• Práca výchovného  poradcu je zameraná na:

                •  
            • systematickú poradenskú a konzultačnú pomoc pre žiakov a rodičov,
            • sústavné komplexné sledovanie a hodnotenie vývoja žiakov - realizácia formou testovania,
            • vytváranie podmienok  pre rozvíjanie vlastností dôležitých  pre ďalší študijný a profesionálny vývoj,
            • postupné a sústavné poskytovanie informácií žiakom pri nerozhodnosti budúceho povolania a možnostiach štúdia na stredných školách, o typoch škôl, o študijných a učebných odboroch.

           

           

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • skola@zsmalatina.edu.sk
      • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
      • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
      • 037813609
      • 2021673995
      • zakladnaskola.malatina@gmail.com
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje