• Rada školy

    • Jaroslav Kramár ml.
    • Jaroslav Kramár ml.Predseda rady školy
    • Albín Paluga
    • Albín PalugaČlen schválený zriaďovateľom
    • Ján Kopilec
    • Ján KopilecČlen schválený zriaďovateľom
    • Jaroslav Kramár st.
    • Jaroslav Kramár st.Člen schválený zriaďovateľom
    • Tatiana Marettová
    • Tatiana MarettováZvolený zást.rodičov ZŠ
    • Veronika Palugová, Bc.
    • Veronika Palugová, Bc.Zvolený zást.rodičov MŠ
    • Monika Kozáčiková, Mgr.
    • Monika Kozáčiková, Mgr.Zvolený zást. neped.zamestnacov
    • Jarmila Peldová, Bc.
    • Jarmila Peldová, Bc.Zvolený zást. ped.zamestnacov MŠ
    • Mária Kořalníková, Mgr.
    • Mária Kořalníková, Mgr.Zvolený zást. ped.zamestnacov ZŠ
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje