Navigácia

Školská jedáleň

Číslo účtu ŠJ Malatiná                  24136332/0200

Variabilný symbol:                          513

Konštantný symbol:                        0008

 

 

Poplatok za stravný lístok:

Ročník                            I.-IV.       0,95 €

                                      V.-IX.      1,01 €

MŠ                               celodenná  1,12 €

                                     poldenná   0,90 €

Zamestnanci   režijný náklad 2,28 € + stravný lístok 1,12 € =  3,40 €

 

 

Platby za stravné sa uhrádzajú poštovým peňažným poukazom U alebo trvalým príkazom v príslušnom peňažnom ústave.

Trvalým príkazom  - najskôr od 25. do 30. v predchádzajúcom mesiaci a najneskôr do 10.-teho v bežnom mesiaci. Platby cez trvalý príkaz mesačne:

MŠ celodenná                  23,52 €

MŠ poldenná                    18,90 €

1.-4.ročníky                       19,95 €

5.-9.ročníky                       21,21 €

Zamestnanci ZŠ s MŠ     24,99 €

 

Preplatky zo stravného:

Pri platbe poštovým peňažným poukazom sa preplatky odpočítavajú každý druhý mesiac. Pri platbe trvalým príkazom sa preplatky vracajú začiatkom júla na konci školského roka. Preplatky za stravné sa môžu vrátiť aj skôr na požiadanie rodiča.

 

Odhlasovanie detí zo stravy v čase neprítomnosti:

Odhlasuje sa na telefónnom čísle: 043-5895178

Odhlasovanie je možné 24 hodín vopred alebo do 7:30 hod. toho istého dňa.

Obed do obedára si môže dieťa vziať prvý deň choroby.

Obed do obedára si môže vziať rodič aj počas celej choroby, musí ale predložiť doklad, že nie je  ani jeden z rodičov na OČR (od lekára) a je v zamestnaní.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín

 • 043 5895168 (škola),
  043 5895178 (školská jedáleň)
  043 3811950 (materská škola)
  0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ)
  0917 781918 Mgr.Prílepková Zdenka (ZRŠ)

Fotogaléria