• Pokyny k otváraniu MŠ

   • Pokyny k prevádzke Materskej školy od 1.9.2020

     

     

    • Deti prichádzajú od 7:00 do 8:00 v sprievode jedného zákonného zástupcu. Do priestorov MŠ vstupujú s použitím rúška. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15:00 najneskôr 16:00, aby sa mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
    • Po uzamknutí budovy – 8:00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
    • Zamestnanec pri vstupe zmeria teplotu vstupujúcemu (rodič, dieťa). Pri opakovanom nameraní zvýšenej teploty 37,2°C nebudú zákonný zástupca a dieťa vpustení do budovy. Zamestnanec MŠ dohliadne na dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby. Presmeruje rodičov do šatne.
    • Pri prvom nástupe 2.9.2020 zákonný zástupca odovzdá podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťa musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch pracovných dní a viac.
    • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke.
    • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky.
    • Dieťa musí mať v skrinke náhradné oblečenie a dve rúška.
    • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umyvárňou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
    • Používať sa do odvolania budú len papierové utierky.
    • Deti budú v triedach bez rúšok. Učiteľka bude používať rúško alebo štít (podľa aktuálnej situácie – zelená, oranžová a červená fáza).
    • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
    • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
    • Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/rodiča kontaktuje rodič telefonicky lekára. Obratom informuje vedenie školy, aby škola vedela zabezpečiť  osoby, s ktorými boli v kontakte.
    • Vedenie školy bude rodičov informovať o stave epidemiologickej situácie na škole farebným označením: Zelená= zdravé deti, personál;

                        Oranžová = podozrenie na ochorenie;  Červená = potvrdené ochorenie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • skola@zsmalatina.edu.sk
   • 043 5895168 (škola), 043 5895178 (školská jedáleň) 043 3811950 (materská škola) 0907 856295 Mgr.Harmat Peter (RŠ) 0917 781918 Mgr.Ševčíková Mária (ZRŠ)
   • Malatiná 70, 026 01 Dolný Kubín
   • 037813609
   • 2021673995
   • zakladnaskola.malatina@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje