Navigácia

Zoznam tried

Názov
materská škola Triedny učiteľ Katarína Slušňáková
Foto Foto Foto Foto Foto
1.trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Kacová
2.trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Šišková
3.trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Kacová
4.trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Maťokárová
Foto
5.trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Prílepková
Foto Foto Foto Foto
6.trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jana Šuličová
Foto Foto Foto Foto
7.trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Gašperová
Foto Foto Foto Foto
8.trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kořalníková
Foto Foto Foto Foto
9.trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Martinčeková
Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1086 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.03.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria