• Dnes je
  Piatok 22. 6. 2018
  • máj 2018
    • 15
    • Uto
    • Preventívne aktivity triednej skupiny v CPPPaP v Dolnom Kubíne
     6.trieda
    • 15. 5.
     2-7
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 15
    • Uto
    • Preventívne aktivity triednej skupiny v CPPPaP v Dolnom Kubíne
     6.trieda
    • 15. 5.
     1
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 08
    • Uto
    • Deň pracovného pokoja
    • 8. 5.
    • Sviatok
    • 01
    • Uto
    • Deň pracovného pokoja
    • 1. 5.
    • Sviatok
  • apríl 2018
    • 10
    • Uto
    • Deň Zeme - úprava okolia školy
     4.trieda, 5.trieda, 6.trieda, 7.trieda
    • 10. 4.
     4-6
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 10
    • Uto
    • Deň Zeme - úprava okolia školy
     8.trieda, 9.trieda
    • 10. 4.
     4-7
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 10
    • Uto
    • Deň Zeme - úprava okolia školy
     1.trieda, 2.trieda, 3.trieda
    • 10. 4.
     4-5
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 03
    • Uto
    • Veľkonočné prázdniny
    • 3. 4.
    • Prázdniny
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Beseda o lesoch - Lesy SR
  • Športový deň
  • Exkurzia II.stupeň - Podunajsko 2018
  • Stavanie mája - Turíce
  • Hrnčiarstvo v materskej škole
  • Deň matiek v materskej škole
  • Družstvo mladých zdravotníkov - okr.kolo
  • Do školy na bicykli
  • Svetový deň mlieka
  • Preventívne aktivity 6.ročník v CPPPaP
  • Ľahšie to ide ľahšie
  • Bezpečne na bicykli