• Letné prázdniny
   • 1.7. - 31.8.2021 (Nástup do školy 5.9.2022 v pondelok)
   • Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou
   • Dňa 20.9.2019 sme sa stali predsedajúcou školou združenia.
   • Vyskúšajte mobilnú aplikáciu, spojenie s učiteľom bude veľmi jednoduché
     • Výlet II.stupeň - Slovakia Ring, Malkia park, Bratislava

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Výlet II.stupeň - Slovakia Ring, Malkia park, Bratislava.

      V utorok 16.júna 2022 sme sa s našimi žiakmi vybrali autobusom na dlhú cestu na západ. Štartovali sme skoro ráno. Na nikoho sme nemuseli čakať. Trošku sme sa zdržali na ceste pod Strečnom. Nám to však nevadilo. Atmosféra v autobuse bola výborná a všetci boli plní očakávania, čo nás čaká. 43 žiakov a 5 učiteliek tvorilo skvelú partiu. Po príchode do Orechovej Potône sme zakotvili v stredisku Slovakiaring, kde skoro všetci jazdili na motokárach. Bol to originálny zážitok. Veď nabúrať alebo predbehnúť učiteľku je niečo. A sledovať jazdy motoriek bolo tiež zaujímavé. Vedľa Slovakiaringu sme si pozreli vojenské múzeum. Staré vozidlá, zbrane, munícia či rakety a vrtuľník deti zaujali. Nafotili kopu fotografií. Po múzeu nasledoval Malkiapark. Kŕmenie zvierat, prechádzka po ZOO, občerstvenie vo vnútr

     • Návšteva policajta v základnej škole

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva policajta v základnej škole.

      Vo štvrtok 2. júna 2022 prišiel do našej školy na besedu pracovník prevencie kriminality z PZ v Dolnom Kubíne kpt. Mgr. Tibor Šándor. Na I. stupni sa venoval dopravnej výchove, hlavne chodcom, jazde na kolobežke, kolieskových korčuliach a bicykli. Žiakom 5.,6, a 7. triedy rozprával o šikane, kyberšikane, o tom ako sa majú správať voči spolužiakom, rodičom a učiteľom. O trestnom práve debatoval so žiakmi 8. a 9. ročníka. Upozornil ich na sankcie pri nerešpektovaní zákona, o riziku v ich veku používať omamné látky a tabakové výrobky, o jazde na motorových vozidlách bez vodičského oprávnenia. Porozprával im skutočné príbehy o mladých z Oravy, ktorí porušili zákon a nie vždy sa ich príbehy skončili šťastne. Žiaci si vyskúšali špeciálne okuliare, ktoré simulujú alkohol v tele. Pre ostatných boli na smiech, ale bol t

     • Sadenie mája

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Stavanie mája.

      Ako sa už stalo dobrým zvykom, a ako sa na urastených oravských mládencov patrí, aj tento rok naši deviataci postavili pred školou máj všetkým dievčatám našej školy. Ako tradícia hovorí, v predvečer pred Turícami sa v našej dedine sadia máje, a tak sa v piatok 3.6.2022 na štvrtú hodinu presunuli všetci žiaci ZŠ aj MŠ pred školu, kde už čakal pripravený máj. Za hlasu harmoniky a spevu ľudových piesní ho dievčatá vyzdobili a chlapci s pomocou pána riaditeľa a školníka postavili. A keďže nám prialo aj počasie, mohli sme sa ešte do skončenia hodiny zabávať na školskom dvore spevom ľudových piesní. Dedinou sa tak niesol veselý huriavk spôsobený zabávajúcou sa mlaďou pri stavaní mája. Mária Ševčíková

     • Regionálne školy v Dolnom Kubíne

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Regionálne školy v Dolnom Kubíne.

      V piatok 27.5.2022 sme ako predsedajúca škola Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou v spolupráci so Základnou školou Petra Škrabáka zorganizovali pracovnú poradu združenia. Privítala nás ZŠ Petra Škrabáka s peknou výzdobou, množstvo prvkov regionálnej výchovy a bohatým programom. P.riaditeľka Ing. Mária Studeničová nám spoločne s p. učiteľkami a deťmi predstavili školu, prácu s regionálnou výchovou, vlastné učebnice regionálnej výchovy a celkovú filozofiu školy. Spoločne si pre nás pripravili aktivity spojené so včelárstvo, ktorému sa škola takisto venuje. Učitelia si vyrobili vlastné sviečky z včelích plastov. Potom prebehla pracovná porada, kde sme sa venovali hlavne začleňovaniu regionálnej výchovy do novosatvoriaceho kurikula a možnostiam, ktoré nám bude pravdepodobne nový štátny vzdelávací program p

  • Zvonenia

   Utorok 28. 6. 2022
  • Kalendár - najbližšie termíny

   29.3. Pytagoriáda OK - 3,4,5 r.

   29.3. Predškoláci v knižnici v DK

   30.3. Pytagoriáda OK - 6,7,8 r.

   1.4. Escape room

   4.4. Vynášanie Moreny v MŠ

   6.4. TESTOVANIE 9

   14.4.-19.4. Veľkonočné prázdniny

   20.4. PG rada trištvrterok

   22.4. Geografická olympiáda KK - 1 žiak

   21.4. Zápis do I.ročníka pre deti

   22.4. Deň Zeme

   1.5.-30.5. Podávanie prihlášok do MŠ

   2.5. Prijímacie skúšky na SŠ

   9.5. Prijímacie skúšky na SŠ

   18.5. TESTOVANIE 5

   5.6. Deň obce, Deň rodiny, MDD

   13.-17.6. Škola v prírode

   27.6. PG rada

   1.7. Letné prázdniny

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3305418
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje