeň od 15. do 19. októbra. Prosíme žiakov, aby v pondelok ráno doniesli do školy rôzne druhy ovocia a zeleniny (najlepšie z vlastnej záhrady, no môže byť aj exotické), ktoré si budú môcť po celý týždeň vychutnávať počas veľkej prestávky. Zároveň Žiacka školská rada vyhlasuje na tento týždeň súťaže SVETLONOS - o najkrajšieho tekvicového svetlonosa, NAJZAUJÍMAJŠIE DIELO Z OVOCIA A ZELENINY a NAJ OVOCIE A ZELENINA –súťaž o najväčší a najmenší jednotlivý druh ovocia a zeleniny (mrkva, zemiak, jablko,...)  Svetlonosa, dielko z ovocia či zeleniny a zaujímavý naj druh ovocia či zeleniny je potrebné doniesť najneskôr  vo štvrtok, 18.10.do školy.

     • S Alinom chráň našu Zem

     • V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapoja do environmentálneho projektu s názvom ALINO. Ide o projekt zameraný na zber hliníkového odpadu (potravinové vrchnáky, obaly, plechovky...) Podrobnosti sú na stránke www.prealina.sk.     

      Zbierajte hliníkové obaly (plechovky spučené na placky, viečka z jogurtov - halušky, alobal- guľky, obaly z paštét- placky,...), doneste do školy a nakŕmte Alina.

      Alino je postavička z vesmíru, ktorá zablúdila na Zem a papá len hliník. Pomôž nám zachrániť ho, aby nezomrel od hladu a tak zároveň chrániť našu ZEM. Nájdete ho na schodoch v budove školy. A je stále hladný!!!!!!!!!!!!

      Ďakujeme za pomoc a spoluprácu

     • Ponuka aktivít oboch centier špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Kubín - aktivity pre 1., 3.a 4.roč. a pre materskú školu

     • Štátne centrum ponúka pre žiakov 1.ročníka bezplatnú odbornú aktivitu "Prevencia ťažkostí v čítaní a písaní." (diagnostika predčitateľských a čitateľských zručností a poradenstvo pre učiteľov a rodičov). Prihlásiť sa treba do 29.10.2018. ​​​​​​​

      Súkromné centrum ponúka pre predškolákov a žiakov 1.ročníka bezplatnú odbornú aktivitu „Predchádzame problémom v učení“ (diagnostika jednotlivých psycho - motorických funkcií dieťaťa a poskytnutie stimulačných programov na ich rozvoj rodičovi, poradenstvo rodičovi). Prihlásiť sa treba do 29.10.2018. 

      Súkromné centrum ďalej ponúka pre žiakov 3. a 4.ročníka bezplatné vyšetrenie základných školských schopností (čítanie, porozumenie a reprodukcia textu, kvalita a gramatická správnosť písomného prejavu), zisťovanie úrvne reči, vyjadrovacích schopností, koncentrácie pozornosti atď. 

      Cieľom je včas upozorniť rodičov aj učiteľov na žiakov, kde vývin čítacích návykov, porozumenie textu a rýchlosť čítania výraznejšie zaostáva. Následne je odporučená vhodná forma precvičovania a práce so žiakom. Prihlásiť sa treba do 15.10.2018.

      Súkromné centrum ponúklo aj aktivity pre MŠ a to diagnostiku detí mladšieho predškolského veku (3-5 rokov) tzv. Mačičku a logopedickú diagnostiku. Aktivita sa po predchádzajúcich súhlasoch rodičov uskutoční 11.10.2018 v dopoludňajších hodinách (od 8:00) a následne budú v poobedňajších hodinách posktnuté konzultácie rodičom.    • VIDMO- Medzinárodná prehliadka horských a adrenalínových filmov
     • VIDMO- Medzinárodná prehliadka horských a adrenalínových filmov

     • V piatok 5. októbra sme s deviatakmi zasadli do sedadiel MsKS v Dolnom Kubíne, kde sme mohli vidieť prehliadku horských a adrenalínových filmov. Boli to kratšie dokumentárne  filmy, vhodné pre starších žiakov ZŠ a žiakov SŠ. Niektoré zaujali viac, niektoré menej, niektoré vyrazili dych.  Medzi najzaujímavejšie patrili určite  nasledovné filmy:  Chyť ma, ak to dokážeš: Burunduk – film o mladom dievčati, ktoré išlo do Mongolska s otcom a bratom. Kým sa otec so synom snažia  uloviť najväčšiu rybu , ona spoznáva mongolskú kultúru, pozoruje krajinu a domorodcov,  Posledný zberač medu-  dokument o posledných členoch prežívajúcej kultúry, ktorí zberajú divoký halucinogénny med v džungľových útesoch hlboko v odľahlých údoliach východného Nepálu. Žiaci tu mohli vidieť krásne scenérie našej prírody v rôznych častiach sveta. /Mgr. Mária Kořalníková/

     • Svetový deň úsmevu

     • Svetový deň úsmevu, ktorý sa na svete pripomína 6. októbra, sme si  na našej škole pripomenuli  vo štvrtok 4.10.  Našou úlohou bolo celý deň sa usmievať, obliecť sa do žltej farby, nakresliť smajlíka a rozdávať radosť všetkým okolo. V triedach i na chodbách  prevládala žltá farba. Malí škôlkári povedali, že slniečková. Na tváričkách i na oblečení mali deti prilepené, či pripnuté vlastnoručne vyrobené smajlíky.    A podstatné je, že sa naozaj usmievali.  Vyhodnotili sme zapojenie sa do tejto aktivity v triedach. Rátalo sa oblečenie a vyrobený smajlík. Jednoznačne najlepšia bola MŠ, kde každé dieťa malo niečo žlté.  Zo školských tried vyhrala III. trieda. Chválime Lauru Smolko, ktorá nakreslila pekný obrázok a Katarínu Harmatovú za upečenie chutných muffiniek ozdobených ako smajlíky. Víťazov a najkreatívnejších sme odmenili. Aj Vy darujte svoj úsmev.  Nič nestojí, možno niekoho potešíte a  urobíte niečo pre svoje zdravie.  Zapojíte do práce až 17 svalov, znížite riziko infarktu a posilníte svoju imunitu.      /Mgr. Mária Kořalníková/

     • S I M S A L A L A - hudobný program pre škôlky

     • V pondelok 1.10.2018 sme v našej materskej škole privítali vzácnu návštevu. Navštívila nás veselá Simsalala, ktorá deťom porozprávala o povolaniach - pekár, kuchárka, automechanik a p. učiteľka. Rozdala deťom hudobné nástroje a deti spolu so Simsalalou spievali, hrali na hudobných nástrojoch podľa pokynu - keď uvideli v ruke Simsalali vajíčko, veselo tancovali a riešili kvíz podľa obrázkov - hádali  o aké povolanie sa jedná. Deti boli aktívne, veselé, Simsalala ich pochválila a rozdala im pracovné listy o povolaniach, ktoré si po zaslúženom odpočinku pekne vyfarbili.   /Slušňáková Katarína/

     • Deň jazykov na I.stupni

     • Do galérie Deň jazykov na I.stupni boli pridané fotografie.

      Veľmi pútavou a kreatívnou formou sa do Európskeho dňa jazykov  zapojili aj naši menší žiaci 1. stupňa, ktorí poznávali vlajky európskych krajín, hádali význam slov z rôznych európskych jazykov, zhotovovali plagát. Rozvíjali komunikačné  zručnosti  a vytvorili vlajky s  názvami členských krajín EÚ. Žiaci sa naučili pozdravy v rôznych jazykoch. Žiaci 4. ročníka zhotovili projekty rôznych európskych krajín /priblíženie a kultúru danej krajiny/. Vydarené práce žiakov sme vystavili na nástenke triedy.        /Mgr. Kacová Marcela/

     • Svetový deň mlieka na školách

     • Do galérie Svetový deň mlieka na školách boli pridané fotografie.

      25. september 2019 je v kalendári zapísaný ako Svetový deň mlieka v školách. My sme si ho na našej škole pripomenuli presne v tento dátum. Zas po roku si na chodbe školy  každý žiak i učiteľ mohol zobrať pohár chutného mlieka, darovaného z mliekarne ORAVAMILK LEŠTINY.  Nie všetci to však využili.   Niekoľko detí nepije mlieko vôbec, lebo ho ešte neskúsili, alebo sa im nepáči jeho farba,  niektorí sú alergici a mlieko piť nemôžu.  Tých čo nechceli sme sa snažili prehovoriť, ale nepomohlo to. Zasa iní to ku fľašiam z mlieka otočili aj tri – štyri krát, niektorí aj viac.  Mliečko boli na chodbe ochutnať aj deti zo škôlky. Tie si na ňom tiež pochutili.  Na nástenke boli vyvesené informácie o mlieku,  ale aj o rôznych výrobkoch, ktoré sa z neho vyrábajú. /Mgr. Mária Kořalníková/

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Besiedka – Mesiac úcty k starším
  • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA
  • Medzinárodný deň školských knižníc
  • Ľudské práva v škole
  • Kuba - videoprojekcia
  • Deň jazykov na I.stupni
  • Svetový deň mlieka na školách
  • Európsky deň jazykov - 26.september
  • Materská škola u starostu obce
  • Účelové cvičenie
  • Didaktické hry
  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV