• Rada školy

    • Jaroslav Kramár ml.
    • Jaroslav Kramár ml.Predseda rady školy
    • Albín Paluga
    • Albín PalugaČlen schválený zriaďovateľom
    • Ján Kopilec
    • Ján KopilecČlen schválený zriaďovateľom
    • Jaroslav Kramár st.
    • Jaroslav Kramár st.Člen schválený zriaďovateľom
    • Tatiana Marettová
    • Tatiana MarettováZvolený zást.rodičov ZŠ
    • Veronika Palugová, Bc.
    • Veronika Palugová, Bc.Zvolený zást.rodičov MŠ
    • Monika Kozáčiková, Mgr.
    • Monika Kozáčiková, Mgr.Zvolený zást. neped.zamestnacov
    • Jarmila Peldová, Bc.
    • Jarmila Peldová, Bc.Zvolený zást. ped.zamestnacov MŠ
    • Mária Kořalníková, Mgr.
    • Mária Kořalníková, Mgr.Zvolený zást. ped.zamestnacov ZŠ
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Besiedka – Mesiac úcty k starším
  • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY, súťaž SVETLONOS a NAJ OVOCIE A ZELENINA
  • Medzinárodný deň školských knižníc
  • Ľudské práva v škole
  • Kuba - videoprojekcia
  • Deň jazykov na I.stupni
  • Svetový deň mlieka na školách
  • Európsky deň jazykov - 26.september
  • Materská škola u starostu obce
  • Účelové cvičenie
  • Didaktické hry
  • Šk.výlet I.stupeň LIPTOV