• Vážení rodičia!

    Čas prázdnin sa kráti a čoskoro nastúpia Vaše deti do materskej školy. Niektoré prvýkrát a preto si Vás dovoľujeme informovať o fungovaní materskej školy.

    DENNÁ  PREVÁDZKA  MŠ:

    Začína sa o 7.00 hod., deti prichádzajú do 8.00 hod., kedy sa vchod z bezpečnostných dôvodov zamyká.

    Deti prijaté na poldennú výchovu a vzdelávanie je potrebné vyzdvihnúť medzi 12:00-12:30.

    Deti prijaté na celodennú výchovu a vzdelávanie je potrebné vyzdvihnúť medzi 15:00-16:00.

    Prevádzka sa končí o 16.00 hod.

    Prosíme o dodržiavanie príchodu a odchodu detí do a z MŠ!

    Keďže ešte stále bojujeme s pandémiou, riadime sa školským semaforom a RÚVZ. Pri príchode detí bude vykonávaný ranný filter (meranie telesnej teploty detí), dezinfekcia rúk. Do šatne smie vstúpiť iba jeden rodič, aj to na nevyhnutný čas (najviac 10 minút) s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom.

    Na začiatku roka je potrebné podpísanie vyhlásenia o bezpríznakovosti (bude zverejnené aj na webovej stránke školy: www.zsmalatina.edupage.org ). Toto vyhlásenie sa podpisuje po každom chýbaní dieťaťa viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Ak chýba dieťa viac ako 5 dní (mimo víkendov a sviatkov), potrebné je potvrdenie o chorobe od lekára.

     

    Pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ dostanete tlačivá, ktoré treba vyplniť a vrátiť do 7 dní p. učiteľkám.

    Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ

    Čestné vyhlásenie pre zber údajov

    Súhlas so spracovaním osobných údajov

    Informácie o dieťati do informačného systému školy  

     

    Odhlásiť dieťa z materskej školy je možné najneskôr v deň chýbania do 7:00 hod. u vedúcej šk. jedálne na tel. čísle: 043/5895178 a u učiteliek MŠ.

     

    Telefónne číslo MŠ : 043/3811950   

    Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ:  0908577110  

     

    ČO  VAŠE  DIEŤA  POTREBUJE:  

    Pyžamo, prezuvky (nie šľapky, kroksy, ani papučky na suchý zips), hrebeň (dievčatá), zásterka na maľovanie (môže byť aj staré tričko), náhradné oblečenie (v prípade zamočenia sa, zašpinenia). Potrebné sú aj 2 rúška (počas výchovno-vzdelávacieho procesu deti v MŠ rúška mať nemusia, ale v prípade, že budú mať príznaky choroby, musia si nasadiť rúško do príchodu rodičov, ktorí budú ihneď kontaktovaní.) V prípade dažďa je najvhodnejšie priniesť aj gumáky a pršiplášť. Prosíme o podpísanie všetkých vecí!

    Hygienické potreby: zubná kefka s dlhšou rúčkou, zubná pasta, vlhčené servítky, papierové vreckovky (vyťahovacie), tekuté mydlo, toaletný papier.

     DETI DO MŠ  NESMÚ NOSIŤ: 

    Hračky, sladkosti, žuvačky a iné drobnosti.

     PLATBY  A POPLATKY   :

    Poplatok za materskú školu – odsúhlasený vo VZN obce Malatiná z 26.8.2021, suma je 25,- € mesačne vzhľadom na výrazne zvýšené náklady obce s prevádzkou MŠ. Zákonný zástupca žiaka má povinnosť zaplatiť mesačný poplatok za MŠ mesačne vždy do 10. dňa v mesiaci.

    ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

    • Zákonný zástupca žiaka má povinnosť zaplatiť mesačný poplatok za stravovanie mesačne vždy do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci (t.j. za október do 25. septembra)

    Stravník MŠ (2-5 rokov) celodeň:                              1,45 x 20 dní + 10,- € =                         39,- €

    Stravník MŠ (2-5 rokov) poldeň:                                1,21 x 20 dní + 10,- € =                         34,20,- €

    Stravník MŠ (5 rokov) – predškolák celodeň           0,15 x 20 dní + 10,- € =                         13,- €

                                                                                                            + záloha 20,- € v prvom mesiaci (august)

    Stravník MŠ (5 rokov) – predškolák poldeň            10,- € =                                                     10,- €

                                                                                                               + záloha 20,- v prvom mesiaci (august)

    Stravník MŠ (6 rokov) – predškolák celodeň           1,45 x 20 dní + 10,- € =                          39,- €

    Stravník MŠ (6 rokov) – predškolák poldeň             1,21 x 20 dní + 10,- € =                          34,20- €

     

    V cene poldennej výchovy a vzdelávania bude desiata a obed.

    V cene celodennej výchovy a vzdelávania bude desiata, obed, olovrant.

     

    Číslo účtu IBAN:                              SK77 0200 0000 0000 2413 6332

    SWIFT:                                              SUBASKBX                 (0200) – VUB banka

    Doplňujúce údaje:                            Meno a priezvisko žiaka, trieda

    Variabilný symbol:                          513

     

    Pracovné zošity zaplatiť do 10.9.2021 u triednej učiteľky.

    2-3 ročné deti – 0€

    3-5 ročné deti – 3€

    5-6 ročné deti (predškoláci) – 0€

     

    Poplatok ZRPŠ sa dozviete v septembri po odsúhlasení rodičmi v ZRPŠ.

     

    Veríme, že tieto informácie Vás povzbudia k dobrej spolupráci a spoločnými silami prispejeme k pohode Vašich detí v našej MŠ.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje