• Detský program - súbor SKALKA na Bačovské dni

     • Oznamujeme Vám, že stretnutie detí pred detským program na Bačovských dňoch bude

      v sobotu

      14.7.2018 o 17:00 v amfiteátri

      Vystupenie je v sobotu o 17:30 hod.  Deti prídu na program v krojoch, po skončení sa prezlečú a kroje odovzdajú pani učiteľkám. Nezabudnite si, prosím, veci na prezlečenie (aby ste mohli odovzdať kroje). Jarmila Peldová

     • Pomôcky do nového šk.roku

     • Na hlavnej stránke školy v menu: O ŠKOLE - RÔZNE - POMÔCKY PRE ŽIAKOV sme zverejnili zoznam predpokladaných pomôcok pre každého žiaka v novom školskom roku 2018/2019.

     • Sponzorský dar

     • V školskom roku 2017/2018 chodili do školy vo večerných hodinách cvičiť ženy. Ich MIX TEAM - AEROBIC venoval škole za poskytnutie priestorov na cvičenie sumu 90,- €. Veľmi ďakujeme a financie použijeme na nákup ocenení pre našich žiakov. Mgr. Peter Harmat

     • Záver školského roka

     • Školský rok sme ukončili 29.júna 2018. Na chodbe školy boli po príhovore riaditeľa školy odmenení jednotliví žiaci za prospech, reprezentáciu školy v súťažiach, za zbery papiera, bateriek, pomoc škole a podobne. Ocenení sme mali naozaj veľa, veď v každom ročníku boli minimálne 2 žiaci s vynikajúcimi výsledkami, v niektorých súťažiach sme obsadili prvé miesta v okrese (streľba zo vzduchovky, geografická olympiáda, dejepisná olympiáda, CO Mladý záchranár, Slávik Slovenska, ...) a žiaci potom školu reprezentovali na krajských kolách, kde boli úspešnými riešiteľmi.

      Najlepšími reprezentantmi školy boli: Tatiana Červeňová, Bianka Frančáková, Dorotka Kubáňová, Bernadetka Klocháňová, Peter Ševčík, Magdaléna Klocháňová, Oliver Hubčík, Júlia Slušňáková, Juraj Jánošík, Zdenka Kopilcová, Tadeáš Klocháň, Silvia Smoleňová, Alexandra Palugová, Romana Peldová, Kristína Spišáková, Marek Barbina, Ľuboš Dragan, Terézia Klocháňová a mnohí ďalší.

      zbere papiera sme nazbierali 4 tony papiera (najväčší zberači Kamilka Škvarková 508 kg, Dušan Vrabec 306 kg, Viktória Bachroňová 210 kg a Peter Slušňák 212 kg ), v zbere oleja 90 litrov (najväčší zberači Alžbetka Jánošíková a Damián Kramár po 24 litrov) a v zbere bateriek boli najaktívnejší Marek Mužila a Daniela Kopecká.

      Pedagogická rada vybrala aj najlepších žiakov školy. Žiakom I.stupňa sa stala Dorotka Kubáňová a žiakom II.stupňa Silvia Smoleňová. Gratulujeme.

      V novom školskom roku nastanú aj zmeny pedagogickom zbore aj v prevádzkových zamestnancoch.

      Ku koncu školského roka odchádzajú zo školy p. kuchárka Kramárová, p.u.Šuličová, p.u.Prílepková, p.u.Slušňáková a p.u.Maťokárová. Všetkým zamestnancom ďakujeme za všetko, čo pre školu spravili a želáme im veľa zdravia, šťastia a úspechov v ďalšom živote.

      Na záver sa so žiakmi a zamestnancami školy pekne rozlúčili deviataci a každý dostal vysvedčenie za svoju snahu počas školského roka.

      Všetkým prajem príjemné prázdniny plné pokoja, radosti, zážitkov a oddychu. Mgr. Peter Harmat

     • ZUŠ v našej škole od nového šk.roka

     • Od nového školského roka bude v našej škole ZUŠ I.Ballu otvárať hudobné odbory AKORDEÓN a KLAVÍR. Zároveň je zo strany ZUŠ záujem otvoriť ak odbor HUSLE, preto spravíme v septembri prieskum o záujme. Detailnejšie informácie Vám poskytneme k začiatku šk. roka 2018/2019.

     • Beseda o lesoch - Lesy SR

     • Do galérie Beseda o lesoch - Lesy SR boli pridané fotografie.

      V piatok  15. júna 2018 sa uskutočnila  beseda  žiakov   5. a 6. ročníka  s p. Dušanom Grófom pracovníkom LESOV SR, z Lesnej správy Oravský Podzámok.  Porozprával im o význame lesov  pre prírodu a človeka,  o práci lesníkov  v lesoch počas celého roka, výsadbe stromčekov, starostlivosti  o lesné  porasty .  Žiakov veľmi zaujalo rozprávanie o systematickej ochrane lesníkov proti lykožrútovi smrekovému. Mohli si pozrieť  uhynutého chrobáka, larvami lykožrúta smrekového  poškodené  lyko na kôre smreka a tiež lapač na tohto škodcu. Vzorkovnicu  kvetov a súkvetí  najbežnejších stromov a krov,  a tiež iný náučný materiál , ktorý  sme dostali od  Lesov SR využijeme na vyučovacích hodinách biológie a prírodovedy.  Ing. Jana Šuličová.

     • Ľudové remeslá v MŠ

     • Súčasťou vzdelávania v Materskej škole sú aj praktické pracovné návyky, aby mohli deti preniknúť do práce našich predkov, remeselníkov a vlastnými rukami si vyskúšať ich remeslo. Ponúka to vzdelávacia oblasť Človek a svet práce, v rámci ktorej sa snažíme viesť deti k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, aj remeselnej. Už tu sa približujeme k vytváraniu ich vlastnej životnej a profesijnej orientácie.

      Tkanie kobercov, pletenie košíkov, výroba slaných korbáčikov, rezbárstvo, kováčstvo a hrnčiarstvo boli, aj sú nielen zdrojom obživy, ale aj zmyslom a náplňou života mnohých ľudí. Ich výrobky vnášajú nezvyčajnosť, čaro do života všedných dní. V našej obci máme niekoľko šikovných remeselníkov, jedným z nich je pán Jozef Mužila- drevorezbár. Spolu s deťmi sme ho navštívili v jedno piatkové dopoludnie. Oboznámil nás s pracovným materiálom a nástrojmi potrebnými k rezbárstvu. Vysvetlil, s ktorým drevom sa mu pracuje najlepšie a po ukážke si deti vyskúšali remeslo vlastnými rukami. Okrem toho sa spolu s manželkou venuje chovu oviec a dobytka, spojeného s výrobou syrových produktov, oštiepkov a korbáčikov.

      O niečo neskôr sme privítali majsterku hrnčiarskeho umenia pani Vierku Šinálovú z Medzibrodia. Predstavila nám hrnčiarsky kruh na nožný pohon a hrnčiarsku hlinu vhodnú na tvarovanie riadu. V priebehu niekoľkých sekúnd vymodelovala mokrými rukami misku a od hrnčiarskeho kruhu ju oddelila tenkým drôtikom. S veľkou dávkou trpezlivosti pomohla každému škôlkarovi vytvoriť si vlastnú mištičku. Tie sme odniesli do hrnčiarskej pece na vypálenie, a keď sa vrátia, tak si ich deti vymaľujú.

      Systém odovzdávania skúseností z generácie na generáciu už dávno nefunguje, preto chceme deťom umožniť preniknúť do histórie, aby poznali prácu svojich predkov, oboznámili sa s pracovnými materiálmi a zároveň si vyskúšali remeslo vlastnými rukami. Obom majstrom pekne ďakujeme. Jarmila Peldová

     • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018

     • Do galérie Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018 boli pridané fotografie.

      7. júna, v skorých ranných hodinách, sme nastúpili do zeleného autobusu pred obecným úradom v Malatinej a vydali sme sa na ďalekú poznávaciu cestu naprieč Slovenskom. Žiaci II.stupňa, celkom štyridsať   a štyria učitelia. Najprv sme sa zastavili v mestečku Topoľčianky a   navštívili sme  Národný žrebčín a zubriu oboru. Videli sme rôzne plemená koní, žrebca, ktorého žrebčínu  darovala kráľovná Alžbeta II, cvičenie koní a  neuveriteľne sa nám ukázalo v celej svojej kráse skoro celé stádo zubrov. Zaujala nás aj prednáška o ich živote. Prezreli  sme si aj nádvorie kaštieľa v Topoľčiankach. V Nitre sme vyšliapali na hrad, pozreli sme si výhľad na mesto a posilnili sme sa v stánkoch občerstvenia pod hradom. Múzeum holokaustu v Seredi bolo pre nás otvorené o pol tretej. Prednáška Deti a holokaust bola pútavá. Po nej sme prešli celé múzeum a sprievodca nám porozprával rôzne zaujímavosti. Vyskúšali sme si aj vozeň, v ktorom prevážali židov, do ktorého sme všetci nastúpili. Po nie veľmi veselých informáciách o holokauste sme sa presunuli do Horných Salíb. Sklamalo nás zavreté kúpalisko a tak sme sa vybalili v telocvični  na tunajšej  ZŠ s MŠ. Išli sme na večeru do školskej jedálne. Po nej nastala zábava. Prišli žiaci a učitelia z tejto školy, aby sa s nami zoznámili a prežili s nami pekný večer. Futbal, vybíjaná, zumba a rôzne iné aktivity vytvorili nové priateľstvá. O deviatej žiaci odišli a my sme po večernej očiste postupne zaľahli. Niektorí pospali viac, niektorí menej. Na druhý deň, po raňajkách, sme sa rozlúčili a vydali sa  k vodnému dielu v Gabčíkove. Mali sme šťastie, pretože sa akurát napúšťala komora a lode z Maďarska boli pustené na slovenskú stranu. Nasledoval  areál vodných športov v Čunove, kde trénoval aj „strieborný“ olympionik  Matej Beňuš. Výdatný obed neďaleko tohto areálu nás zasýtil a uhasil náš smäd. Nasledovalo  hlavné mesto Bratislava. Najprv nákupné centrum Eurovea  a nákupy v ňom a  o pol tretej sme návštevu Bratislavy ukončili  prehliadkou mesta z vláčika "Blaváčika".  Okrem starého mesta sme boli aj na hrade.  Prekrásny výhľad, skúsená sprievodkyňa a pekné počasie ukončilo náš čas strávený v hlavnom meste. Počas cesty domov sme si povedali názvy známych krás Slovenska, ktoré sme videli z autobusu a pri oddychu na benzínovej pumpe sme sa občerstvili nanukmi. Šťastlivo sme docestovali domov. Unavení, ale spokojní. Všetci, žiaci, učitelia aj pán šofér,  si zaslúžia veľkú pochvalu. Zároveň ďakujeme aj pani riaditeľke ZŠ s MŠ Horné Saliby, ktorá nám vyšla v ústrety a poskytla občerstvenie a telocvičňu na prenocovanie. Dúfame, že prijme naše pozvanie a príde so žiakmi a učiteľmi medzi nás v blízkej budúcnosti.     Mgr. Mária Kořalníková

     • Škola v prírode

     • Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

      Dňa 21.5.2018 – 25.5.2018 žiaci 4. ročníka absolvovali školu v prírode v rekreačnom zariadení Poniklec – Hronec v okolí mesta Brezno. Žiaci mali možnosť navštíviť Čiernohronskú železničku, ktorá premávala na trasách  Chvatimech – Hronec – Čierny Balog, Čierny Balog – Vydrovo a Čierny Balog – Dobroč v Slovenskom rudohorí. Taktiež navštívili obec Osrblie, kde si prezreli biatlonový areál. Každý deň bol pre nich plný zážitkov, ktoré im pripravili skvelí animátori a to aj v rámci rôznych športových atrakcií, tanečných akcií, ale aj večerných grilovačiek. Taktiež mal každý možnosť za svoju šikovnosť vyhrať zaujímavé ceny. Žiaci sa do svojich domovov vrátili zregenerovaní no a samozrejme obohatení o nové vedomosti, pretože sa učili v prírode, o prírode a cez prírodu. Mgr. Terézia Maťokárová.

     • Výlet MŠ k rybníku

     • "Voda, voda, vodička, ryba, rybka, rybička". Aj tento školský rok sme navštívili miestny rybník a to 1.júna na MDD. Starký Vaľko s ujom Jožom upravili okolie chaty a rybníka, na ktorý sme sa vystrojený gumákmi, ruksakami a športovými potrebami veľmi tešili. Po príchode spoločne postavili máj a potom sa už deti venovali športovým hrám. Pochutnali si na pečenej klobáske, slaninke, chlebíku, ale aj na sladkostiach od sponzora - Urbáru. Pridali sa ku nám aj niektorí rodičia a spoločne sme sa išli pozrieť k rybníku, kde im ujo Vaľo ukázal kŕmenie a chytanie rýb. Vylovil aj "zlatú rybku" a deti si v duchu zaželali svoje tajné prianie.Videli aj veľké farebné vážky, hmyz a rôzne vodné rastliny, o ktorých si v ten týždeň rozprávali. A hoci v diaľke hrmelo a padlo aj zopár dažďových kvapiek, nádherné počasie vydržalo. Poobede sa deti príjemne unavené, ale spokojné rozišli s rodičmi domov. Aj touto cestou ešte raz ďakujeme ujovi Vaľovi, ktorý pre nás každý rok pripraví super akciu!!! Katarína Slušňáková.

     • Konzultačný deň pre rodičov - pondelok 11.6.2018

     • Vážení rodičia, ak by ste mali záujem o konzultácie ku známkam z jednotlivých predmetov, učitelia Vám budú v škole k dispozícii v pondelok 11.6.2018 od 15:00 do 17:00 hod.

     • Školský výlet I.stupeň - LIPTOV 2018

     • Oznamujeme Vám, že žiaci I.stupňa pôjdu na šk. výlet dňa 1.6.2018. Postupne navštívia Liptovský Mikuláš, výstavu LEGA (kde sa aj zahrajú), dom naruby a kontaktnú ZOO pri Tatralandii.

     • Stavanie mája - Turíce

     • Do galérie Stavanie mája - Turíce boli pridané fotografie.

      Sadíme my máje, čo nám dajú za ne...

      Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. A tak sme si aj my opäť po roku pripomenuli turičné obdobie stavaním mája.  Žiaci 9. ročníka sa postarali o to najhlavnejšie a tak za zvukov spevu a harmoniky vyrástol máj aj na našom školskom dvore. Mgr. Mária Martinčeková

     • Deň matiek v materskej škole

     • Do galérie Deň matiek v materskej škole boli pridané fotografie.

      "Mama je mama, stále ju mám..." Oslava Dňa matiek v našej materskej škole sa začala stretnutím detí, mamičiek a starých mám, ktoré milo privítal riaditeľ školy Peter Harmat. Deti mamičkám predviedli pásmo básničiek, pesničiek a tančekov, na ktoré sa parádne vyobliekali do sukničiek, kravát a mašlí, ktoré im ušila p.uč. Jarka. Mamičky deti odmenili potleskom a po odovzdaní darčeka - srdiečka a portrétu mamy, objatím a sladkou pusou. Nasledovalo  spoločné posedenie,občerstvenie a hry a stretnutie ukončili deti básničkou o rodine "Rodina je ako strom, chráni všetko, čo je v ňom. My sme veľká rodina - otec, mama, sestra, brat a ja. K tomu ešte babka, dedko a to veru nie je všetko.Teta, ujo, bratranec, krstný, krstná nakoniec".     Katarína Slušňáková 

     • Vedomostná súťaž o II. svetovej vojne

     • Na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne sa vo štvrtok 24. mája t.r. uskutočnilo Okresné kolo súťaže Medzníky II. svetovej vojny. Podujatie organizačne pripravili Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Ružomberku, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne a Spoločný školský úrad Oravský Podzámok – Školský úrad.

      Súťaže sa zúčastnili štyri dvojčlenné tímy žiakov zo základných škôl dolnokubínskeho okresu, ktoré najprv vypracovali vedomostný test o II. svetovej vojne a následne predstavili vlastnú prezentáciu na túto témou.

      „Veľmi sa chcem poďakovať učiteľom, ktorí pripravovali deti na túto súťaž, som rád, že v nich udržiavajú povedomie o hrôzach a utrpení ľudí počas vojny. Samotní žiaci nás veľmi príjemne prekvapili vedomosťami a najmä prezentáciami, ktoré si nachystali. Spracovali v nich spomienky žijúcich pamätníkov na vojnu, udalosti, ktoré zasiahli do života obce a celého regiónu a nezabudli ani na osobnosti, ktoré v náročnej životnej situácii prejavili odvahu a osobnú statočnosť,“ uviedol predseda OblV SZPB Róbert Fajta.

      Víťazom súťaže sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Malatiná v zložení Terézia Klocháňová a Kristína Spišáková, na druhom mieste skončili žiačky ZŠ s MŠ Oravský Podzámok Mária Jurášová a Diana Strečoková a na treťom zástupcovia ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne Ema Mihálová a Michal Mordel.

      Všetkým zúčastneným venoval vecné ceny OblV SZPB, ďalšou odmenou bude pre nich júnová exkurzia do miest spätých so Slovenským národným povstaním.   Jozef Kaščák, Mgr. Zdenka Prílepková

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV
  • Škola v prírode
  • Beseda o lesoch - Lesy SR
  • Športový deň
  • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018
  • Stavanie mája - Turíce
  • Hrnčiarstvo v materskej škole
  • Deň matiek v materskej škole
  • Družstvo mladých zdravotníkov - okr.kolo
  • Do školy na bicykli
  • Svetový deň mlieka
  • Preventívne aktivity 6.ročník v CPPPaP