• Rada školy

    • Jaroslav Kramár ml.
    • Jaroslav Kramár ml.Predseda rady školy
    • Albín Paluga
    • Albín PalugaČlen schválený zriaďovateľom
    • Ján Kopilec
    • Ján KopilecČlen schválený zriaďovateľom
    • Jaroslav Kramár st.
    • Jaroslav Kramár st.Člen schválený zriaďovateľom
    • Tatiana Marettová
    • Tatiana MarettováZvolený zást.rodičov ZŠ
    • Veronika Palugová, Bc.
    • Veronika Palugová, Bc.Zvolený zást.rodičov MŠ
    • Monika Kozáčiková, Mgr.
    • Monika Kozáčiková, Mgr.Zvolený zást. neped.zamestnacov
    • Jarmila Peldová, Bc.
    • Jarmila Peldová, Bc.Zvolený zást. ped.zamestnacov MŠ
    • Mária Kořalníková, Mgr.
    • Mária Kořalníková, Mgr.Zvolený zást. ped.zamestnacov ZŠ
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
 • Fotogaléria

  • Svetový deň mlieka
  • Preventívne aktivity 6.ročník v CPPPaP
  • Ľahšie to ide ľahšie
  • Bezpečne na bicykli
  • Mc Donald´s Cup
  • CO Mladý záchranár
  • Zápis do 1.ročníka
  • Noc s Andersenom
  • Návšteva u starostu obce
  • Technický šikula
  • Zimné športovanie v MŠ
  • Európsky deň 112