• Práca výchovného  poradcu je zameraná na:

        •  
      • systematickú poradenskú a konzultačnú pomoc pre žiakov a rodičov,
      • sústavné komplexné sledovanie a hodnotenie vývoja žiakov - realizácia formou testovania,
      • vytváranie podmienok  pre rozvíjanie vlastností dôležitých  pre ďalší študijný a profesionálny vývoj,
      • postupné a sústavné poskytovanie informácií žiakom pri nerozhodnosti budúceho povolania a možnostiach štúdia na stredných školách, o typoch škôl, o študijných a učebných odboroch.

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje