Navigácia

Počet návštev: 1442236

Iniciatíva slovenských učiteľovPomoc škole

V školskom roku 2016/2017 nám sponzorsky pomohli:

1.) ORAVA MILK LEŠTINY - sponzorstvo mlieka na Medzinárodný deň mlieka na školách

2.) Pavol Hubčík - príprava materiálu z dreva

3.) Jozef Sviba - 20,- €

4.) Táňa Červeňová s manželom - výroba políc do "čitateľského domčeka" 

5.) Bohuš Lupták - 20,- € sponzorský dar deťom na McDonalds Cup-e

6.) Peter Kubáň - sponzorsky daroval pomletú kôru na detské ihrisko

7.) Radovan Slušňák - príspevok k výrobe kobercov na regionálne pexeso

Ďakujeme. 

 

V školskom roku 2015/2016 nám sponzorsky pomohli:

1.) Anna Zvarová - firma Tupperware - sponzorsky vykrajovačky (3 ks), škrabka (1 ks), pučiak na zemiaky (1 ks), valček (1 ks), vandlík (14 l)

2.) Urbár Malatiná - financie na nákup sadeníc stromčekov 

3.) Vojtech Klocháň - časť prác pri budovaní parkoviska pri škole

4.) Dom farieb Dolný Kubín - sponzoruje paletu interiérových farieb

Ďakujeme. 

 

 

V školskom roku 2014/2015 nám sponzorsky pomohli:

1.) p.Miroslav Paluga, Mikuláš Paluga  - pri výrobe násteniek, mapy so samorastom

2.) p.Jozef Kramár - pri oprave snežnej frézy

3.) p.Milan Ulík - doprava zeminy z Veličnej

4.) Dom farieb Dolný Kubín - sponzoruje farby pre deti v hodnote 100,- €

5.) p.Jozef Kopilec - futbalové bránky na nové ihrisko

6.) p. Jozef Javorek - časť prác pri úprave parkoviska pri škole

Ďakujeme. 

Najdôležitejšie termíny

27.10. Besiedka - Mesiac úcty k starším

24.10. Medzinárodný deň šk. knižníc

20.10. Združenie regionálnych škôl - Lučenec

18.10. Svetový deň výživy

           Svetlonos

           CPPP D.Kubín - 9.roč. - prof.orientácia

16.-20.10. Týždeň zdravej výživy

13.10. Vidmo - prehliadka filmov DK - 9.roč.

12.10. Rada školy

10.10. Videoprojekcia v MSKS -Vietnam - 7. a 8.r.

6.10. Svetový deň úsmevu

4.10. ZRPŠ v materskej škole

         Rada školy

Regionálna škola

 

Od roku 2012 sme opäť školou, ktorá patrí k zakladajúcim školám 

Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou.

Bližšie info na tomto odkaze:

http://www.regioskoly.sk/

 

Zaujímavé www

Vitajte na EduPage

Sponzori a pomoc škole!

V tomto školskom roku nám pomahajú viacerí ľudia ako sponzori.

Nájdete ich v ľavom menu dole. ĎAKUJEME.

 • Do galérie Svetový deň úsmevu boli pridané fotografie.

  V piatok, 6. októbra 2017, sme si  na našej škole pripomenuli Deň úsmevu a tak našou úlohou bolo celý deň sa usmievať, obliecť sa do žltej farby, nakresliť smajlíka a rozdávať radosť všetkým okolo. V triedach i na chodbách sa to hemžilo žltou. Oblečenie, rôzne doplnky žltej farby, to všetko  sa rátalo.   Chiara Palugová, Daniela Kopecká i pani učiteľka Šišková si  dali záležať a mali na sebe takmer všetko žlté, dokonca aj topánky a kabelky. Ráchel Ferancová sa dala nahovoriť na netradičnú vec a to namaľovať svoju tvár temperovými farbami. Bol z nej super smailík a pohľad na ňu rozosmial každého. V súťaži tried skončila na prvom mieste 4.trieda, v ktorej mali niečo žlté na sebe všetci prítomní žiaci.  Z doma vyrobených smajlíkov sme vybrali najkrajšie.  Potom sme ich všetky  vyvesili na drevenú bránu školy na chodbe. Okrem torty, tá sa vyvesiť nedala, ale zjedli ju maličkí škôlkári.  Víťazov a najkreatívnejších sme odmenili.

 • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

  Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú:

  • Upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia.
  • Podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy.
  • Podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl.

   Aj my sme si pripravili aktivity, ktorými sme si tento deň pripomenuli. Naše šikovné deviatačky vytvorili prezentácie o niektorých európskych krajinách. Žiaci druhého stupňa sa tak mohli dozvedieť zaujímavosti o Taliansku, Fínsku, Írsku, Rusku a Rakúsku. Predstavenia krajín boli nápadité – deti si vyskúšali napr. tancovať Viedenský valčík alebo napísať nejaké slovo azbukou.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Školský rok sa začína v pondelok 4.9.2017 o 8:00 Slávnostnou svätou omšou v kostole, pokračuje Slávnostným otvorením školského roku 2017/2018 v školeinformáciami od triednych učiteľov v jednotlivých triedach. Prvý deň ukončíme asi o 10:30 hod. Obedy budú od utorka 5.9.2017, v pondelok sa bude v školskej jedálni variť len pre škôlkárov a prípadných záujemcov zo školského klubu detí („družiny“), avšak prihlásiť družinárov môžu rodičia len do 7:30 hod. u vedúcej jedálne na tel. čísle 5895178. Školský klub detí je pre žiakov 1.stupňa otvorený od pondelka (denne do 15:00 hod.). Prihlášky si žiaci môžu zobrať v 1.deň v ŠKD.    

 • Vážení rodičia, podobne ako v minulom školskom roku, tak aj  tento rok obec Malatiná zabezpečuje školský autobus určený pre dochádzajúcich žiakov z Vyšného Kubína, z Leštín a z Osádky. V tomto školskom roku máme 16 dochádzajúcich žiakov. Autobus bude vyrážať z Vyšného Kubína od pondelka 4.9.2017 z parkoviska pod kostolom o 7:00 hod. a postupne zoberie žiakov z V.Kubína (parkovisko pod kostolom, zastávka SAD na konci VK pri p. Kuriakovi), z Leštín (Obecný úrad a križovatka pri Štamberských) a z Osádky (začiatok Osádky pri Ševčíkovcoch, horná zastávka SAD).

 • Vážení rodičia.

  Do 10. augusta 2017 (následne vždy do 10. v mesiaci) môžete požiadať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu na stravu a školské potreby pre  deti z materskej školy a žiakov zo základnej školy. Tlačivá si môžete vytlačiť z tejto adresy http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/dotacie-na-stavu-a-skolske-potreby.html?page_id=228 , prípadne vyzdvihnúť na obecnom úrade Malatiná. Potrebné je potvrdenie o príjme za mesiace január až jún 2017 a vyplnený formulár na posúdenie príjmu. Suma životného minima je momentálne 199,48 €. Je dôležité dodržať termín do 10.august 2017. V opačnom prípade Vám dotácia za september nebude priznaná.

 • V ľavom menu pribudol odkaz na pomôcky pre žiakov. Keďže je teraz dovolenkové obdobie, zverejnili sme minuloročné zoznamy. V podstate by sa nemali meniť, aktualizovať ich budeme (asi len minimálne) okolo 15.8.2017.

 • Do galérie Premietane Viliama Grusku - Detva 1978 boli pridané fotografie.

  N á v r a t y   

  v spomienkach, aj vo vizuálnych záznamoch k uvedenie audiovizuálnej scénickej fresky ORAVA,

 • 15. 7. 2017 – sobota

  9.00                       areál Pajta nad Malatinou    Vyháňanie oviec na Pajtu a valaské posiedky   (spoluúčinkujú trombitáši                                               Štefánikovci z Nimnice)

 • Školský rok 2016/2017 sme v škole ukončili príhovorom riaditeľa školy, ocenením najlepších žiakov, rozlúčkou s deviatakmi a odovzdávaním vysvedčení.

  Učitelia vybrali najlepších žiakov školy podľa prospechu: Tatiana Červeňová, Tomáš Črep, Karolína Hubčíková, Dorota Kubáňová, Adam Paluga, Peter Ševčík, Oliver Hubčík, Kamila Škvarková, Katarína Harmatová, Jessica Kramárová, Natália Ulíková, Silvia Smoleňová, Jarmila Peldová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria