• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

    1. Vyučovanie   dištančného   vzdelávania   začína   každý   pracovný   deň   od 7:30 podľa rozvrhu v prostredí Edupage a videokonferencie sú v prostredí Microsoft Teams. Vyučovanie končí poslednou vyučovacou hodinou podľa rozvrhu.
    2. Dištančné vyučovanie je pre všetkých žiakov povinné.
    3. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu zverejneného na www stránke školy (www.zsmalatina.edupage.org)
    4. Všetky informácie sú na našej www stránke v hornom menu: DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

     

     

    Povinnosti žiakov:

    1. Pravidelne sleduj EDUPAGE, učitelia Ti tam posielajú presné informácie k vyučovaniu
    2. On-line hodiny (videokonferencie) sú povinné. Svoju neprítomnosť musíš Ty alebo Tvoj zákonný zástupca (rodič) ospravedlniť do 24 hodín
    3. Pomôž nám a na on-line hodine sa nebav, nesleduj niečo iné na internete a venuj s výkladu učiva, aby si to za krátky čas pochopil
    4. Ak Ti vyučujúci dá vypracovať nejaké úlohy, musíš ich poslať v termíne podľa pokynov učiteľa, inak už pri neodovzdaní úloh vyučujúci zapíše chýbanie na hodine a triedny učiteľ uzatvára dochádzku
    5. V prípade neúčasti na dištančnom vzdelávaní  si povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti tak, ako keby ZŠ fungovala normálnym spôsobom v budove školy.

     

    Povinnosti učiteľov:

    1. Vždy je k dispozícii žiakom počas hodiny v  rozvrhu
    2. Zadania k hodine dáva žiakom počas hodiny, prípadne po dohode so žiakmi do 15:00 denne
    3. Čaká na vypracovanie zadaní do stanoveného termínu, potom zapisuje dochádzku na jednotlivých hodinách

     

    Povinnosti rodičov:

    1. Rodič má vytvorené rodičovské konto na EDUPAGE, pomocou stránky riešime väčšinu oznamov, problémov, pochvaly, napomenutia, známky, vyučovanie  a pod.
    2. Najideálnejším riešením je nainštalovaná aplikácia EDUPAGE v mobilnom telefóne (rodič má okamžitý prehľad o všetkom, čo sa deje v škole, vo vyučovaní a pod.)
    3. Dohliada a zodpovedá za to, aby sa žiak v stanovenom čase prihlasoval na on-line hodiny a aby si svedomito vypracúval úlohy, ktoré mu zadá vyučujúci
    4. Ak je žiak neprítomný na hodine a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ) 0908 577110 Bc. Martina Javoreková (ZRŠ pre MŠ) 0915 390962 Mgr. Monika Kozáčiková (ŠKD)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín Slovakia
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje