• Sme škola rodinného typu s prvkami regionálnej výchovy. 

     

    Patríme medzi najmenšie školy na Orave (v šk. roku 2017/2018 máme 100 žiakov na ZŠ a 20 žiakov v MŠ). Škola sa zameriava na regionálnu výchovu, ktorou bola známa v minulosti (1992 ako prvá škola v SR zavedený projekt Regionálnej výchovy s viacerými predmetmi týkajúcimi sa regiónu). V súčasnosti sa predmet reg. výchova učí na I. aj II.stupni ZŠ.

    V škole sa vyučujú 2 cudzie jazyky (AJ, NJ).

    Počet žiakov je ustálený. Do školy chodia aj žiaci zo susedných obcí. Obec podporuje rozvoj školy. V poslednom období boli zrealizované - úprava podkrovných priestorov (dielne, kuchynka a knižnica), nová trieda v MŠ a výmena kotlov v kotolni a viaceré menšie úpravy.

     
    Výzor, okolie aj zaujímavosti školy si môžete pozrieť v obrázkových galériách vo Fotoalbume.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje