• Rodičovské združenie
   • 27. september 2018 od 15:00
   • Zber papiera
   • 17.9.-21.9.2018
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Zber papiera
     • Zber papiera

      Oznamujeme Vám, že v tomto týždni (17.-21.9.2018) prebieha v škole zber papiera. Papier môžete doniesť denne od 7:00 do 16:00. V piatok zber končíme a objednáme zberné suroviny na odvoz. Vyhodnotenie zberu bude až po jarnom zbere na konci školského roka.

      Zároveň začíname zbierať použitý olej. Olej je potrebné doniesť v akýchkoľvek uzatvárateľných plastových fľašiach.

    • Voľné miesto v školskej jedálni
     • Voľné miesto v školskej jedálni

      Vážení občania, Základná škola s materskou školou Malatiná Vám oznamuje, že hľadáme vyučenú kuchárku do školskej jedálne na plný úväzok s nástupom od 17.9.2018 (teda od pondelka prípadne od utorka). Voľné pracovné miesto je miesto kuchárky prípadne hlavnej kuchárky. Všetky informácie o plate a o náplni práce Vám poskytne riaditeľ školy, ktorého kontaktujte na mobilnom čísle 0907 856295, v pracovnej dobe aj na pevnej linke. Podrobné informácie Vám môže poskytnúť aj vedúca školskje jedálne - p.Kucbelová.

     • Základná umelecká škola I.Ballu - zmena

      Definitívne stanovisko ZUŠ

      ZUŠ I.Ballu otvára v našej škole iba odbor akordeón. Vyučovať ho bude p.u.Kočalka v piatok v poobedňajších hodinách. Učiteľa na odbor klavír sa nepodarilo ZUŠ zabezpečiť z dôvodu veľkého počtu záujemcov o akordeón a preto nebude otvorený. Odbor husle takisto nebude otvorený. O odbor prejavili záujem iba dvaja žiaci ZŠ.

    • Didaktické hry a účelové cvičenie
     • Didaktické hry a účelové cvičenie

      V stredu 12.9.2018 budú mať žiaci I.stupňa didaktické hry. Nebudú mať klasické hodiny, ale porozprávajú sa o civilnej ochrane, prvej pomoci a podobne a potom pôjdu na ihrisko alebo niekde do okolia školy. Deti by mali prísť športovo oblečené a donesú si písacie potreby.

      Žiaci II.stupňa budú mať účelové cvičenie. Teoretická časť bude v stredu 12.9.2018 a praktická časť bude vo štvrtok 13.9.2018. Žiaci si precvičia základy prvej pomoci, topografie, civilnej ochrany, dopravnej výchovy a environmentálnej ochrany - budú mať teda 5 vyučovacích hodín.

     • Smútočné oznámenie

      S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 7.9.2018 nás navždy opustil náš bývalý p.učiteľ a bývalý p.riaditeľ školy Mgr. Alfréd Patsch. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 11.9.2018 o 14:00 hodine v kostole v Malatinej.

     • Základná umelecká škola I.Ballu - info

      Vážení rodičia,

      Naša škola rozširuje ponuku krúžkov v tomto roku o odbory, ktoré u nás v škole otvára ZUŠ I.Ballu. Tak, ako sme pôvodne informovali bude zatiaľ otvorený hudobný odbor (akordeón, klavír alebo husle).

      Husle vyučuje p.učiteľ Tomáš Uličný, vyučovanie bude vo štvrtok, akordeón a klavír vyučuje p.učiteľ Tomáš Kočalka, vyučovanie bude v piatok.

     • Začiatok školského roka

      Školský rok začíname 3.9.2018.

      Program: 8:00 Svätá omša; 9:00 Slávnostné otvorenie šk.roka v škole; 9:20 Triednicke hodiny 10:30 Ukončenie prvého dňa.

      MŠ: prevádzka zabezpečená od pondelka 3.9.2018 od 7:00 do 16:00

      ŠKD: prevádzka zabezpečená od pondelka 3.9.2018 (čo najskôr prosíme odovzdať prihlášky, žiaci 1.-4.ročníka, mesačný poplatok 3,- €, v pondelok bude mať obed iba žiak klubu, ktorý sa stihne nahlásiť do 7:15 v jedálni)

     • Základná umelecká škola I.BAllu

      ZUŠ I. Ballu zorganizuje hneď v prvom týždni nábor žiakov a upresní si počty prihlásených žiakov na jednotlivé odbory. Ako sme spomínali v júni, v škole budeme otvárať odbory akordeón, klavír a husle. Záujem žiakov budú zisťovať aj do tanečného odboru. Predpokladaný termín návštevy učiteľov zo ZUŠ I.Ballu je zatiaľ vo štvrtok 6.9.2018. Peter Harmat

  • Zaujímavé www

   • Naše detičky
   • Zodpovedne
   • Prevencia šikanovania
   • Regionálne školy
   • Ochrana osobných údajov
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 24. 9. 2018
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1653564
   • KALENDÁR

   • 31.10. - 2.11. Jesenné prázdniny 

               nástup do ZŠ 5.11.

    30.10. Štátny sviatok 

    29.10. Besiedka Mesiac úcty k starším

    9.10. Kuba - dve tváre slobody 

            projekcia v D.Kubíne (7,8,9 r.)

    1.10. Výchovný koncert v materskej škole

    27.9. ZRPŠ (15:00 - 17:00)

    24.-29.9. Európsky týždeň športu

    25.9. Európsky deň jazykov

    10.9. Deň holokaustu

    6.9. Účelové cvičenie

    5.9. Účelové cvičenie 

           Didaktické hry

    3.9. Začiatok školského roka

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV
  • Škola v prírode
  • Beseda o lesoch - Lesy SR
  • Športový deň
  • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018
  • Stavanie mája - Turíce
  • Hrnčiarstvo v materskej škole
  • Deň matiek v materskej škole
  • Družstvo mladých zdravotníkov - okr.kolo
  • Do školy na bicykli
  • Svetový deň mlieka
  • Preventívne aktivity 6.ročník v CPPPaP