• winkŽiadosť na zapísanie do materskej školy (žiadosť musí byť pravdivo vyplnená, údaje musia byť zhodné s rodným listom dieťaťa )wink

    Ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie.pdf

    Písomné vyhlásenie je potrebné, ak bude postčujúce, aby so školou komunikoval len jeden rodič, tomu nálsedne pôjde aj rozhodnutie o prijatí/neprijatí do MŠ.

    Pisomne_vyhlasenie.docx

    winkŽiadosť o "predčasné zaškolenie predškoláka" - dieťa ešte k 31.8. nedosiahlo 5 rokov, ak by však neabsolvovalo celoročne povinné predprimárne vzdelávanie (predškolák), nemôže byť predčasne prijaté v nasledujúcom roku do 1.ročníka ZŠ wink

    Ziadost_o_plnenie_PPV_pred_5_rokom_so_suhlasom_lekara.docx

    winkAk rodičia žiadajú o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (do 1.1.2021 o odklad povinnej školskej dochádzky) - vyplnia nasledujúcu žiadosť a doručia ju RŠ k dátumu zápisu a dodatočne doložia písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas pediatra a informovaný súhlas zákonného zástupcu wink

    Ziadost_o_pokracovanie_predprimarneho_vzdelavania.pdf

    info_suhlas_pokracovanie_PPV.pdf

    wink Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia“ - písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň [(§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. wink

    Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

    wink Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťawink

    Ziadost_o_prerusenie_dochadzky_do_MS.pdf

    wink Žiadosť o odpustenie platenia príspevkuwink

    Ziadost_o_odpustenie_platenia_prispevku__v_MS.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje