• Vážení rodičia, prinášame Vám základné informácie o prevádzke MŠ

     

    Pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ dostanete tlačivá, ktoré treba vyplniť a vrátiť do 7 dní p. učiteľkám 

          

    vyhlásenie o bezinfekčnosti (bližšie v šk.poriadku)

       splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ 

           informácie o dieťati do informačného systému školy  

     

    DENNÁ  PREVÁDZKA  MŠ:

    Začína sa o 7.00 hod., deti prichádzajú do 8.00 hod., kedy sa vchod z bezpečnostných dôvodov zamyká. Prevádzka sa končí o 16.00 hod.

    Prosíme o dodržiavanie príchodu a odchodu detí do a z MŠ.

     

    Telefónne číslo MŠ : 043 3811950   

     

    ČO  VAŠE  DIEŤA  POTREBUJE:   

         pyžamo, prezúvky (nie šľapky ani kroksy), zubná kefka s dlhšou rúčkou, pasta,

    hrebeň (dievčatá), náhradné oblečenie, náhradná obuv, pohárik na vodu

     

    Deti do MŠ  NESMÚ NOSIŤ: 

    sladkosti, žuvačky a iné drobnosti. Tiež nie je vhodné nosiť hračky z domu, pretože za ich stratu a poškodenie neručíme.

     

    PLATBY  A POPLATKY   :

    STRAVNÉ:   mesiac vopred trvalým príkazom na úhradu alebo na účet, prípadne šekom - bližšie info v menu ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

    Zo stravy je možné  dieťa odhlásiť 24 hod. vopred alebo najneskôr do 8,00 hod. ráno v deň odhlasovania a to ústne alebo telefonicky u učiteľky alebo vedúcej jedálne na č. t. 043 3811950, 043 5895178. Pri náhlom ochorení dieťaťa sa  prvý deň môže strava zobrať do obedára. Preplatky na stravnom sa vyučtujú

     

    Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ sa platí triednej   učiteľke v hotovosti a to v súčasnosti

    vo výške 13,- € (od 3 rokov) a 26,- € (do 3  rokov)

    VZN obce Malatiná  -  do 10-teho v príslušnom mesiaci. PROSÍM, DODRŽAŤ  TERMÍNY !

     

    Ostatné príspevky schválené na stretnutí -  ZRPŠ, pracovné zošity sa platia postupne.  

     

    Veríme, že tieto informácie Vás povzbudia k dobrej spolupráci a spoločnými silami prispejeme k pohode Vašich detí v našej MŠ.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje