Navigácia

Počet návštev: 1467450

Iniciatíva slovenských učiteľovPomoc škole

V školskom roku 2017/2018 nám sponzorsky pomohli:

1.) Ing. Felix Dӧmény - riaditeľ SPŠ strojníckej - víťazi súťaže Malatinský kotlík 2017 - venovali ZŠ výhru 50,- € za I.miesto

Ďakujeme. 

 

V školskom roku 2016/2017 nám sponzorsky pomohli:

1.) ORAVA MILK LEŠTINY - sponzorstvo mlieka na Medzinárodný deň mlieka na školách

2.) Pavol Hubčík - príprava materiálu z dreva

3.) Jozef Sviba - 20,- €

4.) Táňa Červeňová s manželom - výroba políc do "čitateľského domčeka" 

5.) Bohuš Lupták - 20,- € sponzorský dar deťom na McDonalds Cup-e

6.) Peter Kubáň - sponzorsky daroval pomletú kôru na detské ihrisko

7.) Radovan Slušňák - príspevok k výrobe kobercov na regionálne pexeso

Ďakujeme. 

 

V školskom roku 2015/2016 nám sponzorsky pomohli:

1.) Anna Zvarová - firma Tupperware - sponzorsky vykrajovačky (3 ks), škrabka (1 ks), pučiak na zemiaky (1 ks), valček (1 ks), vandlík (14 l)

2.) Urbár Malatiná - financie na nákup sadeníc stromčekov 

3.) Vojtech Klocháň - časť prác pri budovaní parkoviska pri škole

4.) Dom farieb Dolný Kubín - sponzoruje paletu interiérových farieb

Ďakujeme. 

 

 

V školskom roku 2014/2015 nám sponzorsky pomohli:

1.) p.Miroslav Paluga, Mikuláš Paluga  - pri výrobe násteniek, mapy so samorastom

2.) p.Jozef Kramár - pri oprave snežnej frézy

3.) p.Milan Ulík - doprava zeminy z Veličnej

4.) Dom farieb Dolný Kubín - sponzoruje farby pre deti v hodnote 100,- €

5.) p.Jozef Kopilec - futbalové bránky na nové ihrisko

6.) p. Jozef Javorek - časť prác pri úprave parkoviska pri škole

Ďakujeme. 

Najdôležitejšie termíny

2.11. Prednášky - Pravda o drogách

9.11 Zbierka Hodina deťom

10.11. E-testovanie piatakov - SJL, MAT

10.11. "Hnedý deň"

14.11. Burza stredných škôl

15.11. Štvrťročná pedagogická rada 

preložené na pondelok 20.11

15.11. Deň otvorených dverí ZŠ

           7:30 - 12:00

preložené na pondelok 20.11

15.11. Konzultácie s rodičmi

           15:30 - 17:00

preložené na pondelok 20.11

16.11. OK Vybíjaná 

16.11. KOMPARO 8,9

21.11. MŠ - mobilné planetárium

22.11. TESTOVANIE PIATAKOV - SJL, MAT

23.11. Exkurzia 9.r. do závodov v DK

24.11. Imatrikulácia 1.r. a 5.r

           Katarínska diskotéka

28.11. OK Streľba zo vzduchovky

Regionálna škola

 

Od roku 2012 sme opäť školou, ktorá patrí k zakladajúcim školám 

Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou.

Bližšie info na tomto odkaze:

http://www.regioskoly.sk/

 

Zaujímavé www

Vitajte na EduPage

Sponzori a pomoc škole!

V tomto školskom roku nám pomahajú viacerí ľudia ako sponzori.

Nájdete ich v ľavom menu dole. ĎAKUJEME.

 • Do galérie Lucie boli pridané fotografie.

  Svätá Lucia noci upíja, ale dňu nepridá.

  Kedysi bol deň na Luciu považovaný za najkratší deň roka. Rozšírená bola viera, že počas najdlhšej noci mali všetky zlé sily a bytosti najväčší vplyv. V dedinskom prostredí to boli predovšetkým strigy. Dni od Lucie do Vianoc sa považovali za „strigônske“. Vravelo sa: "Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc." Ľudia sa pred strigami chránili jedením cesnaku, kreslením krížov posvätenou kriedou na dvere obydlí a stajní. Ten, kto chcel strigy vidieť na vlastné oči, mal zhotoviť drevený stolček podľa prísnych pravidiel – bez klincov, len jediným zaťatím sekery denne až do Štedrého dňa. Vtedy bolo treba vyjsť na krížne cesty, sadnúť si na stolček a čakať, kým sa zjavia bosorky z celej dediny. „Lucie“ nezabudli ani na našu školu. V jednotlivých triedach husím krídlom vymetali všetky kúty a vyháňali zlých duchov a choroby.

 • Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

  Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

  ...malo určite na jazýčku nejedno dieťa. A veru aj mal! Tak ako to už býva dobrým zvykom, aj tento deň k nám opäť po roku zavítal svätý Mikuláš. Naši deviataci si pripravili krátke divadielko o svätom Mikulášovi a o neposlušnom Jankovi, ktorého čerti zobrali do pekla, aby sa polepšil. Deti zase Mikulášovi zaspievali či zarecitovali a za odmenu od neho dostali mikulášsky balíček. Mgr. Mária Martinčeková

 • Do galérie Exkurzia do závodov boli pridané fotografie.

  Dňa 23. 11. 2017 sa deviataci zúčastnili exkurzie vo firmách MIBA a FONTANA v Dolnom Kubíne a tiež aj Dňa otvorených dverí SOŠ polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia.

  Všetci sme boli plní očakávaní, čo nové sa dozvieme a uvidíme. Pred firmou MIBA sme sa spojili s deviatakmi z Cirkevnej školy v Dolnom Kubíne a rozdelili na tri skupiny. Každá skupina mala prideleného sprievodcu, ktorý nás sprevádzal po areáli firmy. Vo výrobnej halách nám vysvetlil celý technologický postup výroby komponentov do automobilov - od prášku po hotový výrobok. Po prehliadke výrobných hál, v ktorých bol veľký hluk, sme sa dostali až do baliarne, kde robili kontrolu a balenie výrobkov.

 • Dňa 14.11.2017 sme spolu s deviatakmi navštívili MsKs v Dolnom Kubíne, kde sa konala burza stredných škôl. Tu sa predstavovali jednotlivé školy nielen z Dolného Kubína, ale aj Žiliny, či Banskej Bystrice. Žiaci sa mali možnosť priamo študentov jednotlivých škôl opýtať na školský systém, spokojnosť so štúdiom, vyučujúcich, predmety, či vybavenosť školy. Vyskúšali si aj miešať nápoje, lakovať nechty alebo nechali sa nalíčiť. Verím, že im návšteva tejto burzy uľahčila rozhodovanie vo výbere povolania. Mgr. Mária Martinčeková

 • Do galérie Katarínska diskotéka boli pridané fotografie.

  Katarínske tanečné zábavy majú dávnu tradíciu. V mnohých mestách i na dedinách ju dodržiavajú dodnes. Určite ich nevynechal nikto, kto mal rád zábavu, hudbu a veselú spoločnosť. Ani naši deviataci neporušili tradíciu Katarínskej diskotéky, spojenej s pasovaním prvákov a prijatím piatakov do cechu žiackeho. Zvedaví prváci i piataci za zvukov kráľovských fanfár vošli cez vyzdobenú bránu do kráľovstva „ Žiačikovo“, aby po splnení úloh slávnostne sľúbili, že si budú vzorne plniť svoje školské povinnosti a stanú sa tak platnými členmi cechu žiackeho. V starodávnej lavici sľub podpísali a potvrdili odtlačkom svojho prsta. Potom pokľakli pred kráľa Ľuboša I., ktorý ich pasoval a z rúk kráľovnej Rachel si prevzali pamätný list.

 • Riaditeľ ZŠ s MŠ Malatiná Mgr. Peter Harmat oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

  p o s k y t u j e

  z organizačných dôvodov žiakom ZŠ s MŠ Malatiná riaditeľské voľno dňa 7.12.2017 (štvrtok).

 • Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí do našej školy v pondelok 20.11.2017 od 7:30 do 12:00. Môžete sa prísť pozrieť na vyučovanie do tried, kde sa učí Vaše dieťa. Zároveň Vás pozývame na konzultácie učiteľov s rodičmi, ktoré budú nasledovať po štvťročnej pedagogickej rade (tá bude od 13:15 do 15:00). Od 15:00 do 17:00 hod. sú Vám k dispozícii všetci učitelia. Môžete sa s nimi porozprávať o prospechu, výchovných problémoch ale aj o úspechoch v jednotlivých triedach. Radi Vás uvidíme. Mgr. Peter Harmat

 • Vážení občania, ZŠ s MŠ Malatiná v spolupráci s nadáciou Hodina deťom, organizuje dobrovoľnú zbierku na pomoc deťom. Žiaci s pokladničkami budú tento štvrtok pri Obecnom úrade a pri hornom obchode od 12-13.00 hodiny. Potom pôjdu pomaly obcou po najväčších uliciach v žltých vestách. Kto bude mať záujem, môže prispieť ľubovoľnou sumou. Všetky vyzbierané prostriedky putujú na pomoc deťom. Ďakujeme. Mgr. Peter Harmat

 • Do galérie Záložka do knihy spája boli pridané fotografie.

  „Záložka do knihy spája školy“ je názov projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Vyhlasuje ju Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a tento rok už slávi svoj 8. ročník. Cieľom tejto súťaže je podpora čitateľských aktivít u detí a to prostredníctvom výmeny záložiek do knihy. Žiaci na hodinách slovenského jazyka čítali rozprávky a na výtvarnej výchove záložky tvorili. Každá škola dostala pridelenú partnerskú školu a tak deti ktoré zaujímavú záložku pre niekoho vyrobili, dostali tiež nejakú späť. Mgr. Mária Martinčeková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria